Pensioenweek in beeld week 45

nov 08

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Pensioenakkoord

Chaos rond uitwerken pensioenakkoord

Inmiddels is het pensioenakkoord al vijf maanden geleden gesloten, maar zijn er nog geen oplossingen voor de pensioenproblemen. De partijen die bij de uitwerking van het pensioenakkoord betrokken zijn hebben volgens ingewijden weinig progressie geboekt. In het artikel van de Telegraaf wordt gesproken over wat er achter de schermen gebeurt.

Bron:           De Telegraaf

Datum:        2 november 2019

Wetgeving

Beantwoording Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijvend lage rente

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijvend lage rente. Zo zegt Koolmees onder andere: “het nieuwe contract zal bij gelijke premies door de eis van kostendekkende inkoop gemiddeld genomen een initieel lagere nominale opbouwpercentages hebben, maar naar verwachting meer overrendement, omdat de premie de actuariële kostprijs van de nominale opbouw dekt en het verwachte overrendement dus volledig ten goede komt aan een hoger pensioenresultaat.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        7 november 2019

Beantwoording Kamervragen over rol pensioenfondsen bij dierenwelzijn

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over de rol van pensioenfondsen bij dierenwelzijn. Deze vragen speelden op onder andere naar aanleiding van het onderzoek van I&O Research betreffende “Dierenwelzijn en pensioenen”. Zo zegt hij onder andere “ik zet mij graag in voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bij pensioenfondsen. Ook dierenwelzijn maakt hier deel van uit. Onder meer via het IMVB-convenant zet het kabinet zich hiervoor in”.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        5 november 2019

Minister Koolmees: AOW-leeftijd blijft 67 tot 2025

De AOW-leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar zegt minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer, nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een nieuwe prognose over levensverwachting kwam. Tot 2024 wordt de pensioenleeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar, zoals afgesproken in het pensioenakkoord. De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare wijze gekoppeld aan de levensverwachting als de AOW leeftijd. Op grond van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2031 blijft de pensioenrichtleeftijd ook in 2021 68 jaar.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        1 november 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week zijn er geen nieuwe publicaties geweest.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        8 november 2019

Toezicht

DNB onderneemt actie tegen onjuiste data in pensioenstatistieken

DNB gaat pensioenfondsen per brief extra wijzen op het belang van een correcte rapportage van toezichtdata aan de toezichthouder. Dit gebeurt naar aanleiding van vragen van PensioenPro over rapportagefouten door pensioenfondsen.

Bron:           PensioenPro

Datum:        6 november 2019

Overig

FNV: “Uitwerking pensioenakkoord staat op spel als kortingen doorgaan”

Dat zei FNV-bestuurder Tuur Elzinga in het radioprogramma 1 op 1. Over het verloop van de onderhandelingen wil hij verder niet veel kwijt. “Er staat een hoop op papier, en vaak ook heel concreet. Maar dat wordt pas interessant als we het er samen over eens zijn.”

Bron:           NPO Radio 1

Datum:        5 november 2019

Het Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds openbaar vervoer gaan samen verder

Het Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds openbaar vervoer gaan samen verder in 2020. De fusie zal vanaf 1 april 2020 effectief zijn. Het fonds gaat Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer heten.

Bron:           AM:web

Datum:        5 november 2019

EIB: Mensen in zware beroepen of met een arbeidsverleden van 45 jaar kunnen eerder met pensioen

Uit het rapport ‘Pensioenleeftijd in de bouw en infra’ van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat volgens het EIB mensen in zware beroepen of met een arbeidsverleden van 45 jaar, eerder met pensioen kunnen. Het is namelijk uitvoerbaar wat betreft kosten en daarnaast zijn de benodigde vaststellingen van definities zoals een zwaar beroep of de controle op het arbeidsverleden volgens het EIB mogelijk.

Bron:           EIB

Datum:        4 november 2019

Dekkingsgraad oktober net boven de kritieke grens

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen kwam op 101% in oktober. Dit is net boven de kritieke grens van 100%. De beleidsdekkingsgraad bleef staan op 104%. De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden naar verwachting verder teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde.

Bron:           Aon

Datum:        4 november 2019

SVB, Pensioenfederatie en NIBUD ontwikkelen checklist: gelwijzernabestaanden.nl

Deze tool wil iedereen met vragen over financiële regelingen voor nabestaanden helpen duidelijkheid te krijgen over zijn of haar rechten. Aan de hand van een paar eenvoudige vragen wordt duidelijk welke regelingen gelden bij: overlijden van de partner. De tool houdt dan rekening met de persoonlijke situatie en wat kan worden verwacht. Zo worden handvatten geboden om na te gaan of de financiën toereikend zijn om rond te blijven komen of om eventueel aanvullende maatregelen te treffen.

Bron:           Geldwijzernabestaanden.nl

Datum:        1 november 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.