Persbericht | Tweede geheel herziene druk van het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen en Best practices & trends governance pensioenfondsen

jun 17

Woerden, 25 juni 2019

Tweede geheel herziene druk van het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Met plezier reikte Monica Swalef, tijdens het goed bezochte Governance Event in Woerden, het eerste exemplaar van de tweede geheel herziene druk van het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen ‘voor als je het precies wilt weten’ uit aan Liesbeth Goverse, Afdelingshoofd Toezicht Kleine Pensioeninstellingen bij De Nederlandsche Bank. Het boek is een update van de eerste editie die in mei 2015 verscheen. Door de veranderde wet- en regelgeving was het boek aan toe aan een grondige update.

Boek met interviews

Daarnaast overhandigde zij aan Erik Bakker, Directeur BSG Pension Management B.V. en voorzitter Raad van Advies Swalef Academie, het eerste exemplaar van het boek Best practices & trends governance pensioenfondsen. Vol met overwegingen van pensioenfondsbestuurders over hun bestuursmodel en trends in pension fund governance.

Door interviews met bevlogen bestuurders komen de bestuursmodellen nog meer tot leven. Het best practices boek ontwikkelde Swalef om iedereen extra te motiveren de tweede volledig druk van ons boek ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen, voor als je het precies wilt weten’ erop na te slaan om de governance inrichting van pensioenfondsen te optimaliseren.

Een update

Eerder, in mei 2015 publiceerde Swalef als hulpmiddel voor pensioenfondsen bij de inrichting van hun governance een thematisch gerangschikt boek over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de besluiten, de Code en de daarbij horende parlementaire behandeling. Het eerste exemplaar overhandigde Monica Swalef toentertijd aan Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid (D66). Nu, 3,5 jaar verder, vond Swalef dat het boek aan een ‘update’ toe was. Onder andere door de wijzigingen ten gevolge van de evaluatie (waar Swalef in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met Regioplan Beleidsonderzoek aan mee mochten werken), maar ook in verband met de gewijzigde Code Pensioenfondsen 2018 en wijzigingen in wet- en regelgeving in verband met IORP II, APF-wetgeving etc.

Aanbevelingen

Het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen werd al veel gebruikt in de sector en nu met de update waarschijnlijk nog meer. We ontvingen in ieder geval al mooie aanbevelingen, te lezen op de achterzijde ervan. Benieuwd naar deze aanbevelingen? Klik hier.

Van beide boeken zijn ook inkijkexemplaren samengesteld die online te bekijken zijn. Die van het boek Best practices & trends governance pensioenfondsen vind je hier en die van het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen vind je hier.

Ook vernieuwde Swalef de governance pagina op haar website om het governance nieuws gestructureerd bij te houden. Klik hier voor een kijkje. Daar zijn beide boeken ook te koop.

Voor meer informatie over dit bericht of een interview kunt u contact opnemen met Monica Swalef, 0348 – 407 125.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht