Pensioenweek in beeld week 42

okt 19

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

UPO-modellen 2019
Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben gisteren de gewijzigde UPO-modellen gepubliceerd. De UPO-modellen 2019 zijn gewijzigd naar aanleiding van de verwachte publicatie van nadere regelgeving die voortvloeit uit de implementatie van de Europese IORP II-richtlijn.

Bron:           Uniformpensioenoverzicht
Datum:         18 oktober 2018

Pensioenfederatie: Nieuwe versie van servicedocument waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd
Op 16 oktober 2018 is een nieuwe versie verschenen van het servicedocument waardeoverdracht klein pensioen. Het servicedocument is een co-productie met het Verbond van Verzekeraars. Doel van het document is om alle pensioenuitvoerders inzicht te geven in de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         16 oktober 2018

Wetgeving

Implementatiewet IORP II aangenomen door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft de implementatiewet IORP II op 18 oktober 2018 aangenomen. Daarbij nam de Kamer ook een tweetal amendementen en een motie aan. Het amendement Omtzigt-Bruins wijzigt de inhoud van het UPO. Dit werd door minister Koolmees afgeraden. Echter,  een Kamermeerderheid vindt dat het UPO altijd de dekkingsgraad moet bevatten naar Nederlandse maatstaf. Het amendement Van Weyenberg ziet op het vergroten van de openbaarheid van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete door toezichthouders. De motie Van kent-Van Dijk roept de regering op om in overleg te gaan met de pensioensector teneinde het uitkeren van beleggersbonussen terug te dringen.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         18 oktober 2018

Verzamelwet Pensioenen 2019 aangenomen door Tweede Kamer
Het wetsvoorstel is op 17 oktober 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Ook is ingestemd met twee amendementen, deze betreffen: het niet uitbesteden van werkzaamheden en het afkopen van heel kleine pensioenen.

Bron:           Eerste Kamer
Datum:         17 oktober 2018 

Wetgeving

Beantwoording Kamervragen over tweede nota van wijziging inzake IORP II
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over de tweede Nota van Wijziging van implementatie IOPR II. De minister geeft aan dat het onderscheid tussen een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht en een binnenlandse collectieve waardeoverdracht toelaatbaar wordt geacht aangezien het grensoverschrijdende element al is opgenomen in het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU).

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         16 oktober 2018

Kamerbrief omissie koopkrachtcijfers 2018 begroting SZW
Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer door middel van een brief over een omissie in de koopkrachtcijfers in de begroting SZW 2019 die op Prinsjesdag aan de Kamer is aangeboden. Alle werkenden gaan er op achteruit of hebben minder te besteden dan Koolmees in september meldde. Door de fout is de koopkracht voor niet-werkenden ook verkeerd berekend, maar dat heeft een positief effect: AOW’ers of mensen met een uitkering zouden dit jaar minder uit kunnen geven, maar die tegenvaller is minder groot dan gedacht.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         15 oktober 2018

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         19 oktober 2018

Overig

Privacywetgeving bedreigt zoektocht naar deelnemers bij vergeten pensioenen
Het geld van tienduizenden pensioenen ligt al jaren stof te vergaren bij de pensioenfondsen. Het dreigt er volgens Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, nog wel even te blijven liggen. Riemen vertelt dat de aanscherpte privacyregels een succesvolle zoektocht naar de rechthebbende deelnemers steeds meer in de weg staan.

Bron:           Amweb
Datum:         18 oktober 2018

Koolmees gaat zelf mee onderhandelen
Gesprekken over een nieuw pensioenstelsel lopen zó stroef dat de minister nu zelf aanschuift bij vakbonden en werkgevers. Tot nu toe deden zijn ambtenaren dat. Hij wil de vakbonden én werkgevers duidelijk maken hoe belangrijk hij het vindt dat zij het eens worden over een nieuw aanvullend pensioen.

Bron:           NRC
Datum:         17 oktober 2018

FD: “Pensioen nergens zo goed, vertrouwen nergens zo laag”
Op bijna alle internationale ranglijstjes staat het Nederlandse pensioenstelsel in de top. Maar op één punt bungelt Nederland onderaan: het vertrouwen in een goed pensioen is laag. Een vreemde spagaat. Zo is slechts 8% van de ondervraagde Nederlanders in een onderzoek van vermogensbeheerder State Street ‘optimistisch’ over hun financiële situatie na pensionering. Het gebrek aan vertrouwen is een veelgehoord argument om het pensioenstelsel op de schop te willen nemen. De vrees is dat het draagvlak bij werknemers en werkgevers om samen te betalen voor het aanvullend pensioen anders verdwijnt. En dat armoede onder ouderen in de toekomst dan ook in Nederland gewoon wordt.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         16 oktober 2018 

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.