Pensioenweek in beeld week 47

nov 23

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving 

Kamerbrief over geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel
Minister Koolmees (SZW) meldt de Tweede Kamer in een Kamerbrief dat de intensieve gesprekken gevoerd binnen de SER en tussen kabinet en sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel niet tot overeenstemming hebben geleid. “We hebben helaas moeten constateren dat een akkoord hierover met sociale partners nu niet mogelijk is en dat naar de verwachting van het kabinet op korte termijn ook niet zal zijn. Het kabinet beraadt zich nu op het vervolgproces, want de urgentie om het pensioenstelsel te vernieuwen blijft onverminderd groot.”

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         21 november 2018

Beantwoording Kamervragen ‘privacyregels bedreigen duizenden pensioenen’
Minister Koolmees geeft antwoord op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50 PLUS) over “privacyregels bedreigen duizenden pensioenen”. De minister geeft aan dat hij op korte termijn in gesprek gaat met de sector om een passende oplossing te vinden voor de knelpunten die worden ervaren door pensioenfondsen en de zoektocht naar deelnemers uit het verleden. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende mogelijkheden zorgvuldig worden afgewogen en indien nodig wettelijke maatregelen zullen worden getroffen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         20 november 2018

Voorlopig verslag commissie SZW Implementatiewetsvoorstel IORPII richtlijn
In het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer worden in het kader van het Implementatiewetsvoorstel IORP II vragen gesteld. De vragen gaan over: grensoverschrijdende activiteiten en grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht, communicatie en bedrijfsuitoefening en governance.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         20 november 2018

Verzamelbrief pensioenonderwerpen
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer een reactie op enkele toezeggingen die gedaan zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019. In de brief wordt daarnaast ingegaan op het vervolgonderzoek over de witte vlek op pensioengebied. Het volledige onderzoek is op de website van het CBS gepubliceerd.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         19 november 2018

Kamerbrief beantwoording vragen opzet beleidsdoorlichting
Minister Koolmees beantwoordt de vragen, die zijn voorgelegd door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over de brief van 10 september 2018 met de opzet van de beleidsdoorlichting artikel 8 (oudedagsvoorziening).

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         19 november 2018

Kamerbrief reactie op AOW-gat als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer zijn reactie op het commissieverzoek over de brief over AOW-gat als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd. De verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 was een ingrijpende wijziging die daarom stapsgewijs plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor alle burgers en zij zullen zich daarop moeten voorbereiden. Voor een specifieke groep die zich niet of onvoldoende heeft kunnen voorbereiden, heeft het kabinet destijds een overbruggingsregeling AOW (OBR) getroffen. Personen die geconfronteerd worden met een stijging van hun AOW-leeftijd en geen beroep kunnen doen op de OBR, kunnen wellicht het AOW_gat overbruggen door bijvoorbeeld hun aanvullend pensioen naar voren te halen.   

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         19 november 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         23 november 2018

Internationaal

Polen draait omstreden pensionering rechters terug
De omstreden gedwongen pensionering van Poolse rechters wordt teruggedraaid. Alle rechters van het Hooggerechtshof mogen, als ze willen, weer aan het werk. Met deze wetswijziging komt regeringspartij PiS tegemoet aan de uitspraak van het Europees Hof.

Bron:           NOS
Datum:         21 november 2018

Overig 

Pensioenfonds ABP verhoogt premie fors
Ambtenaren moeten opnieuw flink meer geld inleggen voor hun toekomstige pensioen, terwijl het pensioen van reeds gepensioneerde ambtenaren niet meegroeit met de inflatie. De premie stijgt volgend jaar met 2 procentpunt tot 24,9 % over het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. Dit is het derde jaar op rij dat de premie flink stijgt.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         22 november 2018

Geen pensioenakkoord, hoe erg is dat?
Voorlopig zal niemand daar iets van merken. De pensioenen worden gewoon uitgekeerd. Maar op de lange termijn kan het grote gevolgen hebben. Mogelijk worden in 2021 de pensioenen van miljoenen deelnemers gekort. Ook zal de koopkracht van bijna alle pensioenen de komende jaren achteruit gaan. De meeste pensioenfondsen hebben niet genoeg geld in kas om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie.

Bron:           AD
Datum:         21 november 2018

 

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.