Pensioenweek in beeld week 34 en 35

aug 31

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Wegens de zomervakantie hebben we de frequentie van de Pensioenweek in beeld aangepast. Vanaf volgende week zal deze weer wekelijks verschijnen. De eerstvolgende nieuwsbrief volgt dus op 7 september 2018.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Blog | Communicatie over pensioen of pensioencommunicatie? – Kornelis Wetsema
Bij pensioencommunicatie draait het om creëren van pensioenbewustzijn en het in actie krijgen van de doelgroep. Maar geldt dat ook niet voor iemand die ijsjes wil verkopen? Of kaartjes voor een concert of festival. We spreken toch ook niet van ijsjes- of festivalcommunicatie? Wat maakt pensioencommunicatie zo bijzonder dat we er een aparte term voor hebben?

Bron:           Swalef
Datum:         31 augustus 2018

Wetgeving

Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies
Minister Koolmees (SZW) informeert de Eerste Kamer over de ontwikkeling van de pensioenpremies in de periode van 2015 tot en met 2018. De aanleiding daarvoor was de fiscale versobering van de pensioenopbouw (Witteveenkader) in 2014.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         22 augustus 2018

Beantwoording Kamervragen over bericht Koolmees over ondernemers en klimmende AOW-leeftijd
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Slootweg (CDA) over het bericht ‘Koolmees: Ondernemers flexibel genoeg om in te spelen op klimmende AOW-leeftijd’.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         17 augustus 2018

Beantwoording Kamervragen over bericht pensioenfondsen dicht bij korten
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden De Jong en Wilders (beiden PVV) over het bericht “Pensioenfondsen dicht bij korten”.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         17 augustus 2018

Beantwoording Kamervragen over minder snelle stijging van de AOW-leeftijd
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid van Dijk (PvdA) over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Koolmees houdt vast aan een AOW-leeftijd van 67 jaar in 2021, ook al stelden actuarissen dat een stijging naar deze leeftijd pas in 2026 noodzakelijk is.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         16 augustus 2018

Toezicht

Good practice uitbesteding verzekeraars
De Good Practice zet relevante wet- en regelgeving voor verzekeraars betreffende uitbesteding op een rij en bevat een aantal voorbeelden, good practices, over hoe een verzekeraar invulling kan geven aan die regelgeving.

Bron:           DNB
Datum:         30 augustus 2018

Risicohouding en beleggingsbeleid in premie- of kapitaalovereenkomsten
De Wet verbeterde premieregeling stelt eisen aan de wijze waarop pensioenfondsen hun premie- of kapitaalovereenkomsten invullen. Uit onderzoek van DNB komen twee aandachtspunten naar voren. DNB heeft onderzocht hoe pensioenuitvoerders vorm hebben gegeven aan de nieuwe eisen uit de wet. De belangrijkste aandachtspunten uit dit onderzoek zijn de vaststelling van de risicohouding en het beleggingsbeleid.

Bron:           DNB
Datum:         23 augustus 2018

Brief uitkomsten onderzoek uitbesteding
DNB heeft op basis van een self-assessment een onderzoek gedaan naar uitbesteding en de beheersing van het uitbestedingsrisico onder 37 pensioenfondsen. De uitkomsten van het onderzoek heeft DNB per brief met de deelnemende pensioenfondsen gedeeld. U kunt deze brief hieronder downloaden. DNB publiceert de brief, zodat ook pensioenfondsen die niet aan het onderzoek hebben deelgenomen aan de slag kunnen met de uitkomsten.

Bron:           DNB
Datum:         23 augustus 2018

Proportioneler toezicht en meer uitleg over onderzoeken
Minder rapportagelast en meer duidelijkheid over onderzoeken: DNB maakt werk van deze en andere verzoeken vanuit de sector. DNB zal in haar toezicht op verschillende punten tegemoet komen aan verzoeken uit de sector. Zo kunnen in de toekomst via de verschillende digitale portals van DNB nog meer stukken geüpload worden. Daarnaast gaat DNB duidelijker aangeven waarom onderzoeken nodig zijn.

Bron:           DNB
Datum:         23 augustus 2018

Duurzaam beleggen pensioenfondsen: Inzichten uit de praktijk
De afgelopen periode heeft DNB gesprekken gevoerd met een aantal pensioenfondsen en uitvoerders die voorop lopen op het terrein van duurzaam beleggen. De focus lag daarbij op de praktische uitvoering: hoe zorgt een pensioenfonds voor een succesvolle implementatie van een duurzaam beleggingsbeleid?

Bron:           DNB
Datum:         23 augustus 2018

Financieel

Drie macro-ontwikkelingen waar pensioenbeleggers op moeten letten
De recente turbulentie in opkomende markten zal de komende maanden aanhouden, voorspellen pensioenbeleggers.

Bron:           PensioenPro
Datum:         17 augustus 2018

Rechtspraak

Geen instemmingsrecht over wisseling pensioenuitvoerder
De ondernemingsraad van Holland Casino claimt instemmingsrecht over het besluit van de werkgever om van pensioenuitvoerder te wisselen. De kantonrechter Den Haag constateert op 22 mei 2017 dat het besluit al genomen was voordat de or op grond van de WOR instemmingsrecht over dit onderwerp werd toegekend, en wijst het verzoek van de ondernemingsraad af.

Bron:           ORnet
Datum:         22 augustus 2018

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er geen nieuwe berichten.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         31 augustus 2018

Overig 

FNV eist bevriezing AOW-leeftijd voor tekenen pensioenakkoord
Vakbond FNV wil dat de pensioenleeftijd vast blijft staan op 66 jaar, anders gaat de bond niet akkoord met een nieuw pensioenstelsel. Dat zegt de vicevoorzitter van de bond, Tuur Elzinga, in een interview met Trouw. ”Een goed aanvullend pensioen is belangrijk, maar de meeste zorgen hebben mensen over tijdig stoppen met werken”, zegt Elzinga in de krant.

Bron:           Nu.nl
Datum:         31 augustus 2018

Zelfadministratie pakt 30% goedkoper uit voor pensioenfonds Bouwmaterialen
Het bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBiN) heeft in het eerste jaar waar in het zelf de administratie ter hand nam de uitvoeringskosten met 30% naar beneden weten te brengen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het fonds over 2017.

Bron:           Amweb
Datum:         30 augustus 2018

Poetin zwakt impopulaire pensioenhervorming af
De Russische president Vladimir Poetin wil de pensioenleeftijd voor vrouwen nog slechts verhogen tot 60 jaar. Eerder had het parlement in een wetsvoorstel nog ingezet op een verhoging van 55 naar 63 jaar. ‘Wij hebben een zorgzame houding ten opzichte van vrouwen in dit land’, zei de Poetin op de Russische tv.

Bron:           FD
Datum:         29 augustus 2018

Is het pensioenakkoord nu echt nabij?
De druk op sociale partners om de komende weken met een pensioenakkoord te komen, wordt opgevoerd. Het kabinet wil het pensioensysteem aanpassen, maar wacht nu al ruim een jaar op een advies van de SER. Betrokkenen zeggen dat werkgevers en werknemers deze week bij elkaar zitten om een akkoord te bereiken.

Bron:           NOS
Datum:         28 augustus 2018

Geld ouderen zit vaak in gedateerde huizen met ‘gifgroene badkamertegels’
Beleidsmakers denken vaak dat 65-plussers veel zelf kunnen bekostigen, maar dat valt tegen, blijkt uit een studie. Maar ook die woningen zijn minder waard dan op het eerste gezicht lijkt.

Bron:           Trouw
Datum:         22 augustus 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.