Pensioenweek in beeld week 39

okt 03

Hiep, hiep, hoera! Deze zomer bestaat de “Pensioenweek in beeld” 5 jaar! Wat vliegt de tijd. Sinds 2014 mag Swalef 1.506 collega’s uit de pensioensector wekelijks voorzien van het laatste pensioennieuws. Bedankt! Wij gaan hier daarom enthousiast mee door, genoeg nieuws om te delen!

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Model Netspar: omzetten aanspraken in persoonlijke pensioenvermogens

Uit de publicatie ‘Waarde van aanspraken in een uitkeringsovereenkomst’ staat het ontwikkelde model van onderzoekers van Netspar. Het model is op basis van marktwaarde ontwikkeld om aanspraken om te zetten in persoonlijke pensioenvermogens. De rekenmethode die de onderzoekers voorstellen is relatief eenvoudig, uitlegbaar en herleidbaar.

Bron:           Netspar
Datum:        12 september 2019


Pensioenakkoord

Stuurgroep laat rekenrente voorlopig ongemoeid

Uit de nieuwsbrief van de VCP over de uitwerking van het pensioenakkoord blijkt dat de stuurgroep vooralsnog uitgaat van de huidige rekenrente. Echter lieten zij begin deze maand weten dat de doelen van het pensioenakkoord onhaalbaar zijn bij de huidige rekenrente. Het is de bedoeling dat de stuurgroep komend voorjaar klaar is met de uitwerking van het pensioenakkoord.

Bron:           VCP

Datum:        23 september 2019

Wetgeving

Kamerbrief naar aanleiding van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Minister Koolmees zendt de Eerste Kamer een overzicht met cijfers over de ontwikkeling van de AOW-leeftijd op lange termijn. De AOW-leeftijd voor mensen die vanaf 2025 met pensioen gaan, hangt af van de levensverwachting. Het overzicht is hier te vinden.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        25 september 2019

Eerste nota van wijziging Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de Nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020. Zo wordt artikel 63 van de Pensioenwet aangepast.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        25 september 2019

Onderzoek Leven Lang Ontwikkelen

In opdracht van het ministerie van SZW is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder werkgevers en werknemers om aanknopingspunten te vinden voor de insteek van een campagne over Leven Lang Ontwikkelen. In het algemeen zeggen werknemers open te staan voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van Leven Lang Ontwikkelijken omdat over tien jaar de helft van werkend Nederland niet meer geschikt zal zijn voor zijn huidige werk.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        24 september 2019

Beantwoording Kamervragen eisen Nederlandse CDC-fondsen

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over ‘Buffereisen Nederlandse CDC-fondsen onwettig’. Minister Koolmees verwerpt de stelling dat buffereisen voor cdc-fondsen Europees gezien onwettig zijn. Volgens hem moeten Pensioenfondsen altijd een buffer hebben, omdat ze per definitie dekking bieden tegen biometrische risico’s.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        20 september 2019

 

Rechtspraak

CRM: Pensioenregeling met keuzebudget leidt tot leeftijdsdiscriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak die de werkgever zelf ter beoordeling voorlegde. Het College oordeelde dat een nieuwe pensioenregeling waarbij medewerkers een percentage van de beschikbare premie kunnen laten uitbetalen als salaris, een ongeoorloofd onderscheid zal maken op grond van leeftijd. Ouderen kunnen hierdoor namelijk een hoger salaris krijgen dan jongeren.

Bron:           College voor de Rechten van de Mens

Datum:        13 september 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week zijn er geen publicaties geweest.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        26 september 2019

Overig

Grote pensioenfondsen werken aan plan om kortingen te voorkomen

Voorzitter Corien Wortmann van Pensioenfonds ABP zegt in De Telegraaf dat het niet uit te leggen is aan deelnemers dat er mogelijk volgend jaar wordt gesneden in de pensioenen. “Ons pensioenvermogen is in tien jaar verdubbeld en de deelnemers hebben daar geen cent van gekregen.” Grote pensioenfondsen staan er volgens de huidige regels zo slecht voor dat er volgend jaar moet worden ingegrepen. Ook volgens de regels van het nieuwe pensioenakkoord moet er ingegrepen worden, maar Wortmann wil dat voorkomen. Ze wijst erop dat pensioenfondsen moeten werken met een steeds lagere rekenrente, maar dat de rendementen op aandelen hoger zijn. Ze wil dat pensioenfondsen in hun berekeningen ook een deel van de toekomstige rendementen van beleggingen in aandelen mogen meenemen.

Bron:           De Telegraaf
Datum:        27 september 2019

Senioren slepen Staat voor de rechter vanwege rekenrente pensioen

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant, beide seniorenorganisaties, slepen de Nederlandse staat voor de rechter in Den Haag. Ze worden gesteund door onder meer de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB. De Nederlandse pensioenwetgeving is volgens de organisaties in strijd met Europese regels.

Bron:           Am:web
Datum:        25 september 2019

50PLUS: Sneller korten gepensioneerden metaalfondsen onaanvaardbaar

De 50PLUS laat weten dat zij het plan van de metaalpensioenfondsen (zie het bericht hieronder) onaanvaardbaar vinden. Volgens de fondsen is dat om kosten te besparen; de kosten van het spreiden van de kortingen zijn volgens hen te hoog.

Bron:           50PLUS
Datum:        25 september 2019

Gepensioneerden metaalfondsen merken korting eerder

Dinsdag 24 september 2019 bleek bij een informatiebijeenkomst voor gepensioneerde deelnemers van het pensioenfonds voor de Metalektro (PME) dat de pensioenfondsen voor de metaal, PME en PMT, de mogelijke pensioenkortingen slechts over enkele jaren zullen spreiden. De kortingen worden dus over minder jaren verspreid, waardoor de inkomens van gepensioneerden de komende jaren sneller achteruit gaan dan de verwachting was.

Bron:           FD
Datum:        24 september 2019

Snel korten op pensioenen volgens DNB-president Knot

Volgens de president Klaas Knot van DNB moeten pensioenfondsen nu knopen doorhakken. In het interview met De Telegraaf zegt hij dat het Nederlandse pensioenstelsel zo moet worden ingericht dat het kan omgaan met een lage of negatieve rente. Volgens hem is het zeer onwenselijk als pensioenfondsen hun financiële problemen voor zich uit blijven schuiven.

Bron:           De Telegraaf
Datum:        23 september 2019

Pensioenfederatie: pensioenen omlaag of premies omhoog

De Pensioenfederatie gaf maandag 25 september 2019 een waarschuwing. De pensioenen die de werkenden opbouwen gaan flink omlaag als de rente zo laag blijft als nu. Een andere optie is dat dat premies verder omhoog moeten. De Pensioenfederatie vraagt in een position paper aandacht voor de brede impact van de lage/negatieve rente op het pensioenstelsel.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:        23 september 2019

Premiedekkingsgraden nog meer gezakt

Premiedekkingsgraden bij bedrijfstakpensioenfondsen zijn gezakt tot 60/ 70%. Het uitzicht op een betere situatie ontbreekt. Dit nieuwe dieptepunt van de premiedekkingsgraad, de mate waarin de premie volstaat om pensioenrechten bij DNB-rente in te kopen, komt door de lage rente.

Bron:           PensioenPro
Datum:        23 september 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.