Pensioenweek in beeld week 39

sep 28

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Nieuwsbericht Verzamelwet pensioenen 2019 – Pensioenwet in trackchanges
Op 21 september 2018 plaatsten wij een nieuwsbericht over de Verzamelwet pensioenen 2019. Op 1 mei 2018 is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd. Vanaf 1 mei 2018 tot 25 mei 2018 stond dit concept voorstel open ter consultatie. Het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 is vervolgens op 7 september jl. bij de Tweede Kamer ingediend. Om de wijzigingen van de Verzamelwet Pensioenen 2019 overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet. Klik hier om meer te lezen.

Wetgeving

Kamerbrief Verzamelbrief pensioenonderwerpen
Verzamelbrief pensioenonderwerpen met de thema’s verdeling pensioen bij scheiding, nabestaandenpensioen, de regels rond benoeming en ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan en de relatie tussen de rekenrente en de aard van het pensioencontract

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         27 september 2018

Amendement van de leden Omtzigt en Bruins over toetsing aan zekerheidsmaatstaf van 97,5% bij grensoverschrijdende waardeoverdracht
Dit amendement regelt dat bij grensoverschrijdende waardeoverdracht voldaan moet worden aan de zekerheidsmaatstaf van 97,5%, zoals verankerd in artikel 132, tweede lid, van de Pensioenwet en artikel 127, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         26 september 2018

Tweede Nota van wijziging bij wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging bij het wetvoorstel implementatie IORP II-richtlijn. “Voorgesteld wordt om het goedkeuringsrecht van het verantwoordingsorgaan c.q. het belanghebbendenorgaan van een pensioenfonds voor een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht te vervangen door de eis dat goedkeuring vereist is van een tweederdemeerderheid van de deelnemers en gewezen deelnemers en een tweederdemeerderheid van de pensioengerechtigden die hebben gereageerd op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek”.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         26 september 2018

Besluit inwerkingtreding informatieverplichtingen in scenario’s gepubliceerd
In het Staatsblad is het besluit gepubliceerd, waarin de tijdstippen van inwerkingtreding van diverse bepalingen over het informeren in scenario’s zijn vastgesteld. Het gaat hier om bepalingen in de Wet pensioencommunicatie en de Wet verbeterde premieregeling die stellen dat informatie over het te bereiken ouderdomspensioen in drie scenario’s weergeven dient te worden.

Bron:           Staatsblad
Datum:         21 september 2018

Toezicht

AFM publiceert onderzoek keuzevrijheid en maatwerk bij pensioeninleg
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert op basis van nieuw onderzoek dat pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg niet altijd financieel verstandige beslissingen nemen. Zorgvuldige keuzebegeleiding en doelgroep bepaling zijn daarom belangrijk bij het aanbieden van keuzevrijheid. De AFM deed onderzoek onder pensioendeelnemers over differentiatie in premie-inleg om inzichten te vergaren over de behoeftes van deelnemers en de mogelijke gevolgen van keuzevrijheid in de praktijk. In het onderzoek kiest 40% van de respondenten voor een tijdelijke premiestop van één tot vijf jaar.

Bron:           AFM
Datum:         24 september 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week is er één nieuw bericht geplaatst: overzicht u-rendementen en marktrenten.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         28 september 2018

Internationaal

Rusland verhoogt pensioenleeftijd definitief met vijf jaar
Het Russische parlement heeft de aanpassing in de pensioenhervorming goedgekeurd. President Poetin besloot tot een tegemoetkoming na de grootschalige protesten tegen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Door het akkoord gaat de pensioenleeftijd voor zowel mannen als vrouwen met vijf jaar omhoog. Aanvankelijk was het de bedoeling vrouwen acht jaar langer te laten doorwerken. Vrouwen gaan op hun zestigste met pensioen, mannen moeten door tot ze 65 zijn. De levensverwachting van de Russische man is gemiddeld 66 jaar.

Bron:           NU.nl
Datum:         26 september 2018

Overig

‘AOW-leeftijd minder snel verhogen dan gepland’
Dat berichtte de Volkskrant op 26 september 2018. In ruil voor modernisering van het pensioenstelsel is het kabinet bereid om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen dan gepland. De pensioenleeftijd van 67 jaar wordt dan niet in 2021, maar waarschijnlijk pas vier jaar later bereikt. Met die tegemoetkoming ter waarde van 500 miljoen euro, hoopt het kabinet met name de vakbeweging FNV over de streep te trekken. Diverse bronnen rond de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel bevestigen aan de krant dat dit aanbod van minister Koolmees van Sociale Zaken inmiddels op tafel ligt.

Bron:           de Volkskrant
Datum:         26 september 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.