Reactie op ons artikel Pensioenakkoord

okt 18

We kregen van de week een reactie op ons artikel. Fijn dat er zo kritisch meegelezen wordt. Hierbij onze korte reactie daarop. Typisch een voorbeeld van samen werken aan een hoger niveau. Heb je vragen hierover of ook een reactie? Contact gerust Diederik Kok hierover.

Ontvangen reactie:

Handig, maar op veel punten helaas onjuist. Bijvoorbeeld (en niet limitatief) de volgende. (1) De collectieve inbreng 10 jaar voor de pensioendatum is een keuze, geen verplicht onderdeel van het beoogde model. (2) De stuurgroep moet dat gedachtegoed nog uitwerken. (3) Het behoud van de risicovrije rente is meer dan een SER-advies, het is expliciet overeengekomen in het Akkoord en gecommuniceerd. (4) De invaar-beslissing betreft opgebouwde aanspraken en ligt dus primair bij de besturen van de pensioenfondsen. (5) De hoogte van de maximale premie kan iedereen gewoon uitrekenen (de Minister heeft die eerder geschat op 27%. (6) De conclusie dat er sprake is van versobering als de huidige premie niet kan blijven, is onjuist. Ten eerste wordt met een flat-rate DC premie veel eerder op hoger risico belegd, wat leidt tot hogere uitkomsten bij dezelfde premie en ten tweede gaat het beleggingsrendement niet meer naar de buffers, maar naar de mensen. (7) De lumpsum is niet 10% van het pensioen, maar 10% van het kapitaal (er is immers geen pensioenrecht meer). (8) De RVU heffingskorting is niet nieuw, dat is een uitgesmeerde versie van het generatiepact. (9) Die kan er dus ook niet nog naast.

Onze reactie:

(1) en (2) De collectieve inbreng 10 jaar voor datum is een hoofdlijn van de premieregeling met beperkte risicodeling. In het SER rapport noch in de kabinetsbrief staat het als een keuze beschreven. En zoals aangegeven in het artikel moeten er nog veel zaken uitgewerkt worden waaronder de twee pensioencontracten. (3) Dat klopt dat het overeengekomen is, maar het komt uit het SER rapport, zoals vele zaken uit het SER rapport. (4) Eens dat het pensioenfondsbestuur een belangrijke rol speelt bij het invaar vraagstuk, het kabinet heeft echter in haar brief aangegeven dat de beslissing aan de sociale partners is, zoals ook in het artikel aangegeven. (5) De 27% klopt (wellicht alweer achterhaald want gebaseerd op 2018 cijfers) en was nog niet bekend op het moment van het schrijven van het artikel (6) Onafhankelijk van de resultaten die eventueel al dan niet met meer risico kunnen worden behaald, kan er minder premie worden ingelegd vanwege de cap van (wellicht) 27% dan nu het geval is, er zijn genoeg pensioenregelingen waarin meer premie wordt ingelegd, dit noemen we een versobering. Je zou ook 30% in de flat rate DC kunnen stoppen. (7) 10% van de waarde van het voor de deelnemer opgebouwde ouderdomspensioen, zoals beschreven in het artikel staat zo letterlijk in de kabinetsbrief (8) en (9) De RVU heffing vrijstelling van 19.000 euro was er eerst niet en nu met het pensioenakkoord wel, best nieuw.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.