Pensioenweek in beeld week 47

nov 22

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie

Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord, inhoudende het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, is op de 20ste in internetconsultatie gegaan. Dit wetsvoorstel geeft mensen meer keuzes rondom pensioendatum.
De mogelijkheid om een deel van het pensioen ineens op te nemen, wordt aan strikte voorwaarden verbonden. Daarnaast krijgen mensen meer keuzeruimte om eerder te kunnen stoppen met werken, doordat fiscale regels rondom regelingen voor vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof worden aangepast.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        20 november 2019

Kamerbrief handelingsperspectief voorkomen onnodige pensioenkortingen

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de maatregel waardoor pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd krijgen om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. Hiermee wordt naar verwachting voorkomen dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar kortingen moet doorvoeren. Kortingen in 2020 zijn alleen nodig als de dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 90% is. Volgens Koolmees is dit ‘een uitzonderlijke economische situatie’. Ook hoopt Koolmees in de zomer van 2020 het nieuwe pensioenstelsel te presenteren.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        19 november 2019

Kamerbrief met concept lagere regelgeving wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer de concept lagere regelgeving over de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021. Deze regelgeving is op 18 november 2019 opengesteld voor internetconsultatie. Het ontwerpbesluit is hier te vinden. Zo kan de Kamer inbreng voor het verslag Wet pensioenverdeling bij scheiding leveren.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        18 november 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week is op 19 november 2019 het overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        22 november 2019

Rechtspraak

Hof: pensioen en scheiding

Het Hof ’s Hertogenbosch bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen. Dit oordeel luidt dat er een verplichting is tot afstorting van verevend ouderdomspensioen door de vennootschap van de ex-echtgenoot die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd. De Haviltex-maatstaf wordt toegepast op het echtscheidingsconvenant waarin afspraken over afstorting zijn gemaakt.

Bron:           Rechtspraak
Datum:        14 november 2019

Toezicht

AFM vraagt ondernemingen te reageren op ‘Principes voor de keuzeomgeving’

De Autoriteit Financiële Markten nodigt financiële ondernemingen en pensioenfondsen uit om te reageren op de concept beleidsuiting ‘Principes voor de keuzeomgeving’. Hierin worden de verwachtingen van de AFM weergegeven over de wijze waarop consumenten keuzes krijgen aangeboden in hun financiële beslisproces. De keuzeomgeving kan (onbewust) invloed hebben op de keuzes die een consument maakt.

Bron:           AFM

Datum:        21 november 2019

Langdurig lage rente leidt tot mogelijke risico’s voor financiële stabiliteit

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële stabiliteit leiden.

Bron:           DNB

Datum:        20 november 2019

Pensioenfonds DNB wil geen bestuurders meer die bij DNB werken

Het bestuur van DNB heeft besloten om het pensioenfonds in 2020 verder op afstand van de werkgever te plaatsen. Dit betekent dat begin volgend jaar vier van de zittende bestuursleden die bij DNB in dienst zijn afscheid nemen en deels worden vervangen. Het bestuur zal paritair ingericht blijven.

Bron:           DNB

Datum:        19 november 2019

Overig

Pensioenen in tien jaar tijd met 20% uitgehold

Bijna alle Nederlandse pensioenfondsen zeggen de koopkracht van pensioenen op peil te willen houden, maar sinds de financiële crisis slagen zij daar niet of nauwelijks in. Het uitblijven van de indexatie is ‘de grootste korting op de pensioenen aller tijden’, zie Tweede Kamerlid Corrie van Brenk van 50Plus tijdens een debat. Dat de koopkracht van gepensioneerden in dezelfde periode gemiddeld veel minder hard is gedaald (4,5%) komt vooral doordat de AOW-uitkering de stijging van de prijzen wel heeft bijgehouden.

