Pensioenweek in beeld week 40

okt 05

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Publicatie – Behandeling evaluatie Wvbp. Is er sprake van selectieve perceptie?
Is er sprake van selectieve perceptie bij de behandeling van de evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen? Het artikel van Monica Swalef en Thamar Sikkes dat deze week is gepubliceerd in Pensioen & Praktijk geeft een reflectie van de evaluatie. Klik hier om meer te lezen.

Publicatie – Pensioenpremies innen met terugwerkende kracht
Deze week is het artikel “Pensioenpremies innen met terugwerkende kracht” van Edwin Schop gepubliceerd in Pensioen Advies nr. 9 – september 2018. Het artikel gaat in op de verjaring van pensioenpremies van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Klik hier om meer te lezen.

Wetgeving

Besluit wijziging Code Pensioenfondsen gepubliceerd
Op 3 oktober 2018 is het besluit van de minister van SZW gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit herziet de Code Pensioenfondsen. De gedragscode bestaat uit normen die nu zijn ingedeeld in acht thema’s: vertrouwen waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, integer handelen, kwaliteit nastreven, zorgvuldig benoemen, gepast belonen, toezicht houden en inspraak waarborgen, transparantie bevorderen. Deze acht thema’s zouden bij voorkeur ook terug moeten komen in de jaarverslagen van pensioenfondsen.

Bron:           Staatscourant
Datum:         3 oktober 2018

Toeslagverlening moet ook plaatsvinden op verevende ouderdomspensioen
In de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 is een wijziging in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding opgenomen welke op 19 september 2018 in werking is getreden. De wijziging regelt dat toeslagverlening op een verevend pensioen niet alleen moet plaatsvinden na ingang van het pensioen, maar ook zolang het pensioen nog niet is ingegaan.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         2 oktober 2018

Kamerbrief beantwoording nadere vragen evaluatie Wvbp
Minister Koolmees (SZW) gaat in deze brief aan de Eerste Kamer in op de vragen van de fracties van D66 en de PvdA bij de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         28 september 2018

Verzamelbrief pensioenonderwerpen 27 september 2018
Minister Koolmees (SZW) informeert in deze brief de Tweede Kamer nader over de thema’s verdeling pensioen bij scheiding, nabestaandenpensioen, de regels rond benoeming en ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan en de relatie tussen de rekenrente en de aard van het pensioencontract.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         27 september 2018

Rechtspraak

Moeten pensioenfondsen een pensioenknip melden?
Het Hof bekrachtigt het bestreden vonnis in een geschil tussen Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) en een werknemer. Deelname in de pensioenregeling werd onderbroken in de periode waarin de werknemer als zelfstandige werkzaam was en daarom paste ABP een pensioenknip toe. Zowel de kantonrechter als het Hof wees de vorderingen af.

Bron:           Recht.nl
Datum:         20 juni 2018

Toezicht

DNB nieuwsbrief pensioenen – IORP II update
DNB heeft tijdens een kennissessie over IORP II op 13 en 14 september haar visie op IORP II gegeven en is met de deelnemers in gesprek gegaan over mogelijk inrichtingen van sleutelfuncties. DNB heeft de presentatie die gebruikt is tijdens de kennissessie, op haar webpagina over IORP II geplaatst.

Bron:           DNB
Datum:         4 oktober 2018 

DNB nieuwsbrief pensioenen – Risico’s brexit
DNB gaat met pensioenfondsen en vermogensbeheerders in gesprek over de risico’s van een harde brexit. Met de gesprekken wil DNB meer inzicht krijgen in de mate waarin zij blootstaan aan de risico’s van een harde brexit, de mate waarin zij zich bewust zijn van deze risico’s en de mitigerende maatregelen die zij nemen.

Bron:           DNB
Datum:         4 oktober 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         5 oktober 2018

Overig

Minister Koolmees onder druk door uitstel pensioenakkoord
De afgelopen weken stonden de gesprekken over een nieuw pensioenstelsel onder hoogspanning, maar werkgevers en werknemers nemen nu meer tijd. Die tijd is er, omdat de financiële positie van pensioenfondsen beter lijkt dan verwacht, stellen bronnen rond het overleg. Daarmee is gevaar op korting van pensioenen kleiner.

Bron:           Trouw
Datum:         4 oktober 2018

Nibud: Automatische pensioenopbouw voor alle werkenden
In het rapport ‘Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst’ zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat alle werkenden automatisch een aanvullend pensioen moeten opbouwen om te voorkomen dat er straks een grote groep gepensioneerden met geldproblemen is. Volgens het instituut is het voor de consument moeilijk om vooruit te kijken en geld voor later apart te zetten. Daarom pleit het instituut voor een verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook voor zzp’ers.

Bron:           Nibud
Datum:         4 oktober 2018

Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen in september
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in september gestegen van 109% naar 110%. Dit komt voornamelijk door de gestegen rente. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 109%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

Bron:           Aon
Datum:         1 oktober 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.