Vakartikelen

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Daarom gebruiken wij onze kennis voor het schrijven van artikelen. Hieronder een recent overzicht van alle vakartikelen.

Rubriek Pensioen Magazine actueel – April nummer

Pensioen Magazine, nr. 4, april 2021
Bron:  Pensioen Magazine Actueel

Rubriek Pensioen Magazine actueel – Maart nummer

Pensioen Magazine, nr. 3, maart 2021
Bron:  Pensioen Magazine Actueel

Rubriek Pensioen Magazine actueel – Februari nummer

Pensioen Magazine, nr. 2, februari 2021
Bron:  Pensioen Magazine Actueel

Rubriek Pensioen Magazine actueel – Januari nummer

Pensioen Magazine, nr. 1, januari 2021
Bron:  Pensioen Magazine Actueel

De opdrachtaanvaarding in het nieuwe pensioenstelsel

Pensioen Magazine, nr. 1, januari 2021
Bron:  Pensioen Magazine

Communicatieplan herzien met behulp van evaluatie Wet Pensioencommunicatie (deel II)

De Beursbengel, nr. 899, december 2020
Bron: De Beursbengel

Communicatieplan herzien met behulp van evaluatie Wet Pensioencommunicatie (deel I)

De Beursbengel, nr. 899, november 2020
Bron: De Beursbengel

Mobiliteit in pensioenen

De Actuaris, oktober 2020.
Bron: De Actuaris

Communicatie door pensioenfondsen in crisistijd

Pensioen, Bestuur en Management, nr. 4 (september) 2020
Bron: Pensioen, Bestuur en Management 

Gratis handboek: Best practices & Lessons learned in Corona crisistijd

Bij Swalef faciliteerden wij de afgelopen periode verschillende Virtual Meetings en inspiratiefilmpjes. Bestuurders en specialisten deelden hun kennis. Nu zijn alle visies en tips digitaal gebundeld in ons boekje: Besturen in tijden van crisis. 

Wat andere sectoren kunnen leren van de pensioensector

Deel 2 van het tweeluik in Goed Bestuur & Toezicht – april 2020
Bron: Goed Bestuur & Toezicht

Hoezo is paritair passé?

Deel 1 van het Tweeluik in Goed Bestuur & Toezicht – januari 2020
Bron: Goed Bestuur & Toezicht

Nieuwe geschiktheidseisen pensioenfondsen ten gevolge van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken – mei 2020
Bron: Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Wat betekent het pensioenakkoord voor de governance van pensioenfondsen?

Pensioen Magazine – februari 2020
Bron: Pensioen Magazine

Het pensioenakkoord: naar een nieuw pensioenstelsel

Pensioen & Praktijk – oktober 2019
Bron: Pensioen & Praktijk

Met de juiste werkmethode zijn er betere eindresultaten

Pensioen advies – september 2019
Bron: Pensioen advies

Lezen als je het wilt weten

Referentie Boeken Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Pensioen advies – augustus 2019
Bron: Pensioen advies

IORP II: pensioen in duidelijkere taal?

Pensioen advies – maart 2019
Bron: Pensioen advies

Reactie internetconsultatie AMvB Adequaat pensioen payrollers

Maart 2019
Bron: Swalef

Trends en ontwikkelingen in de governance

Pensioen, bestuur & management – maart 2019
Bron: Pensioen, bestuur & management

Verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds. Werkgevers opgelet!

Pensioen & Praktijk editie 4 2018, november 2018
Bron: Pensioen & Praktijk

Beheerste uitbesteding

Pensioen, bestuur & management – juni 2018
Bron: PBM

Reactie Internetconsultatie Ontwerp-Besluit IORP II

Internetconsultatie – 5 juli 2018
Bron: Internetconsulatie

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Maart 2018
Bron: Rijksoverheid

Wie is geschikt als pensioenfondsbestuurder of (mede)beleidsbepaler?

Pensioen Magazine – maart 2018
Bron: Pensioen Magazine

De (opschuivende) pensioenrichtleeftijd als ankerpunt

Pensioen Magazine – juni/juli 2017
Bron: Pensioen Magazine

Flyer instemmingsrecht Ondernemingsraad

Mei 2017
Bron: Swalef

Is er nog een speciale rol voor de toezichthouder weggelegd bij het toetsen op geschiktheid van vrouwelijke bestuurders?