Bron:           FD
Datum:        22 november 2019

 

Premie ABP stijgt licht in 2020

De premie gaat bij ABP licht omhoog, met 0,4%-punt. Dat heeft het bestuur van ABP besloten. In 2021 gaat de premie waarschijnlijk fors omhoog. Daarnaast staat in het statement van ABP dat de kans aanzienlijk afgenomen is dat de pensioenen in 2020 verlaagd worden, dat komt door de versoepelende maatregelen van minister Koolmees.

Bron:           ABP
Datum:        22 november 2019

 

Koolmees gaat in gesprek met sector over administratieproblemen

Dat zei de minister in een debat in de Tweede Kamer. Pensioenuitvoerders moeten hun administratie op orde hebben, aldus Koolmees.

Bron:           PensioenPro
Datum:        21 november 2019

 

Banengroei in Nederland zet weer door

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in de maanden september en oktober 42.000 banen zijn bijgekomen. De banengroei in Nederland zet dus weer door, ongehinderd door de geleidelijke afzwakking van de economische groei. De werkloosheid stijgt niet, terwijl het aantal werkenden wel stijgt. Het arbeidsaanbod groeit onder andere, omdat werknemers later met pensioen gaan.

Bron:           FD
Datum:        21 november 2019

 

Ingewikkelde pensioenregeling is duurder dan een simpele

Een ingewikkelde pensioenregeling is duurder dan een simpele, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in ESB. Per pagina met uitleg betalen deelnemers jaarlijks 1,80 euro meer. Eenvoudiger regelingen zouden gunstig kunnen uitpakken voor je uiteindelijke pensioenuitkering.

Bron:           RTL nieuws
Datum:        21 november 2019

 

Pensioenfondsen ABP, PMT en PME reageren positief op maatregelen Koolmees

Koolmees stelde op 19 november 2019 aan de Tweede Kamer voor om de korting op de pensioenfondsen met een jaar uit te stellen. De pensioenfondsen ABP, PMT en PME reageren hier positief op. PMT is opgelucht en waardeert de benodigde rust die het zal brengen in de transitieperiode van het pensioenakkoord. ABP ziet het als een tijdelijke maatregel voor de aanloop naar een nieuw pensioencontract.

Bron:           NU.nl
Datum:        19 november 2019

 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn: Geen premieverhoging

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt de pensioenpremie volgend jaar niet. Tevens blijft de pensioenopbouw gelijk. Echter volgt wel de waarschuwing dat de premie in 2021 mogelijk wel omhoog moet, of de opbouw omlaag.

Bron:           FD
Datum:        19 november 2019

 

Ambtenaar gebruikt alleen Feyenoord-namen in geschreven wet

In de voorbeelden van de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ staan met name voornamen van Feyenoord-spelers, zoals Jens (Toornstra), Leroy (Fer) en Ridgeciano (Haps).

Bron:           RTL nieuws
Datum:        19 november 2019

CPB: vergrijzing verhindert koopkracht en economische groei

Uit de vooruitblik van het Centraal Plan Bureau, de Middellangetermijnverkenning 2022-2025, blijkt dat de economische groei in de volgende kabinetsperiode terugvalt naar 1,1 procent per jaar en dat de koopkracht tussen 2022 en 2025 helemaal niet groeit. Als voornaamste oorzaak wordt hier de vergrijzing aangewezen.

Bron:           CPB

Datum:        18 november 2019

Zzp-schilders willen af van verplicht pensioen

Uit berekeningen van Zelfstandigen Bouw, blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandige schilders af wil van het verplicht pensioen en het liefst zo snel mogelijk. De opvatting heerst dat ze te veel premie betalen en er nauwelijks iets voor terug krijgen.

Bron:           De Telegraaf

Datum:        18 november 2019

Vakbonden overhandigen brieven tegen pensioenkorting

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben vrijdag in Den Haag actie gevoerd tegen mogelijke kortingen op pensioenen. Ze overhandigden ongeveer 10.000 persoonlijke brieven en ruim 25.000 handtekeningen aan minister Koolmees.

Bron:           Reformatorisch Dagblad
Datum:        15 november 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.