Wet Pensioencommunicatie en IORP II, de AVG en de navigatiemetafoor

sep 14
Pensioencommunicatie nieuwsbericht

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF nieuwsbericht

Inleiding

Dit is de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht over de Wet pensioencommunicatie van 19 april 2017. Daarnaast heeft onze Swalef Academie docent Kornelis Wetsema op 31 augustus 2018 een blog geschreven met als titel: “Communicatie over pensioen of pensioencommunicatie?”. Ook interessant om deze te lezen.

De Wet pensioencommunicatie is sinds 1 juli 2015 een feit. Deze wet beoogt deelnemers een persoonlijk en transparant totaaloverzicht te bieden van hun pensioen. Daarnaast biedt de wet pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken.

Op 1 juli 2015 is ook de gefaseerde inwerkingtreding van de Wet pensioencommunicatie gestart. Inmiddels zijn we aangekomen in september 2018 en is de wet nog niet geheel in werking getreden. Ook is er een aantal ontwikkelingen geweest in pensioenland die invloed hebben op pensioencommunicatie. Namelijk de IORP II-richtlijn, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de brieven die minister Koolmees op 2 februari 2018 en 31 mei 2018 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In dit nieuwsbericht brengen we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Allereerst zetten we hieronder het schema voor de (gefaseerde) inwerkingtreding uit, vervolgens lichten we de IORP II-richtlijn, de AVG en de brieven van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) toe.

Nieuwsbericht

Lees het gehele nieuwsbericht door op de button ‘Download PDF nieuwsbericht’ te klikken

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.