Trackchanges versie van de Pensioenwet

aug 03
Trackchanges versie pensioenwet

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF nieuwsbericht

De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet Pensioenen 2017, de Wet waardeoverdracht klein pensioen en het wetsvoorstel implementatie IORP II verwerkt.

Verzamelwet Pensioenen 2017
Wil je meer weten over de Verzamelwet Pensioenen 2017? Zie dan ons nieuwsbericht van 7 mei 2018.

De Verzamelwet Pensioenen 2017 is op 11 april 2018 in werking getreden. Met uitzondering van het onderdeel in de wet over de verplichte raad van toezicht voor ondernemingspensioenfondsen met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro. Dat onderdeel treedt per 1 januari 2019 in werking.

De Verzamelwet Pensioenen 2017 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. De wijzigingen hebben betrekking op verschillende onderwerpen:

 • Uitvoeringreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds
 • Elektronische informatieverstrekking
 • Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering
 • Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 jaar naar 10 jaar
 • Voorwaardelijkheidsverklaring
 • Raad van toezicht verplicht voor ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro
 • Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad
 • Overgangsrecht website verplichting
 • Bevoegdheid tot variabele pensioenuitkering bij ‘herkansing pensioenknip’
 • Procedure wijziging beroepspensioenregeling
 • Wet privatisering FVP ingetrokken

Wet waardeoverdracht klein pensioen
Wil je meer weten over de Wet waardeoverdracht klein pensioen? Zie dan ons nieuwsbericht van 27 maart 2018.

De Wet waardeoverdracht klein pensioen maakt een automatische waardeoverdracht mogelijk van een opgebouwd klein pensioen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Zo kunnen kleine pensioenaanspraken gebundeld worden tot een pensioen van aanzienlijker omvang.

Het eenzijdig afkopen van een klein pensioen door een pensioenuitvoerder wordt afgeschaft. Is er instemming of is er geen bezwaar van een pensioengerechtigde, dan blijft het recht op afkoop op de pensioendatum behouden. Daarnaast zal de wet een wettelijke basis mogelijk maken om pensioenregelingen te harmoniseren naar één fiscale pensioenrichtleeftijd. Het belang van de deelnemer staat bij deze wet voorop.

De onderdelen met betrekking tot collectieve waardeoverdracht en bezwaarrecht bij aanpassing van de fiscale pensioenrichtleeftijd, internationale waardeoverdracht en pensioenverevening bij scheiding zijn in werking getreden met ingang van 1 maart 2018. De onderdelen in de wet over waardeoverdracht kleine pensioenen en verval van heel klein pensioen treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

Wetsvoorstel implementatie IORP II
Wil je meer weten over het Wetsvoorstel implementatie IORP II? Zie dan ons nieuwsbericht van 14 mei 2018.

Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. Uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP II geïmplementeerd zijn in de wetgeving van de Europese lidstaten. Op 13 april 2018 heeft minister Koolmees het Wetsvoorstel voor de implementatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderdeel van de IORP-II richtlijn zijn de inrichting van sleutelfuncties, verduidelijking van de procedure rond een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht en regels ten aanzien van het toezicht op pensioeninstellingen. Verder worden in de richtlijn algemene regels gesteld op het gebied van governance en communicatie.

Op 14 juni 2018 werd de nota van wijziging bij het wetsvoorstel en de bijbehorende nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Klik hier voor de trackchanges versie van de Pensioenwet.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.