Pensioenweek in beeld week 46

nov 16

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Nieuwsbericht: IORP II- Hoe staat het nu?
Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. Uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP II geïmplementeerd zijn in de wetgeving van de Europese lidstaten. Op 18 oktober 2018 is het wetsvoorstel uiteindelijk aangenomen door de Tweede Kamer met twee amendementen en een motie. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op hoe het nu staat met de IORP II, nota van wijzigingen, ingediende amendementen en een Kamervergadering. Lees hier verder.

Plan van aanpak diversiteit gepubliceerd n.a.v. Wvbp
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid zijn van mening dat de passende invulling van de zetels van fondsorganen veel aandacht vergt waarbij vooruitkijken en afstemmen belangrijke voorwaarden zijn. Beide organisaties hebben gezamenlijk vastgesteld dat zowel pensioenfondsen als voordragende en benoemende organisaties elkaar mogen aanspreken op het vergroten van diversiteit in besturen en verantwoordingsorganen. Met het plan van aanpak krijgen de gezamenlijke inspanningen rond diversiteit een nieuwe impuls.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         14 november 2018

Netspar paper: naar beter voorspelling van de individuele levensduur
Uit deze Netspar-publicatie blijkt dat het voor individuen lastig in te schatten is hoe lang zij nog zullen leven, ondanks het feit dat er veel data beschikbaar zijn. Een deel van de verschillen in levensverwachting is te voorspellen op grond van bijvoorbeeld ziekten en beperkingen, maar driekwart van de variatie valt niet te verklaren op basis van data.

Bron:           Netspar
Datum:         13 november 2018

Wetgeving 

Ministeriële regeling gepubliceerd met rekenmethode 2
In april 2018 is een ministeriële regeling gepubliceerd met de uniforme rekenmethode die gebruikt moet worden voor het berekenen van de scenario’s van het te bereiken pensioen. Op 13 november 2018 is de aanvullende ministeriële regeling gepubliceerd met rekenmethode 2. Deze methode is met name geschikt voor pensioenfondsen met een uitkeringsovereenkomst.

Bron:           Staatscourant
Datum:         13 november 2018

Internetconsultaties lagere regelgeving Wet Arbeidsmarkt in balans
Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend bij de Tweede kamer. Minister Koolmees wil met het wetsvoorstel bereiken dat werkenden meer zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. De lagere regelgeving die bij dit wetsvoorstel hoort is op www.internetconsultatie.nl geplaatst.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         12 november 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         16 november 2018

Internationaal 

Nederlandse kostentransparantie krijgt navolging in Groot-Brittannië
De PSLA, de zusterorganisatie van de Pensioenfederatie in Groot Brittannië, heeft begin november een initiatief voor kostentransparantie gepresenteerd. Vanuit de Pensioenfederatie en enkele leden zijn de Aanbevelingen Uitvoeringskosten en de Nederlandse aanpak meerdere malen toegelicht aan de Engelse organisatie, die mede op basis hiervan, het kostentransparantie-initiatief heeft gepresenteerd.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         14 november 2018

Overig 

Geen doorbraak pensioenakkoord na een nacht doorhalen
Werkgevers en vakbonden hebben na een marathonoverleg geen akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Het overleg op het ministerie van Sociale Zaken begon donderdagavond om 21:00 uur en is de hele nacht doorgegaan. Hoe ver de partijen uit elkaar liggen en of er een eindbod van het kabinet ligt, wilde premier Rutte niet zeggen. Aanpassing van de AOW-leeftijd en deelname van zzp’ers aan het pensioenstelsel zijn belangrijke thema’s. De gesprekken gaan na het weekend verder.

Bron:           Volkskrant
Datum:         16 november 2018

Zzp- bouwvakker moet weer meetellen bij pensioenfonds Bouw
Veel bouwvakkers verloren tijdens de economische crisis hun vaste baan en daarmee ook hun deelname aan Bpf Bouw. Het aantal zzp’ers in de bouw is de laatste jaren hard gestegen. Zzp’ers zijn niet verplicht aangesloten bij Bpf Bouw. Het bestuur van Bpf Bouw pleit voor een automatische deelname van alle zzp’ers aan de pensioenregeling, met het recht om te weigeren.

Bron:           AMweb
Datum:         12 november 2018

De pensioenfederatie heeft de waardeoverdachtfactoren voor 2019 vastgesteld
Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele waardeoverdrachten uitvoeren. Ook voor de automatische waardeoverdrachten die in de loop van 2019 van start gaan, wordt gebruik gemaakt van deze factoren.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         9 november 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.