Pensioenweek in beeld week 43

okt 26

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies
Minister Koolmees (SZW) zegt de Eerste Kamer toe de rapportage inzake premieontwikkeling in de toekomst jaarlijks aan de Eerste Kamer tijdig te zullen aanbieden.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         22 oktober 2018

Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties houdende de aanwijzing van verschillende instellingen als organisatie van openbaar belang
De minister van Financiën heeft op 22 oktober bovenstaand ontwerpbesluit ingediend. In dit ontwerpbesluit worden onder andere grote pensioenfondsen aangewezen als organisaties van openbaar belang (oob’s) in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Accountantsorganisaties dienen aanvullende waarborgen in acht te nemen ter bevordering van de kwaliteit van de controles.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         22 oktober 2018

Kamerbrief gestegen kosten vermogensbeheer voor pensioenfondsen
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op berichten in de media over kosten van vermogensbeheer pensioenfondsen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         22 oktober 2018

Verslag over de internetconsultatie lagere regelgeving IORP II-richtlijn
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verslag gepubliceerd waarin wordt gereageerd op de reacties op de consultaties.

Bron:           Internetconsultatie
Datum:         22 oktober 2018 

Toezicht

Speech Frank Elderson – Springtij openingswoord
In zijn speech schetst Frank Elderson hoe De Nederlandsche Bank vanuit haar langetermijnvisie bijdraagt aan duurzame welvaart. Hoe past dat binnen het mandaat van DNB? En welke acties zijn daar de afgelopen jaren uit voortgekomen, op nationaal niveau, Europees en wereldwijd?

Bron:           DNB
Datum:         28 september 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er op 24 oktober 2 nieuwe V&A’s gepubliceerd over vaste indexatie en over de wettelijke gevolgen als het uiterlijke tijdstip, voor de aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering, is verstreken.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         26 oktober 2018

Internationaal

Polen moet pensionering rechters in ieder geval tijdelijk terugdraaien
Polen moet alle dit jaar ontslagen rechters van het Hooggerechtshof op hun post laten terugkeren. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist in een tussenvonnis over de verlaging van de pensioenleeftijd van Poolse rechters, van 70 naar 65 jaar.

Bron:           NOS
Datum:         19 oktober 2018

Overig

Technologie dwingt scherpe keuze pensioenuitvoerders af
Technologische ontwikkelingen dwingen pensioenuitvoerders scherpe keuzes te maken over hun doelen. Ze kunnen ze zich specialiseren in een product zoals pensioenadministratie of vermogensbeheer; of zich meer ontwikkelen tot financieel raadgever.

Bron:           PensioenPro
Datum:         25 oktober 2018

Nederland weer op eerste plaats in pensioenranglijst
Het Nederlandse pensioenstelsel is het beste ter wereld volgens een jaarlijkse ranglijst van Mercer. Denemarken komt op de tweede plaats.

Bron:           Australiancentre
Datum:         22 oktober 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.