Prinsjesdag en pensioen

sep 18

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF blog

Inleiding
Dinsdag 15 september 2020 was het Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag in september begon het nieuwe werkjaar van de regering. En bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Volgens de Troonrede van Koning Willem Alexander worden pensioenen ‘persoonlijker’ en ‘transparanter’. Wat betekent dat voor onze pensioenen en de AOW?

Op Prinsjesdag 2020 zijn er geen nieuwe voorstellen gedaan voor het pensioenstelsel op basis van het eerder gesloten pensioenakkoord. Kort hieronder nog even wat hoofdlijnen van het nieuwe stelsel.

AOW
De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. Daarna wordt de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd naar 66 jaar en zeven maanden in 2022, 66 jaar en tien maanden in 2023 en 67 jaar in 2024 en 2025. In het nieuwe pensioenstelsel moeten mensen hun AOW-leeftijd gezond kunnen bereiken, ook wanneer mensen een zwaar beroep hebben. Daarom zijn afspraken gemaakt over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en duurzame inzetbaarheid.

Tweede Pijler pensioen
De herziening van het pensioenstelsel zorgt voor een toekomstbestendig oudedagsvoorziening. Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor een persoonlijker en transparanter pensioen. Er kan bijvoorbeeld een uitkering van maximaal 10 procent van het pensioenvermogen bij pensionering plaatsvinden. Deze uitkering kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het financieren van een woning.

Ook biedt het nieuwe stelsel meer flexibiliteit. De eerste wijzigingen daarvoor zijn opgenomen in het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen. In het wetsvoorstel zijn regels uitgewerkt waarmee werknemers vanaf 3 jaar vóór de AOW-leeftijd eerder kunnen stoppen met werken. Het gaat om een versoepeling van de RVU-heffing en meer fiscale ruimte om verlof op te sparen.

In 2021 streeft het kabinet ernaar de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel uit te werking in wetgeving, zodat er een duurzaam en houdbaar pensioenstelsel ontstaat. De planning is nu om de benodigde wet- en regelgeving voor het nieuwe pensioenstelsel in het tweede kwartaal van 2021 in te dienen. In 2022 zal dan het nieuwe wettelijke en fiscale kader in werking treden.

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel vindt plaats in de periode tot 1 januari 2026. Binnen deze periode moeten sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling, over de adequate compensatie en over al dan niet ‘invaren’. Het kabinet stelt daarom € 1 miljard beschikbaar in de periode 2021 tot en met 2024 voor het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Datum: 17 september 2020

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.