Pensioenweek in beeld weken 37

sep 20

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Hiep, hiep, hoera! Deze zomer bestaat de “Pensioenweek in beeld” 5 jaar! Wat vliegt de tijd. Sinds 2014 mag Swalef 1.506 collega’s uit de pensioensector wekelijks voorzien van het laatste pensioennieuws. Bedankt! Wij gaan hier daarom enthousiast mee door, genoeg nieuws om te delen!

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Dat kan natuurlijk in onze Swalef-LinkedIn-groep.

Pensioenakkoord

FNV: pensioenkorting moet van tafel
Vakcentrale FNV wil dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) voorkomt dat pensioenen worden gekort. Doet hij dat niet, dan wordt het moeilijk om het pensioenakkoord overeind te houden, stelt voorzitter Han Busker.

Bron:           AD

Datum:         13-09-2019

 ‘Nieuwe maximale premie te laag voor pensioenbelofte’
Dat zeggen pensioendeskundigen en de Pensioenfederatie als reactie op de uitspraak van minister Koolmees dat de maximumpremie waarschijnlijk ongeveer 27% wordt.

Bron:           FD

Datum:         07-09-2019

 Wetgeving

 Beantwoording Kamervragen bericht ‘Vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen’
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Slootweg en Omtzigt (CDA) naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant ‘Vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen’. Zo geeft hij onder andere aan dat de STAR samen met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars aan de slag is gegaan met de adviesaanvraag over de uitwerking van vernieuwing van het nabestaandenpensioen. De verwachting is dat het advies in het vroege najaar gereed zal zijn en dat het ministerie ook dit advies verder afwacht.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         11-09-2019

 Aangenomen moties over pensioenverlagingen en negatieve rente
Dinsdag 10 september heeft de Tweede Kamer vier moties aangenomen met betrekking tot aanvullend pensioen. Het zijn moties van het lid Slootweg (CDA); het lid Van Brenk (50PLUS); de leden Smeulders (GroenLinks), Van Dijk (PvdA) en Stoffer (SGP); het lid Omtzigt (CDA).

Bron:           Pensioenfederatie

Datum:         10-09-2019

 Beantwoording Kamervragen automatische waardeoverdracht kleine pensioenen
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van der Linde (VVD) over automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Onder de huidige wetgeving kunnen de pensioenuitvoerders volgens minister Koolmees geen gebruik maken van de automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. De pensioenuitvoerder moet onderscheid kunnen maken tussen beëindiging van deelneming door baanwisseling en beëindiging als gevolg van collectieve beëindigen. Immers heeft de pensioenuitvoerder alleen echt op automatische overdracht bij beëindiging door baanwisseling.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         09-09-2019

Beantwoording Kamervragen over ontwerpbesluit wijziging Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
Minister Koolmees zendt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van het voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.  De vragen betreffen onder andere de adviezen van de commissie Parameters.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         09-09-2019

Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2020
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer een nota van wijziging aangeboden op het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020).

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         06-09-2019

 Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week zijn is er één nieuwe V&A gepubliceerd over opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:         12-09-2019

Overig

CBS: koopkracht groeide 0,3% in 2018
De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2018 met 0,3% gegroeid ten opzichte van 2017: de laagste groei na 2013. Het gaat om de doorsnee ontwikkeling, de helft van de bevolking ging er meer op vooruit en de helft minder, met een aanzienlijke spreiding in de koopkrachtontwikkeling tussen personen onderling. Werknemers hadden een koopkrachtstijging van in doorsnee 1,8%, terwijl gepensioneerden een koopkrachtdaling van 0,5% kenden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de inkomen svan Nederlandse huishoudens en personen.

Bron:           CBS

Datum:         12-09-2019

Onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen 2019
De pensioenbeheerkosten per deelnemer namen in 2018 met ruim 3% af. Dat komt vooral door het gestegen aantal deelnemers. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Werk in uitvoering bij pensioenfondsen’ van actuarieel adviesbureau LCP.

Bron:           LCP

Datum:         12-09-2019

ECB verlaagt rente nog verder, en gaat weer schulden opkopen
De rente voor banken gaat van min 0,4 naar min 0,5%. Dat betekent dat ze 0,5% rente moeten betalen voor overtollig kasgeld dat ze elke dag in bewaring geven bij de ECB. De impuls is volgens de ECB nodig omdat de Europese economie last heeft van brexit onrust, oplopende handelsspanningen en een over het algemeen afkoelende wereldeconomie.