Financial Investigator – nr. 3 2017
Bron: Financial Investigator

Externe versus paritaire bestuurders

Pensioenbestuur & Management – nr. 2 2017
Bron: PBM

Reactie: De volgorde der dingen in relatie tot de opdrachtaanvaarding

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken -(TPV 2016/3)  oktober 2016
Bron: TPV

Perspectiefnota SZW: ‘hoofdlijnen toekomst pensioenstelsel verder ingevuld’

Pensioen & Praktijk – september 2016
Bron: Pensioen & Praktijk

Kinderboek Niels & het geldmysterie

Swalef Pensioenjuristen en Academie, Sprenkels & Verschuren, Catapult Creeërt – mei 2016
Klik hier voor meer informatie

Boek Pensioencommunicatie

Swalef Pensioenjuristen en Academie en Catapult Creëert – juni 2016
Klik hier voor meer informatie

Een leven lang lezen

Blog Koninklijk Actuarieel Genootschap
Bron: AG/AI

Gezonder besturen met een heldere opdrachtaanvaarding

Nieuwsbrief Nyenrode
Bron: Nyenrode Corporate Governance Instituut

Evenwicht: de X-factor van het pensioenstelsel

Pensioen Magazine
Bron: Pensioen Magazine

Van doorsneepremie naar een pensioen op maat

Pensioen & Praktijk
Bron: Pensioen & Praktijk

Swalef en de Clercq: routeplanners in pensioenland

Bron: Telegraaf
Bekijk hier de Making Of van dit artikel

Recensie boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Pensioen Bestuur & Management
Bron: PBM

Toekomstig pensioenstelsel gebaat bij CDC-regeling

De Actuaris – september 2015
Bron: De Actuaris

Arbeidsvormneutraal pensioen ingericht vanuit de IORP-richtlijn

Pensioen Bestuur & Management – juni 2015
Bron: Pensioen Bestuur & Management

Boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen (WVBP)

Swalef Pensioenjuristen en Academie – mei 2015
Klik hier voor meer informatie

Interview: ‘Financieel adviseur coach in ‘Pensioenmarathon’ 

VVP – vakblad voor financieel adviseurs – 31 maart 2015
Bron: VVP

‘Met een heldere opdrachtaanvaarding gezonder besturen’

Pensioen & Praktijk – augustus – september 2014
Bron: Pensioen & Praktijk

Reactie Consultatiedocument

‘Voorontwerp Wet pensioencommunicatie’ – januari 2014
Bron: SWALEF en Catapult

Governance werkboek

Werkboek ‘Op weg naar een nieuw bestuursmodel’ – januari 2014
Bron: SWALEF

Wet versterking bestuur pensioenfondsen” uit Pensioen Bestuur & Management

PBM september 2013
Bron: Pensioen Bestuur & Management

Drieluik ‘Pensioenuitvoering in de 21e eeuw’

Pensioenwet
Bron: PensioenAdvies

De PPI verbroedert

de Actuaris – november 2012
Bron: de Actuaris

Nieuw Pensioencontract

Artikel “Het nieuwe pensioencontract en de Pensioenfondsenrichtlijn: buffers verplicht?” door o.a. Diederik Kok – april 2012
Bron: Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitwerking Pensioenakkoord nadert ontknoping

VVP week 20/21 – mei 2011
Bron: VVP

Het vertrouwen in de pensioensector is tanende

VVP week 5 – februari 2011
Bron: VVP

Werkgevers overtreden pensioenwet onbewust

de Gids voor personeelsmanagement nr. 11 – november 2010
Bron: Gids voor personeelsmanagement

KPS

Het verslag van de KPS Studiebijeenkomst Zorgplicht rondom pensioenadvisering van woensdag 23 juni 2010. Monica heeft tijdens deze bijeenkomst gesproken.
Bron: KPS

Het verslag van het KPS najaarscongres Pensioen en de politiek van vrijdag 20 november 2009
Bron: KPS

Het spel in de pensioendriehoek

Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden nr.7 – juli 2008
Bron: Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden nr.7 – juli 2008.

Rubriek “Stamgast”

In het Assurantie Magazine van 21 maart 2008 is in de rubriek Stamgast een artikel verschenen over Monica Swalef.
Bron: Assurantie Magazine van 21 maart 2008.

Pensioenwet dichter bij de mens

Verzekeringsblad van 2 juni jl.
Bron: Oscar, relatiemagazine Talent & Pro, maart-april 2008.

Levensloopregeling

Artikel “De kansen van de levensloopregelinging 8 vragen en antwoorden” uit het Verzekeringsblad van 2 juni jl. Door Monica Swalef en Jeroen de Vries.
Bron: Verzekeringsblad van 2 juni 2003.

Pensioenbijeenkomst

Begin mei 2003 organiseerde de FOV een pensioenbijeenkomst voor de verzekeringsbedrijfstak. Monica Swalef ging tijdens deze bijeenkomst in op de verschillende overgangsmaatregelen die voor bestaande werknemers golden en thans gelden.

Bron: De Onderlinge, een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, mei 2003