Pensioenweek in beeld week 45

nov 09

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Kamerbehandeling leidt tot wijziging van het UPO 2019
Op 8 november 2018 hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie een nieuwe wijziging in de modellen van het UPO 2019 gepubliceerd. Het betreft een tekstuele wijziging en een toevoeging voor in het buitenland gevestigde pensioenuitvoerders die het gevolg is van de behandeling in de Tweede Kamer van de implementatiewet IORP II. In het aangenomen amendement is opgenomen dat alle UPO-modellen per 2019 informatie bevatten over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt. Een tweede gevolg van het amendement is dat alle UPO-modellen altijd de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf moet bevatten. De minister van SZW heeft de modellen voor het UPO 2019 nog niet officieel goedgekeurd.

Bron:           UPO
Datum:         7 november 2018

Minister van SZW stuurt Wet arbeidsmarkt in balans naar Tweede Kamer
Op 7 november 2018 heeft minister Koolmees de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar de Tweede Kamer gestuurd. Er wordt voorgesteld aan payrollwerknemers recht te geven  op een adequate pensioenregeling, waarvoor nadere regels zullen worden gesteld bij AMvB. Ten aanzien van premiedifferentiatie in de WW wordt voorgesteld om de huidige systematiek te vervangen door premiedifferentiatie naar de aard van het contract.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         7 november 2018

Regeling bekostiging eenmalige handelingen financieel toezicht
De minister van Financiën heeft op 2 november 2018 het concept van de Regeling bekostiging eenmalige handelingen financieel toezicht naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat hierbij om de kosten van eenmalige verrichtingen, zoals de behandeling van een vergunningsaanvraag of het toetsen van een bestuurder. Tegelijkertijd is deze concept-Regeling ter consultatie op internet geplaatst.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         2 november 2018

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         9 november 2018

Overig

De Volkskrant: ‘vakbonden en werkgevers presenteren maandag globaal pensioenakkoord’
Dat verwacht de krant op basis van ingewijden. Volgens de Volkskrant wil minister Koolmees van SZW de boete verlagen die bedrijven krijgen als ze een werknemer kort voor hun pensioen een gouden handdruk geven. Dat maakt het makkelijker om mensen met een zwaar beroep toch wat eerder met pensioen te laten gaan.

Bron:           De Volkskrant
Datum:         9 november 2018

Pensioenmonitor 2018 gepubliceerd
Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Meestal gaat het om sparen via een spaarrekening of deposito, of vermogen opbouwen via de eigen woning/aflossen van de hypotheek. Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, heeft de helft van de mensen de intentie om minder uitgaven te hebben tegen de tijd dat zij met pensioen gaan. Dit blijkt uit de 6 november 2018 gepubliceerde Pensioenmonitor 2018 van Wijzer in geldzaken.

Bron:           Wijzer in geldzaken
Datum:         6 november 2018

Zzp’ers werken graag door na AOW-leeftijd
44 procent van de zzp’ers wil nog graag doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Slechts een derde (33 procent) wil graag stoppen met werken als dat mogelijk is. De overige 23 procent weet nog niet wat hij of zij wil. Dat blijkt uit een poll in opdracht van Centraal Beheer.

Bron:           zzp barometer
Datum:         5 november 2018

Inzicht persoonlijke pensioenpot ABP
Ruim 850.000 deelnemers van ABP kunnen nu hun persoonlijke pensioenpot bekijken in MijnABP. Het doel van het ABP is om te laten zien dat er geld in de pensioenpot zit. Ook is direct duidelijk hoeveel geld een deelnemer zelf inlegt, hoeveel de werkgever inlegt en hoeveel rendement ABP voor de deelnemer behaalt.

Bron:           ABP
Datum:         2 november 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.