Pensioenweek in beeld week 41

okt 12

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Tweede Kamer-overleg over IORP II:
Koolmees geeft onder andere aan dat onderscheid tussen binnen- en buitenlandse waardeoverdracht mag. De Tweede Kamer twijfelt.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         11 oktober 2018

Motie van het lid Omtzigt over de informatie in het Uniform Pensioenoverzicht
Tweede Kamerlid Omtzigt dient een motie in over de informatie in het Uniform Pensioenoverzicht.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         11 oktober 2018

Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019
Minister Koolmees (SZW) heeft de nota n.a.v. het verslag bij het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Koolmees geeft aan dat hij wil dat het wetsvoorstel met spoed door de Tweede Kamer behandeld wordt gezien de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2019. In deze nota gaat hij onder meer in op de volgende onderwerpen:

  • Waardeoverdracht
  • Gegevenslevering DNB
  • Overbruggingspensioen
  • Verstrekken medezeggenschap bij kleine ondernemingen
  • Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen
  • Gegevenslevering Dienst Uitvoering Onderwijs en pensioenuitvoerders.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         8 oktober 2018

Kamerbrief over wetsvoorstel ter implementatie van IORP II richtlijn
Minister Koolmees (SZW) heeft een aantal schriftelijke vragen beantwoord die tijdens de eerste termijn van de behandeling van de implementatiewet voor IORP II zijn gesteld. De minister gaat in op de nota van wijziging die nadere voorwaarden stelt aan een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         8 oktober 2018

Beantwoording Kamervragen over “pensioenvlucht naar België”
Op 4 oktober 2018 zijn vragen gesteld n.a.v. het persbericht van de Belgische toezichthouder op pensioenen waaruit blijkt dat het balanstotaal van pensioenfondsen met grensoverschrijdende activiteiten is toegenomen met meer dan 50% in 2017 tot 8,9 miljard euro. Minister Koolmees (SZW) geeft in de beantwoording van de vragen aan dat tussen 1 januari 2016 en 4 oktober 2018 DNB 5 grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten heeft beoordeeld, vier naar België en één naar Luxemburg. In geen van deze gevallen was er reden een verbod op te leggen op de aangevraagde grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht. In totaal ging het daarbij om een bedrag van ongeveer 4,3 miljard euro aan beheerd vermogen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         8 oktober 2018

Rechtspraak

Ontslagvergoeding van bijna-gepensioneerde mag hoger zijn dan toekomstig loon
In casus speelt het volgende: een docent wordt ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Omdat de werknemer op twee jaar van zijn pensioenleeftijd zat, werd zijn ontslagvergoeding teruggebracht van 75.000 tot 25.000 euro door de kantonrechter in Eindhoven. Deze vond dat een volledige vergoeding niet in verhouding staat tot de inkomstenderving en ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’ is. Het Gerechtshof in Den Bosch gaf de docent echter gelijk. Volgens het Hof moet er terughoudend worden omgegaan met individuele omstandigheden als in de wet al een afweging van belangen besloten ligt. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel.

Bron:           Rechtspraak
Datum:         5 oktober 2018

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         12 oktober 2018

Overig 

Kans op unaniem advies van SER over pensioenakkoord slinkt
Onderhandelaars van de vakbonden in de SER houden volgens ingewijden vast aan een verhoging van de rekenrente als onderdeel van een pensioenakkoord. DNB ziet op haar beurt naar verluidt weinig ruimte om het eigen standpunt over de rekenrente te verzachten.

Bron:           PensioenPro
Datum:         10 oktober 2018

Delta Lloyd APF gaat stoppen
De positie van het algemeen pensioenfonds stond al ter discussie na de overname van Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden. Nu heeft het bestuur zelf besloten ermee te stoppen. De achterstand op de andere APF ‘en is te groot geworden. Het besluit komt nog geen twee jaar nadat het fonds van DNB een vergunning had gekregen.

Bron:           AMweb
Datum:         10 oktober 2018

CBS publiceert pensioenaansprakenstatistiek
Pensioenfondsen en –verzekeraars zijn verplicht om jaarlijks informatie over individuele pensioenaanspraken aan het CBS te leveren. Deze gegevens werden tot voor kort op basis van vrijwilligheid verzameld en in Statline beschikbaar gesteld. Recentelijk heeft het CBS de pensioenaansprakenstatistiek voor het eerst in een uitgebreide notitie gepubliceerd. De notitie gaat onder meer in op de opgebouwde en de te bereiken pensioenaanspraken, aantallen pensioenen onder de afkoopgrens, aanspraken per type pensioenuitvoerder en de verdeling van pensioenaanspraken.

Bron:           CBS
Datum:         25 september 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.