Tijdelijke fiscale goedkeuring omzetting vast pensioenuitkering

mrt 07
Swalef pensioenadvies werkwijze

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Vanaf 1 september 2016 keuze vaste of variabele pensioenuitkering
Vanaf 1 september 2016 kunnen deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst op de pensioeningangsdatum kiezen tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering. Vanaf die datum is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden.

Als een deelnemer kiest voor een variabele pensioenuitkering wordt het pensioenkapitaal (gedeeltelijk) risicodragend doorbelegd in de uitkeringsfase. Hierdoor is de deelnemer minder afhankelijk van de hoogte van de rente op de pensioeningangsdatum.

Tot 1 januari 2014 pensioenknip
Tot 1 januari 2014 konden deelnemers met een pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum gebruik maken van de zogenoemde ‘pensioenknip’.

De pensioenknip betekent dat het beschikbaar gekomen pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum kon worden gesplitst in een deel dat werd gebruikt voor de aankoop van direct ingaande tijdelijke pensioenuitkering. Een ander deel werd op een later moment gebruikt voor de aankoop van een levenslange pensioenuitkering (die direct moest aansluiten op de tijdelijke pensioenuitkering).

De wetgever heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de pensioenknip per 1 januari 2014 afgeschaft.

Vanaf 8 juli 2015 tot 1 juli 2017 pensioenknip
In afwachting van de Wet verbeterde premieregeling heeft de wetgever de mogelijkheid om gebruik te maken van de pensioenknip vanaf 8 juli 2015 weer tijdelijk toegestaan. Tot 1 juli 2017 is het mogelijk om gebruik te maken van de pensioenknip.

Tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen pensioenknip, maar nu wel een oplossing
Dat betekent dus dat deelnemers in de periode tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015  geen gebruik konden maken van de ‘pensioenknip’. Deze groep deelnemers was verplicht om op de pensioeningangsdatum hun gehele pensioenkapitaal te gebruiken voor de aankoop van een levenslange vaste pensioenuitkering.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) vindt dit een ongewenste situatie. Daarom is op 20 januari 2017 een fiscaal besluit gepubliceerd waarin het mogelijk wordt gemaakt dat deelnemers die geen gebruik konden maken van de pensioenknip, onder bepaalde voorwaarden hun vaste pensioenuitkering (alsnog) kunnen omzetten in een variabele pensioenuitkering. Voor deze goedkeuring gelden de volgende zes voorwaarden:

  • Het betreft een premie- of kapitaalovereenkomst in de zin van de Pensioenwet
  • De om te zetten vaste pensioenuitkering is ingegaan in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015
  • De uitkeringsperiode van de met de omzetting te verkrijgen variabele pensioenuitkering sluit direct aan op de reeds aangevangen uitkeringsperiode van de vaste pensioenuitkering

Voorbeeld ter verduidelijking

De vaste pensioenuitkering van een deelnemer is ingegaan op 1 april 2014. De deelnemer wil gebruik maken van de mogelijkheid die Wiebes heeft gecreëerd en wil per 1 juli 2017 een variabele pensioenuitkering ontvangen. De deelnemer ontvangt de vaste pensioenuitkering in dat geval tot en met 30 juni 2017, vervolgens ontvangt de deelnemers vanaf 1 juli 2017 een variabele pensioenuitkering.

  • Bij de omzetting van de vaste pensioenuitkering in de variabele pensioenuitkering is het niet mogelijk om te kiezen voor een hoog/laag-pensioen. Het is wel mogelijk om de eerder gekozen variatie bij aanvang van de vaste pensioenuitkering te beperken of niet toe te passen op de variabele pensioenuitkering
  • Bij de omzetting vindt geen gehele of gedeeltelijke onderlinge ruil van partnerpensioen, wezenpensioen of ouderdomspensioen plaats
  • De omzetting vindt plaats op basis van de waarde van de vaste pensioenuitkering op het omzettingsmoment. Er wordt geen extra waarde of aanvullende pensioenopbouw toegevoegd.

Het fiscaal besluit treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking en vervalt op 1 januari 2018.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.