Pensioenweek in beeld week 44

nov 02

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Blog Diederik Kok: Over Europa, België, het nieuwe pensioenakkoord én verkeersborden
Europa is belangrijk voor ons pensioen. Op 13 januari 2019 dient de IORP II richtlijn in Nederland te zijn geïmplementeerd. In de zijlijn van de IORP II implementatie speelt de zorg die speelt over de België route. Onze collega Diederik Kok schreef hier een blog over. Lees hier verder.

Wetgeving

Kamerbrief AOW-leeftijd in 2024
Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de AOW-leeftijd in 2024: deze blijft op 67 jaar en drie maanden. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd automatisch gekoppeld aan de levensverwachting. Het CBS heeft de raming van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2024 en 2030 bekendgemaakt (zie ook het bericht over de prognose levensverwachting 65-jarigen). Aan de hand van een formule blijkt dat de stijging van de levensverwachting voor het jaar 2024 onvoldoende is om de AOW-leeftijd verder te verhogen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         1 november 2018

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er is deze week één nieuwe V&A gepubliceerd: overzicht u-rendementen en marktrenten.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         2 november 2018

Internationaal 

Brexit maakt pensioenen duurder
De handel in aandelen en obligaties zal zich door de Brexit van Londen naar Amsterdam verplaatsen. Financiële waakhond AFM verwacht dat de Brexit ook leidt tot extra kosten én problemen voor pensioenfondsen.

Bron:           AD
Datum:         31 oktober 2018

Het Verenigd Koninkrijk gaat investeren in pensioen dashboard
Er is 5.6 miljoen euro gereserveerd voor het ontwikkelen van een online pensioen dashboard. Daarin kunnen burgers online zien hoeveel geld ze hebben gespaard voor hun pensioen. In het dashboard zal ook het bedrag aan staatspensioen zichtbaar zijn.

Bron:           IPE
Datum:         30 oktober 2018

Nederland interpreteert Europese btw-richtlijn strenger dan ander EU lidstaten
De btw-richtlijn uit 1977 biedt lidstaten de mogelijkheid om btw vrijstelling te verlenen aan beheerdiensten. In de meeste lidstaten worden pensioenfondsen aangemerkt als beheerdienst. In Nederland is dit niet het geval en worden pensioenfondsen dus belast. De pensioenfederatie roept de Europese Commissie op de huidige btw-richtlijn aan te passen en op die manier te zorgen voor meer duidelijkheid en rechtseenheid binnen de Europese Unie.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         26 oktober 2018

Toezicht

DNB Nieuwsbrief Pensioenen
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 31 oktober weer een Nieuwsbrief Pensioenen gepubliceerd, met de volgende onderwerpen : Seminar informatiebeveiliging en cybersecurity, Herbenoemingen ook via het Digitaal Loket Toezicht, Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2018.

Bron:           DNB
Datum:         31 oktober 2018

Overig 

AON: Pensioenfondsen krijgen forse klappen in oktober
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober met 3 procentpunt gedaald van 110% naar 107%. Dit komt door forse klappen op de aandelenbeurzen. Daarnaast daalde ook de rente. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 109%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

Bron:           Aon
Datum:         1 november 2018

Prognose levensverwachting 65-jarigen
Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,63 jaar zal zijn in 2024. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van de Bevolkingsprognose 2018-2060 die het CBS op 18 december zal publiceren.

Bron:           CBS
Datum:         1 november 2018

Minister Koolmees houdt hoop op pensioenakkoord
Ondanks de vakbondseis over het verhogen van de rekenrente, denkt minister Koolmees dat de betrokken partijen die over een nieuw pensioenstelsel onderhandelen er samen uitkomen. Dat zei Koolmees dinsdag 30 oktober 2018 in de Tweede Kamer op vragen van VVD’er Roald van der Linde.

Bron:           NU.nl
Datum:         30 oktober 2018

Kabinet zoekt samenwerking met linkse oppositie voor pensioenakkoord
Er worden oriënterende gesprekken gevoerd door minister Wouter Koolmees (SZW) met GroenLinks, SP en de PvdA. De drie partijen hebben hun voorwaarden klaar. Als het tot onderhandelingen komt, willen zij pensioenregelingen voor groepen die nu nog geen oudedagvoorziening hebben, zoals de zzp’ers. Ook willen ze eerder stoppen met werken mogelijk maken voor de ‘zware beroepen’.

Bron:           Volkskrant
Datum:         30 oktober 2018

Te weinig geld pensioenfonds voor kappers
Het pensioenfonds van de kapperssector heeft al jaren te weinig geld in kas om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie. Het pensioenfonds van de kappersbranche is extra gevoelig voor de lage rekenrente omdat de deelnemers van het fonds gemiddeld jong zijn. Uit het jaarverslag van vorig jaar blijkt dat de pensioenuitkeringen in de toekomst misschien verlaagd zullen worden.

Bron:           NOS
Datum:         30 oktober 2018

Nieuwe Ombudsman Pensioenen
Henriëtte de Lange wordt per 1 januari de nieuwe ombudsman Pensioenen. Zij volgt Pieter de Keizer op die met pensioen gaat. De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         30 oktober 2018

Veel gepensioneerden zijn gedaald in koopkracht
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ouderen met een AOW en daarnaast een aanvullend pensioen van meer dan 5.000 euro er sinds 2010 in koopkracht op achteruit zijn gegaan. De oorzaak hiervan is dat de pensioenuitkering niet is meegegroeid met de inflatie. Ouderen met een aanvullend pensioen van minder dan 5.000 euro zijn in koopkracht gestegen.

Bron:           Nibud
Datum:         30 oktober 2018

Nog geen pensioenakkoord na eis hogere rekenrente door FNV
Al jaren vinden er onderhandelingen plaats om tot een akkoord over het aanvullend pensioen te komen. Knelpunt is nu hoe de rekenrente wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB). Er is door DNB gekozen voor een relatief lage rekenrente. Deze lagere rente is volgens FNV vooral onvoordelig voor jongeren.

Bron:           NRC
Datum:         28 oktober 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.