Pensioenweek in beeld week 48

nov 29

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Pensioenakkoord 2019: een update

Op 5 juni 2019 berichtte Minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer dat er een principeakkoord is bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het pensioenakkoord betreft een totaalpakket aan afspraken. In dit nieuwsbericht bespreken wij deze afspraken, de planning daarvan en geven we een update. Lees het hier.


Ouderen werken vaker tot hun pensioenleeftijd, vooral vrouwen

Uit een rapport van het CBS blijkt dat vooral vrouwen van 55 jaar en ouder vaker werk hebben dan vijftien jaar geleden. Mannen tussen de 55 en 65 jaar werken ook vaker. De redenen hiervoor zijn de afschaffing van het fiscaal gefaciliteerd pre-pensioen, aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidswet en de verhoging van de AOW-leeftijd. Ook blijven vrouwen vaker werken als ze kinderen krijgen. De gezondheidssituatie is nauwelijks veranderd.

Bron:           CBS

Datum:        22 november 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Het CAP heeft op 28 november 2019 V&A 19-009 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen voor de voor 2020 geldende AOW-franchises, de AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        29 november 2019

Rechtspraak

Rechter: BPL was snel genoeg met verkiezingen bestuurder

BPL hoeft van de rechter geen dwangsommen te betalen aan gepensioneerdenvereniging MLP. Volgens de vereniging waren die nodig omdat BPL draalde met de organisatie van verkiezingen voor bestuurders namens gepensioneerden.

Bron:           PensioenPro

Datum:        27 november 2019

Toezicht

Controle diplomaplicht bij financieel adviseurs effectiever door samenwerking AFM en DUO

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat stelt de AFM in staat om in het kader van haar reguliere controles van Wft-diploma’s ook informatie over de vakbekwaamheid bij DUO op te vragen. Zo kan de toezichthouder direct controleren of financieel dienstverleners over wettelijk verplichte diploma’s beschikken. De controle kan hierdoor efficiënter plaatsvinden zowel voor de financieel dienstverleners als voor de toezichthouder.

 

Bron:         AFM

Datum:      28 november 2019

 

De negatieve rente is mede te danken aan de ECB

Volgens de ECB heeft het eigen beleid de kapitaalrente met 160 basispunten verlaagd. De ECB heeft voor het eerst een publieke schatting gemaakt van het effect van het goedkoopgeldbeleid op rentes in de eurozone. Zonder het opkoopprogramma en andere ingrepen van de ECB zou de tienjaarsrente in de eurozone ongeveer 1,6 procent hoger zijn.

Bron:           FD

Datum:        26 november 2019

Internationaal

Frankrijk: regering vreest een nieuw sociaal front

Donderdag 21 november 2019 mislukte een overleg met de bonden en pensioenonderhandelaar Jean-Paul Delevoye. Hierop kondigde de vervoersbond van de gematigde vakcentrale CFDT aan zich aan te sluiten bij de landelijke staking van 5 december. President Macron dreigt dus de steun te verliezen van CFDT voor de hervorming van het pensioenstelsel. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe sociale crisis.

Bron:           FD

Datum:        22 november 2019

Overig

Aon ziet pensioenverhuizingen van Nederland naar België niet meer zitten

Aon stopt met het adviseren van het in België gevestigde fonds United Pensions aan nieuwe Nederlandse klanten. Ook het eigen ondernemingspensioenfonds van Aon zal niet naar België verhuizen.

Bron:           PensioenPro

Datum:        29 november 2019

 

OESO: Pensioensparen zou ook voor zzp’ers verplicht moeten zijn

Verplicht pensioensparen zou voor alle werkenden moeten gelden, en dus ook voor zelfstandigen. Zo kan ook deze groep voldoende pensioen opbouwen. Daarin schiet het huidige Nederlandse pensioenakkoord tekort, concludeert OESO in een pensioenrapport.

Bron:           OESO

Datum:        27 november 2019

Piloten Transavia willen later met pensioen

Onder de piloten van Transavia is een petitie gestart om later met pensioen te mogen. De vliegers willen de pensioenleeftijd verhogen naar 60 jaar. De pensioenleeftijd is momenteel 58. Echter is volgens de piloten dan nog niet genoeg pensioen opgebouwd en daarnaast vinden de meesten hun werk te leuk om te stoppen.

Bron:           Luchtvaartnieuws

Datum:        27 november 2019

Kabinet schiet AOV-verzekerden met AOW-hiaat niet te hulp

Maandag 25 november 2019 werd het SEO-onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat er eind 2017 73.300 verzekerde zelfstandigen waren met een verzekerde eindleeftijd van 65 jaar; bij hen sloot de eindleeftijd van hun polis dus niet meer aan op de verhoogde AOW-leeftijd en was sprake van een AOW-hiaaten. Het kabinet schiet AOV-verzekerden met een AOW-hiaat niet te hulp.

 

Bron:           VVP online

Datum:        25 november 2019

 

Pensioenen in tien jaar tijd met 20% uitgehold

De pensioenen gaan komend jaar niet omhoog, terwijl de prijzen stijgen. Dit zorgt voor een achterstand in de koopkracht van pensioenen van circa 20%. Als de dekkingsgraad boven de 110% komt mogen pensioenfondsen compenseren voor inflatie. Veel fondsen zitten nu onder de 95%. Sinds 2008 is het prijspeil gestegen met 19%, en dit jaar is er een inflatie van 2,6%. Gepensioneerden kunnen nu gemiddelde een vijfde minder kopen dan in 2008. De voorzitter van de ouderenbond NVOG dringt erop aan om het pensioenakkoord snel uit te voeren.

 

Bron:          FD
Datum:       22 november 2019

 

Pensioenpremie ABP tegen advies Verantwoordingsorgaan nauwelijks omhoog

ABP verwacht dat pensioen in 2021 duurder wordt. De premie zal omhoog gaan of er wordt minder pensioen opgebouwd. ABP is in overleg met sociale partners over de verdere stijging van de premie, omdat deze al jaren niet kostendekkend is. Toch blijft de premie bij het ABP voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen gelijk. Als er niets verandert op de financiële markten gaat de premie in 2021 omhoog.

 

Bron:         FD

Datum:      21 november 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.