Pensioenweek in beeld week 43

okt 31

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

PEPP-update

Op 19 juni 2019 schreven wij een nieuwsbericht over het Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (hierna: het PEPP). In dit bericht van 19 juni 2019 wordt beschreven wat de PEPP-verordening biedt. Inmiddels is een update over de tijdlijn van de PEPP verordening op zijn plaats, de PEPP verordening is namelijk in werking getreden!

Meer lezen? U vindt het update-artikel hier.

Fiscaal

 Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week zijn er geen nieuwe publicaties geweest.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        24 oktober 2019

Internationaal

Nederlands pensioenstelsel blijft nummer 1 wereldwijd

Uit de Global Pension Index van adviesbureau Mercer blijkt dat Nederland op de eerste van de wereld. Denemarken staat op de tweede plek met 0.1 punt minder en Australië staat op de derde plek. Denemarken en Nederland hebben hierbij een A-status pensioenstelsel, omdat ze meer dan 80 punten hebben behaald gemiddeld.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:        21 oktober 2019

Bundesbank wenst een verdere verhoging van de pensioenleeftijd

De Bundesbank laat weten dat een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd in Duitsland tot 67 jaar niet genoeg is om het Duitse pensioenstelsel op langere termijn in evenwicht te houden. De Duitse pensioenleeftijd wordt verhoogd van 65 tot 67 jaar vanaf 2012 tot 2030, maar dit is volgens de Duitse Centrale bank niet genoeg, gezien demografische ontwikkelingen. In 2070 zou de pensioenleeftijd op 69 jaar en drie maanden moeten liggen.

Bron:           FD
Datum:        21 oktober 2019

Macron traineert pensioenhervorming

In Frankrijk zijn er ook discussies betreffende hervorming van het pensioenstelsel. President Macron en zijn premier Philippe praten nu met mensen in het land om zo te voorkomen dat hun pensioenplannen omslaat in een opstand. Zij geven aan dat het pensioen eenvoudiger en eerlijker wordt. De vakbonden willen er echter niks van weten en geven aan dat op 5 december 2019 de eerste grote actiedag plaatsvindt. Zij willen niet langer werken en minder krijgen, zoals de vakbonden uit de woorden van Macron opvatten.

Bron:           FD
Datum:        21 oktober 2019

Toezicht

DNB: financiële positie pensioenfondsen in derde kwartaal opnieuw verslechterd

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalde in het derde kwartaal met bijna 3 procentpunt naar 98,1 procent. Ook de beleidsdekkingsgraad daalde. Deze daalde van 106,0 naar 103,1 procent. Ruim 6 op de 10 deelnemers is nu aangesloten bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum van 104,2% voldoet.

Bron:           DNB
Datum:        22 oktober 2019

Rechtspraak

Hof Leeuwarden: begrip beeldende vorming te onduidelijk voor verplichtstelling werkgever

Het Hof Leeuwarden heeft geoordeeld in de zaak van het pensioenfonds PFZW tegen de kunsteducatie-stichting ‘Haags Kinderatelier, ook voor jongeren’(HKA), dat het begrip beeldende vorming in het verplichtstellingsbesluit van het fonds te onduidelijk is om te bepalen of een werkgever onder de verplichtstelling valt.
PFZW had in 2014 geprobeerd de stichting aan te sluiten met terugwerkende kracht tot 2007, omdat het fonds meende dat HKA onder de verplichtstelling valt als ‘werkgever in de kunstzinnige vormgeving’. Het begrip ‘beeldende vorming’ voldoet hier niet aan de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit, aldus het Hof.

Bron:           Rechtspraak
Datum:        22 oktober 2019

Kifid: berusten in verlies pensioen

Een consument heeft in 2010 honderdduizend dollar in een scheepvaartfonds van Hanzevast Capital gestoken vanuit zijn pensioen bv. Het fonds wordt acht jaar later opgeheven en de consument raakt zijn gehele inleg kwijt. De consument claimt dan ook bij Kifid dat hij nooit zoveel risico had willen lopen met het pensioenvermogen en vordert zijn inleg als schadevergoeding. Echter oordeelt Kifid dat de consument bekend had moeten zijn met de risico’s van de belegging, omdat die in het prospectus stonden opgesomd.

Bron:           Kifid
Datum:        14 oktober 2019

Overig

Ruim 100 duizend minder mensen lid van de vakbond

Het aantal vakbondsleden blijft teruglopen. In 2019 waren er 101 duizend vakbondsleden minder dan in 2017, een daling van 6 procent. Het is de op drie na sterkste daling sinds de start van de meting in 1901. De afname is het sterkst te zien onder jongeren tot 25 jaar. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. Daarnaast heeft de helft van alle werknemers die geen lid zijn van een vakbond nooit serieus nagedacht over het lidmaatschap, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Bron:           CBS
Datum:        25 oktober 2019

ANBO steunt oproep FNV om pensioenen twee jaar niet te korten en premies te bevriezen

ANBO startte vorige week al een actie tegen de kortingen, omdat er grote onrust onder de ouderen rust. ANBO steunt daarom de oproep van de FNV om de pensioenen voor de komende twee jaar niet te korten en premies niet te verhogen. De dreigende kortingen ondermijnen namelijk het vertrouwen in het pensioenstelsel volgens directeur-bestuurder van de ANBO Liane den Haan.

Bron:           ANBO
Datum:        21 oktober 2019

FNV: Uitstellen kortingen op pensioenen en het bevriezen van de premie

Uitstel van kortingen op de pensioenen voor de komende twee jaar is volgens FNV-pensioenhandelaar Elzinga geen onverantwoord doorschuiven van problemen. De fondsen moeten dan ook de voorlopige pensioenpremies bevriezen, zodat jong en oud voorlopig niet worden getroffen door de daling van de rente. Ondertussen kan de zogeheten stuurgroep het pensioenakkoord verder uitwerken en kijken welke rekenrente bij een nieuw contract past.
Volgens Elzinga mag de discussie over de rekenrente geen excuus zijn om de plannen voor persoonlijke pensioenpotten nieuw leven in te blazen.

Bron:           FD
Datum:        21 oktober 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.