Reactie Swalef internetconsultatie AMvB IORP II

jul 05
Trackchanges versie pensioenwet

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Op 7 juni 2018 werd het besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-richtlijn gepubliceerd. In de ontwerp-AMvB zijn wijzigingen opgenomen die verband houden met de implementatie van IORP II.

Het doel van de richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van het tweede pijler pensioen in de Europese Unie. De belangrijkse wijzigingen voor Nederland zijn:

  • verduidelijking van de procedure van een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht;
  • aanvullende regelgeving voor governance; en
  • aanvullende regelgeving voor de informatieverstrekking.

Via internetconsultatie kon tot 6 juli 2018 op de ontwerp-AMvB gereageerd worden. Swalef schreef ook een reactie. Lees deze reactie hier.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.