Bron:           RTLZ

Datum:         12-09-2019

Kamer waarschuwt ECB-voorzitter Draghi in brief over pensioenen
Kamervoorzitter Khadija Arib heeft namens de Tweede Kamer een brief gestuurd aan president Mario Draghi van de ECB met daarbij een motie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die de Kamer gisteren heeft aangenomen. De brief is hier te lezen. De brief gaat over de verwachte plannen van de ECB om banken te compenseren voor de negatieve rente als ze hun geld stallen bij de ECB. Dat plan zou oneerlijk zijn voor Nederlandse pensioenspaarders, omdat pensioenfondsen dat voordeel niet krijgen. Dat een nationaal parlement zo’n brief stuurt is hoogst uitzonderlijk en gaat bovendien voorbij aan de regel dat centrale banken niet onder politieke druk moeten worden gezet.

Bron:           NOS

Datum:         11-09-2019

Werknemer wil bij levensgebeurtenissen met mogelijke financiële gevolgen terecht kunnen bij de werkgever
Uit een onderzoek van Wijzer in geldzaken blijkt dat 13% van de werknemers op dit moment zorgen of vragen heeft over geld. 78% van de werknemers wil wanneer zich een situatie voordoet met mogelijke financiële gevolgen, terecht kunnen bij de werkgever. Met name wanneer het gaat over minder werken, vervroegd/deeltijd pensioen of minder inkomens door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Toch is de helft van de werknemers zich op dit moment niet bewust of hun werkgever hier hulp bij aanbiedt.

Bron:           Wijzer in geldzaken

Datum:         10-09-2019

Werkgevers laten pensioencommunicatie het liefst over aan specialisten
Uit onderzoek van pensioenverzekeraar Scildon in samenwerking met bureau Markeffect blijkt dat tweederde van de werkgevers niet op de hoogte is van de verplichtingen die ze op grond van de Wet Pensioencommunicatie hebben richting hun personeel. Daarnaast beschikt de helft niet over antwoorden op aanvullende pensioenvragen van werknemers. Er is daarom behoefte aan ondersteuning van een adviseur of van de pensioenuitvoerder.

Bron:           Findinet

Datum:         10-09-2019

Zzp’ers met AOV en pensioen zijn vergeten groep
De zzp’ers die wel pensioen opbouwen en wel iets hebben geregeld voor het risico op arbeidsongeschiktheid worden vaak vergeten bij het bedenken van nieuwe regels. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de deelnemers van het onderzoek naast het opbouwen van een pensioen ook iets geregeld voor het risico op arbeidsongeschiktheid.

Bron:           InFinance

Datum:         10-09-2019

Pensioenfederatie: reactie consultatie aanpassing Beleidsregel Geschiktheid
De Pensioenfederatie heeft gereageerd op het conceptbesluit 2019 tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 door DNB. De regel werd door DNB gepresenteerd als beleidsarm en zou niet leiden tot aanzienlijke wijzigingen. De Pensioenfederatie concludeert anders. Het is niet alleen de meest recente beleidsregel die tot meer kosten en regeldruk leidt, maar ook de eisen die DNB stelt aan de invulling van de sleutelfuncties bij pensioenfondsen. Zo ontstaat een stapeling van normering van DNB, op zowel de invulling als de toetsing.

Bron:           Pensioenfederatie

Datum:         10-09-2019

Pensioenfederatie wil overleg over impact dalende/negatieve rente op pensioensysteem
De Pensioenfederatie uit in een position paper haar zorgen over de extreme situatie die is ontstaan. De pensioenfederatie is verheugd over de totstandkoming van een pensioenakkoord om het Nederlandse pensioenstelsel nog robuuster te maken en te moderniseren, maar recente financiële ontwikkelingen zijn reden tot grote zorg. De ontwikkeling van de dekkingsgraden, premies en opbouwpercentages is bijzonder zorgwekkend en noopt tot overleg met minister Koolmees.

Bron:           Pensioenfederatie

Datum:         05-09-2019 

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.