Update Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

okt 24

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF nieuwsbericht

Inleiding

Op 19 juni 2019 schreven wij een nieuwsbericht over het Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (hierna: het PEPP). In dit bericht van 19 juni 2019 wordt beschreven wat de PEPP-verordening biedt. Inmiddels is een update over de tijdlijn van de PEPP verordening op zijn plaats, de PEPP verordening is namelijk in werking getreden!

Doel van PEPP

Even een recapitulatie, want wat is ook alweer het doel van de verordening die een PEPP mogelijk maakt? Met de PEPP-verordening wordt gestuurd op pensioenvernieuwing op Europees niveau. Het doel van de PEPP-verordening is om te voorzien in een groter aanbod voor mensen die pensioensparen, en tegelijkertijd de markt voor persoonlijke pensioenen te stimuleren. Spaarders en aanbieders kunnen hier beiden van profiteren volgens de Europese Commissie. Zo zullen spaarders bijvoorbeeld door het grotere aanbod, meer keuze hebben. Ook aanbieders kunnen profiteren, bijvoorbeeld van de grensoverschrijdende distributie.

Een PEPP probeert dus de uitdagingen van de vergrijzing in Europa aan te pakken, zodat mensen genoeg geld opzij zetten voor hun oude dag. De regelingen die uit een PEPP zullen voortvloeien zijn bestemd voor inwoners van de EU. Deze regelingen zijn bedoeld als individuele, vrijwillige pensioenregelingen.

Tijdpad

Het eindpunt van het vorige nieuwbericht was dat de Europese Raad op 14 juni 2019 de PEPP-verordening had aangenomen en dat deze verordening op donderdag 20 juni 2019 werd ondertekend en vervolgens is gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

Nederland had tegengestemd, in lijn met de motie van het Tweede Kamer Slootweg. Het kabinet heeft in haar brief aangegeven dat fiscale facilitering van de PEPP alleen mogelijk is, indien voldaan wordt aan de in Nederland geldende fiscale regels hiervoor.

Op 14 augustus 2019 is de verordening die het aanbieden van een PEPP mogelijk gemaakt, inwerking getreden. De Europese toezichthouder, EIOPA, is begonnen met het uitwerken van de lagere regelgeving voor het PEPP en daar kan zij aan werken tot 15 augustus 2020. Hierna is het de beurt aan de PEPP aanbieders om een product te ontwikkelen.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.