Privacy statement

Inleiding

Deze pagina heeft tot doel je te informeren over hoe Swalef omgaat met persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij via de website www.swalef.nl verkrijgt.

Swalef is er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Swalef vindt het dan ook belangrijk om jouw privacy te beschermen. Voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten verzamelt Swalef persoonlijke informatie maar ook bedrijfsgegevens.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Daarnaast geven we aan hoe jij ervoor kan zorgen dat je van mailinglijsten wordt verwijderd en hoe je kunt aangeven dat je wilt dat jouw gegevens worden gewist in onze bestanden. Zo begrijp je precies hoe wij te werk gaan.

Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (voormalig-)klanten en relaties als bedrijfsmatige activiteiten worden jouw gegevens altijd vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Swalef houdt zich aan de eisen van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wettelijk kader geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden.

Door ons verzamelde gegevens

Door ons verzamelde gegevens – bestelformulier

Indien je een bestelling plaatst voor een van onze boeken, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Gegevens organisatie: bedrijfsnaam
 • Contactgegevens: naam, adres, e-mail
 • Handtekening

Door ons verzamelde gegevens – opleidingen

Indien je een aanmelding voor een van onze opleidingen naar ons verstuurt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Gegevens organisatie: bedrijfsnaam
 • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail, functie

Door ons verzamelde gegevens – nieuwsdienst en contactformulier

Indien je het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Gegevens organisatie: bedrijfsnaam
 • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail

Indien je een aanmelding voor de nieuwsbrief naar ons verstuurt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Gegevens organisatie: bedrijfsnaam
 • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail, functie

Door ons verzamelde gegevens – opdrachtgevers

Indien Swalef voor opdrachtgever een opdrachtbevestiging opstelt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Gegevens organisatie: bedrijfsnaam
 • Contactgegevens: naam, adres, telefoon, e-mail, functie

Swalef kan ter uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens ontvangen van de opdrachtgever. Dit zal voornamelijk gaan om personeelsgegevens.

Door ons verzamelde gegevens – website

Deze website maakt gebruikt van Google Universal Analytics (hierna: Google Analytics).

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Ons gebruik van verzamelde gegevens – bestellingen

Bestelling plaatsen

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Jouw gegevens die zijn ingevuld voor een bestelling worden alleen gebruikt voor alles omtrent de bestelling en levering, tenzij anders is overeengekomen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Swalef of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen. Het doel van de gegevensverzameling omtrent bestellingen is het verzorgen van de levering van een bestelling.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens – opleidingen

Aanmelden opleiding

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze opleidingen vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Jouw gegevens die zijn ingevuld voor aanmelding van een opleiding worden alleen gebruikt voor het verzorgen van de betreffende opleiding, tenzij anders is overeengekomen. Mocht je bij de aanmelding voor een opleiding hebben gekozen voor de ‘nieuwsbrief’ optie, dan zullen jouw gegevens ook gebruikt worden voor het verzenden van onze nieuwsdienst. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Swalef of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat dit bericht bewaard wordt. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Swalef of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen. Het doel van de gegevensverzameling omtrent opleidingen is het verzorgen van de betreffende opleiding.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens – nieuwsdienst en contactformulier

Gebruik van onze diensten 

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze nieuwsdienst of gebruik maakt van ons contactformulier vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst (nieuwsdienst of reageren op vraag vanuit contactformulier) uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Swalef of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat dit bericht bewaard wordt. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Swalef of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen. De gegevens die worden verzameld bij aanmelding voor de nieuwsdienst worden enkel gebruikt om de nieuwsdienst te versturen, en de gegevens die worden verzameld bij een vraag vanuit het contactformulier worden gebruikt om op de betreffende vraag te reageren.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens – opdrachtgevers

Gebruik van onze diensten 

Wanneer je Swalef vraagt om een opdrachtbevestiging op te stellen, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Swalef of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat dit bericht bewaard wordt. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Swalef of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
Er worden persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijke verwerkt wanneer de verwerking van persoonsgegevens de primaire opdracht is. De dienstverlening moet gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke. Het enkele feit dat Swalef een opdracht krijgt van een verwerkingsverantwoordelijke, is niet voldoende om te kunnen spreken van verwerkerschap. De opdracht moet dan gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder wordt het toegelicht naar aanleiding van een voorbeeld.

Voorbeeld 
Swalef wordt ingeschakeld door een opdrachtgever en krijgt personeelsgegevens toegestuurd. De opdracht is ‘Beoordeel onze huidige pensioenregeling’. Hoewel bij de beoordeling van de pensioenregeling weliswaar persoonsgegevens worden gebruikt en Swalef opdrachtnemer is, bepaalt Swalef zelf hoe zij de opdracht uitvoert en welke gegevens zij daar eventueel voor aanwendt (doel en middelen). Swalef is daarmee zelf verwerkingsverantwoordelijke en niet verwerker.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen. De gegevens die worden verzameld bij opdrachtgevers worden enkel gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens – website 

Google Analytics zal gegevens analyseren om ons te helpen bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij enkel om onze service aan jou te verbeteren. Wil je niet dat Google Analytics je gegevens opslaat? Dit kun je uitzetten via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Cookies
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van functionele- en analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sociale media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten: “liken” of delen op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en van Twitter om te lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt in ieder geval zo veel mogelijk geanonimiseerd.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wil je meer informatie over cookies?
Bekijk dan de website van de consumentenbond: “Wat zijn cookies?

Wijzigingen, verwijdering, bezwaar en feedback

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Ook kun je het contactformulier invullen en bij de opmerking vermelden dat je geen gebruik meer wenst te maken van de mailinglijst, nieuwsbrief of andere communicatie uitingen van Swalef. Je kunt ervan uitgaan dat we dit zo snel mogelijk regelen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat Swalef alle persoonsgegevens die op mij betrekking hebben worden gewist uit de bestanden van Swalef?
Door het contactformulier in te vullen en bij de vraag/opmerking te vermelden dat je wenst dat al jouw gegevens door Swalef worden gewist, stel je onze procedure in werking om dat verzoek te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre jouw gegevens voor ons nog noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsuitoefening, of en in hoeverre wij een juridische plicht hebben deze gegevens te bewaren en of bewaren noodzakelijk is in het kader van de belangen van een klant of voormalig klant van Swalef. Je ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op jouw verzoek.

Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens
Jij als betrokkene hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht staat beschreven in artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens dan moet Swalef daarmee stoppen, tenzij Swalef dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen van de belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen.

Door het contactformulier in te vullen en bij de vraag/opmerking te vermelden dat je bezwaar wil maken, stel je onze procedure in werking om het bezwaar te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre Swalef dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op jouw verzoek.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan het privacystatement voldoen. Als je vragen hebt over het privacystatement, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Wijzigingen 
Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacy statement vinden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.