Uitspraak Hof: ex-partner moet bijzonder nabestaandenpensioen terugbetalen

jun 14

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:4591.

Essentie
Het Gerechtshof in Leeuwarden oordeelde op 28 mei 2019 dat een ex-partner van een overleden deelnemer het bijzonder nabestaandenpensioen grotendeels moet terugbetalen aan het pensioenfonds Tandtechniek i.l.. Een samenlevingsovereenkomst geëindigd in 2004 telt niet voor het recht op bijzonder nabestaandenpensioen, het bijzonder nabestaandenpensioen was daarom ten onrechte ontvangen. Het hof heeft het eerdere vonnis van de kantonrechter te Assen vernietigd en de ex-partner veroordeelt tot terugbetaling van € 26.500,- te vermeerderen met wettelijke rente daarover vanaf 15 oktober 2015.

De zaak
Collega Diederik Kok en Menno de Wijs van De Clercq Advocaten behandelden samen deze zaak. Bij pensioenzaken waar we procederen, werken we graag samen met de advocaten van De Clercq, een beproefde samenwerking.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.