Pensioenweek in beeld week 46

nov 15

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de Wet verbeterde premieregeling (Wvp). De brief is ook aan de Eerste Kamer aangeboden. Samenvattend heeft de Wvp een belangrijke verbetering gebracht ten opzichte van het oude wettelijke kader voor premieregelingen. In de praktijk hebben deelnemers ook daadwerkelijk de mogelijkheid gekregen om te kiezen voor een variabele uitkering.
Echter zijn er verbeteringen mogelijk en daar wil Koolmees de komende maanden onderzoek naar doen samen met uitvoerders en toezichthouders om deze voor te bereiden. Minister Koolmees wil meer eenduidigheid, betere vergelijkbaarheid en minder complexiteit op het moment waarop consumenten definitief kiezen voor vast of variabel pensioen.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        11 november 2019

Beantwoording Kamervragen over gevolgen nieuwe benchmarkrente voor pensioenfondsen

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragenvragen van het lid Van der Linde (VVD) over het bericht ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’. Hij gaat hier met name in op de €STR (Euro Short-Term Rate).

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        11 november 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week heeft het CAP op 14 november 2019 een nieuwe versie van het V&A inzake de uitkeringsperiode van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting gepubliceerd.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        15 november 2019

Internationaal

Toch een basispensioen voor Duitse arme ouderen

Arme ouderen die 35 jaar hebben gewerkt krijgen toch een toelage van de overheid: grundrente. In Duitsland bestaat geen AOW, maar hierdoor komt er toch een soort basispensioen voor arme ouderen. Het betreft ongeveer 1,5 miljoen arme ouderen die straks een toelage van een paar honderd euro per maand krijgen.

Bron:           NRC
Datum:        11 november 2019

Rechtspraak

Europees Hof van Justitie: houdbaarheid dividendbelastingheffing

Het Europees Hof van Justitie heeft in een arrest de kans vergroot dat pensioenfondsen miljoenen aan belasting terugkrijgen in de Europese Unie en legt zo een bom onder de dividendbelasting. Aangezien ook Nederlandse pensioenfondsen hier kans op maken, zou dat een tegenvaller voor de Nederlandse schatkist zijn.

Bron:           FD
Datum:        15 november 2019

Hoge Raad: Slapende dienstverbanden mogen niet langer worden aangehouden om onder een ontslagvergoeding uit te komen

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 geoordeeld dat werkgevers niet langer slapende dienstverbanden mogen aanhouden om onder een ontslagvergoeding uit te komen. In Nederland zijn er duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling op papier in dienst blijven bij een werkgever, meestal vanwege de transitievergoeding. Die vergoedingen, die de werkgever moet voorschieten voor het UWV, kunnen in de tienduizenden euro’s lopen en sommige bedrijven hebben dat niet in kas. Maar volgens de Hoge Raad moet deze langdurig zieke werknemer op verzoek ontslag krijgen.

Bron:           Rechtspraak
Datum:        8 november 2019

Toezicht

DLT-meldingen uitbesteding verder uitgebreid

Vanaf november is het Digitaal Loket Toezicht uitgebreid met twee nieuwe meldingen voor pensioenfondsen en ppi’s, namelijk de melding uitbesteding werkzaamheden sleutelfuncties en de uitbestedingen betreffende werkzaamheden vermogensbeheer.

Bron:           DNB

Datum:        13 november 2019

“Met directe onderzoeken bij PUO’s gaan we door”

DNB houdt een pilot met rechtstreeks toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s). Ewout van Ommen, afdelingshoofd On-site Toezicht Pensioenfondsen & Verzekeraars, geeft een update.

Bron:           DNB

Datum:        13 november 2019

Kosten DNB-toezicht omhoog door verbouwing

Volgens de concept ZBO-begroting 2020 van DNB, wil DNB de rekening voor toezicht op de financiële sector met ongeveer een kwart verhogen. Met name de renovatie van het hoofdkantoor en investeringen betreffende de digitalisering zorgen voor extra kosten bij DNB.

