Pensioenweek in beeld week 5

feb 01

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Nieuwsbericht: IORP II: Communicatie
Op 13 januari 2019 is de implementatiewetgeving van de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. In een reeks nieuwsberichten geven wij een overzicht van de gevolgen. Adviseren over het communiceren over pensioenvraagstukken en pensioenregelingen is een van de specialisaties van Swalef. Deze kennis delen wij ook in verschillende opleidingen en in dit tweede nieuwsbericht gaan we nader in op de vernieuwde eisen voor communicatie volgend uit de IORP II richtlijn. Lees hier verder.

Wetgeving 

Tweede en derde nota van wijzing en reeks amendementen Wab
Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer een tweede en een derde nota van wijziging gestuurd voor het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Daarnaast is er een reeks amendementen ingediend door verschillende Kamerleden.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         31 januari 2019

Verzamelbrief pensioenonderwerpen gepubliceerd
Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over het resultaat met de uitvoering van een motie over ‘beleggersbonussen’. Daarnaast informeert hij de Kamer over de stand van zaken van de zogeheten vergeten pensioenen. Ook komt hij een toezegging na inzake het vervolg op het ingetrokken wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         28 januari 2019

Besluit Benoeming Commissie Parameters
In het besluit zijn de leden van de Commissie Parameters benoemd. Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is de voorzitter. In de taakopdracht aan de commissie staat de vraag of de huidige methode om de ultimate forward rate (UFR) vast te stellen nog steeds de meest passende is.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         28 januari 2019

Beantwoording Kamervragen over btw en pensioen
Volgens staatssecretaris Snel biedt de uitspraak van de Hoge Raad van 9 december 2016 geen ruimte voor een btw-vrijstelling bij DB-regelingen, omdat de deelnemers van het pensioenfonds niet een beleggingsrisico van voldoende betekenis dragen. Voor veel Nederlandse pensioenfondsen betekent dit dat zij btw betalen over uitbestede beheerwerkzaamheden, waaronder de pensioenadministratie.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         25 januari 2019 

Rechtspraak 

Zzp-schilders verplicht bij pensioenfonds
Zzp-Schilders blijven verplicht pensioen opbouwen bij Bpf Schilders. De rechtbank Den Haag is van oordeel dat de Wet bfp 2000 een grondslag biedt om zzp’ers verplicht te laten deelnemen in Bfp Schilders. Volgens de rechter werkt de verplichtstelling niet merkbaar concurrentiebeperkend en heeft het een sociaal doel. Schilders zijn de enige zzp’ers in de bouw die een verplichte pensioendeelname kennen.

Bron:           Rechtspraak
Datum:         31 januari 2019

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:           Belastingdienstpensioensite
Datum:         1 februari 2019

Toezicht 

Nieuwsbrief pensioenen januari 2019
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 31 januari 2019 een nieuwsbrief gepubliceerd, met de volgende onderwerpen: Update IORP II, Inkooptarief VPL- inhaalpensioen, Onderzoek uitbestedingsketens, Kort nieuws en Meer samenwerking tussen innovation facilitators.

Bron:           DNB
Datum:         31 januari 2019

Nieuwsbericht: Financiële positie pensioenfondsen verslechterd
Vrijwel alle pensioenfondsen zagen hun financiële positie in het vierde kwartaal van 2018 verslechteren. Dat kwam door wereldwijd forse dalingen op aandelenmarkten en dalende rentes. Het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen nam daardoor af met EUR 46 miljard naar EUR 1.328 miljard, terwijl de verplichtingen toenamen met EUR 40 miljard tot EUR 1.286 miljard. Dat blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank hebben verstrekt.

Bron:           DNB
Datum:         29 januari 2019

Overig 

Bartenders en kamermeisjes krijgen pensioenverhoging
Pensioenfonds Horeca & Catering heeft de pensioenuitkeringen per 1 januari verhoogd met 0,2 procent. Het pensioenfonds voor al het horecapersoneel had op 30 september een beleidsdekkingsgraad van 114,6 procent, net voldoende voor een verhoging met twee promille. Bij Horeca & Catering staan ruim 1,3 miljoen deelnemers in de boeken.

Bron:           AMweb
Datum:         29 januari 2019

Werkprogramma 2019 Pensioenfederatie gepubliceerd
De Pensioenfederatie heeft haar werkprogramma 2019 op de website gepubliceerd. Het werkprogramma bevat een compilatie van de vele onderwerpen die de pensioenfondsen bezig houden en waarop de Pensioenfederatie, samen met haar leden, het komende jaar stappen gaat ondernemen. Zo komen actuele dossiers aan bod en de daarmee samenhangende in het parlement aanhangige wetgeving en aange­kondigde wetsevaluaties.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         25 januari 2019

Gepensioneerden PostNL krijgen hoger pensioen
Gepensioneerden en deelnemers van postbedrijf PostNL kunnen dit jaar een iets hoger pensioen tegemoetzien. Hun pensioenfonds heeft genoeg geld om de pensioenen met 0,72% te verhogen. Met de verhoging moet 70% van de verwachte prijsinflatie worden gedekt, maakte het pensioenfonds vrijdag bekend.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         25 januari 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.