Pensioenweek in beeld week 4

jan 25

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicatie 

Nieuwsbericht: IORP II: grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht
Op 13 januari 2019 is de implementatiewetgeving van de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. In een reeks nieuwsberichten geven wij een overzicht van de gevolgen. Omdat Swalef al sinds 2011 werkgevers, ondernemingsraden en pensioenfondsen adviseert over grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten en Swalef sinds die tijd geregeld deze kennis deelt in haar Masterclasses, gaan we in het eerste nieuwsbericht nader in op de vernieuwde eisen voor een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht. Leer hier verder.

Wetgeving 

Rekenrente blijft voorlopig laag
Het initiatiefvoorstel-Van Rooijen is verworpen in de Tweede Kamer. Met het voorstel wilde Van Rooijen voorkomen dat Nederlandse pensioenfondsen de uitkeringen moeten verlagen omdat de rente nu zo laag is. De Tweede kamer stemde tegen het initiatiefvoorstel.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         22 januari 2019

Beantwoording Kamervragen pensioenopbouw in loondienst
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van lid Van Kent (SP) over het bericht “856.000 Nederlands in loondienst bouwen geen pensioen op”. Het antwoord van Minister Koolmees is dat de uitzendsector relatief veel groepen werknemers kent die niet onder de verplichtstelling vallen, zoals jongeren onder de 21 jaar en werknemers die korter dan de wachttermijn van 26 weken werkzaam zijn omdat men binnen die termijn doorstroomt naar een andere baan of een dienstbetrekking bij de opdrachtgever. Om onder meer deze redenen bouwen niet alle uitzendkrachten pensioen op, ondanks dat er een verplichtstelling geldt in deze bedrijfstak.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         22 januari 2019

Beantwoording Kamervragen pensioenopbouw in loondienst
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over “het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op”. Minister Koolmees geeft in het antwoord op vraag twee aan dat hij geschrokken is dat de onderzoeken naar de witte vlek van de afgelopen jaren een onderschatting hebben gegeven. Koolmees is wel positief over het feit dat  de nieuwe pensioenaansprakenstatistieken die worden gebruikt, nu een nauwkeuriger beeld schetsen van de witte vlek. Dit geeft richting voor vervolgstappen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         22 januari 2019

Beantwoording Kamervragen over “de pensioenwet en de wet op de beroepspensioenfondsen”
Minister Koolmees (SZW zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over “de pensioenwet en de wet op de beroepspensioenfondsen”. De vragen en antwoorden gaan  met name over uitbesteding van werkzaamheden door pensioenfondsen en daarbij in het bijzonder over uitbesteding van het fiduciair beheer.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         21 januari 2019

Goedkeuring van wijziging van de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen
Bij besluit is goedkeuring verleend aan de wijziging van de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen, zoals beschreven in de evaluatie van het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid van 21 december 2018. De wijziging treedt in werking per 1 februari 2019. De aanpassingen hebben vooral te maken met wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de Wet op de ondernemingsraden, het zoveel mogelijk achterwege laten van niet noodzakelijke verwijzingen naar bestaande wet- en regelgeving en het schrappen van ‘vertegenwoordiging van pensioengerechtigden’ omdat gebleken is dat dit geen toegevoegde waarde heeft.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         21 januari 2019

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:           Belastingdienstpensioensite
Datum:         25 januari 2019

Overig 

Koolmees wil geen aparte maatregelen om kortingen te voorkomen
De kwartaalcijfers van pensioenfondsen bevestigen dat de kans op kortingen toeneemt, maar minister Koolmees wil geen aparte maatregelen om die te voorkomen.

Bron:           PensioenPro
Datum:         25 januari 2019

Vakbonden starten mobilisatie voor beter pensioenakkoord: 18 maart landelijke actiedag
Dat is de inzet van een massale landelijke actiedag van de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en VCP. De onderhandelingen liepen twee maanden geleden vast en sindsdien is er eigenlijk niks meer gebeurd. De bonden staan onder meer voor het bevriezen van de AOW-leeftijd, indexatie van de pensioenen en een pensioenregeling voor zzp’ers en flexwerkers. De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land.

Bron:           FNV
Datum:         24 januari 2019

Nieuwsbrief Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen
De Clercq Advocaten en Notariaat heeft op 24 januari een nieuwsbrief gepubliceerd. Met daarin onder andere een artikel over Ontwikkelingen in het Arbeidsrecht 2019. het Team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen een overzicht gemaakt van de juridische ontwikkelingen in het Nederlandse arbeidsrecht. Alle relevante ontwikkelingen voor het jaar 2019 zijn op overzichtelijke wijze in één document samengevat.

Bron:           De Clercq
Datum:         24 januari 2019

Gekort worden op pensioen nog dichterbij voor twee miljoen mensen
Een kleine twee miljoen gepensioneerden en werkenden zullen volgend jaar waarschijnlijk gekort worden op hun pensioen. De pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, staan er na het beroerde einde van het afgelopen beursjaar zo slecht voor, dat korten onvermijdelijk lijkt.

Bron:           NOS
Datum:         24 januari 2019

Financiële sector staat ook voor maatschappelijke en ecologische risico’s
Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat de financiële instellingen (waaronder pensioenfondsen) niet alleen geconfronteerd worden met klimaatgerelateerde risico’s, maar ook met andere ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Water- en grondstoffenschaarste, verlies aan biodiversiteit en mensenrechtencontroverses vormen ook risico’s voor de financiële sector. Daarnaast tonen financiële instellingen ambities op het gebied van duurzaamheid, maar kunnen er nog verdere stappen worden genomen om deze te integreren in de bedrijfsvoering.

Bron:           DNB
Datum:         21 januari 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.