Bron:           FD

Datum:        13 november 2019

Overig

VBDO publiceert rapport over beleggingen van pensioenfondsen in de mijnbouwsector

De VBDO heeft onderzocht in hoeverre pensioenfondsen in hun beleggingsbeleid rekening houden met de risico’s die samenhangen met de mijnbouw. Uit onderzoek blijkt dat slechts 23% van de pensioenfondsen risico’s met een impact op samenleving en milieu meeneemt in hun verantwoord beleggingsbeleid.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:        14 november 2019

Pensioenverlagingen 2020 grotendeels van de baan

De pensioenverlagingen voor volgend jaar zijn voor de meeste pensioenfondsen van de baan, meldt NOS op basis van ingewijden. Minister Koolmees zou een verlaging van eisen voor pensioenfondsen voorbereiden, zodat zij niet of minder hoeven te korten. Minister Koolmees stelde dinsdag 12 november al dat hij “zicht op een oplossing” heeft, zonder daarbij in te gaan op de inhoud ervan.

Bron:           NOS
Datum:        13 november 2019

Veel ouderen onder bijstandsgrens door mislopen aanvulling AOW

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de helft van het aantal gepensioneerden dat recht heeft op een financiële aanvulling van de AOW-uitkering, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, die niet krijgt en daardoor onder het bestaansminimum belandt. Volgens de overheid gaat het om 34.000 tot 51.000 huishouden die onder de bijstandsgrens zitten. Dit staat in het rapport over inkomensregelingen voor ouderen van de Algemene Rekenkamer.

Bron:           AD

Datum:        13 november 2019

Koolmees: zicht op een oplossing dreigende pensioenkortingen

Minister Koolmees gaf op dinsdag 12 november 2019 aan dat hij zicht op een oplossing heeft betreffende de dreigende pensioenkortingen. Volgende week moet hij duidelijkheid geven aan de Tweede Kamer. Vele werknemers en gepensioneerden zitten nu namelijk in onzekerheid of deze pensioenverlagingen volgend jaar door worden gezet, als gevolg van de verder gedaalde rente.

Bron:           FD

Datum:        13 november 2019

Dreiging intrekken steun door linkse partijen bij korting pensioenen

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks dreigen hun steun in te trekken als de pensioenen volgend jaar worden verlaagd. De parlementaire steun voor het pensioenakkoord zal wegvallen indien de partijen hun steun intrekken, omdat er dan geen meerderheid meer is.

Bron:           Trouw

Datum:        13 november 2019

Netspar onderzoek: Maak keuzevrijheid in pensioen niet te ingewikkeld

Netspar heeft een onderzoek gedaan naar spaarmotieven en consumptiegedrag. De conclusie is dat keuzevrijheid in pensioen niet te ingewikkeld moet zijn. Beleid gericht op bepaalde groepen mensen lijkt op basis van deze analyse moeilijk vanwege de enorme heterogeniteit tussen de respondenten die slechts voor een zeer beperkt deel wordt gevangen in observeerbare karakteristieken. Het lijkt dus verstandig om de keuzevrijheid in pensioen niet te groot en ingewikkeld te maken. Daarnaast moet het inwinnen van objectief financieel advies vergemakkelijkt worden.

Bron:           Netspar

Datum:        12 november 2019

VBDO onderzoekt klimaatbeleid

De VBDO heeft een studie gedaan naar het klimaatbeleid van vijftig pensioenfondsen en dertig verzekeraars als onderdeel van het beleggingsbeleid institutionele beleggers. De klimaataanpak van Nederlandse institutionele beleggers draagt nog niet daadwerkelijk bij aan het oplossing van het klimaatprobleem, omdat veel beleggers nog geen integrale aanpak hebben op klimaat.

Bron:           Pensioenfederatie

Datum:        12 november 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.