Pensioenweek in beeld week 32 en 33

aug 17

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Wegens de zomervakantie passen we de frequentie van de Pensioenweek in beeld aan. Dat betekent dat de Pensioenweek in beeld één keer in de twee weken verschijnt. De eerstvolgende nieuwsbrief volgt op 31 augustus 2018.

Fijne zomer!

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

AFM actualiseert leidraad tweede pijler pensioenadvies
De vernieuwde leidraad vervangt een eerdere versie van elf afleveringen uit 2009. De AFM verwacht van pensioenadviseurs dat zij de geactualiseerde leidraad toepassen in hun pensioenadviespraktijk. De leidraad geeft een nadere duiding van de Wft, specifiek voor de eerste drie fases van het pensioenadvies-proces: inventariseren, analyseren en adviseren. Met deze vernieuwde leidraad komt de AFM tegemoet aan de veranderende pensioensector waarin tegenwoordig meer aandacht is voor beschikbare premieregelingen. Ook worden pensioenadviseurs in toenemende mate ondersteund door adviessoftware.

Bron:           AFM
Datum:         3 augustus 2018

Wetgeving 

Kamerbrief nadere vragen evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader
Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer antwoorden op de nadere vragen van leden van de PVV-fractie over de evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         13 augustus 208 

Rechtspraak

Geen verboden leeftijdsonderscheid in regeling ABP
ABP mocht een leeftijdsgrens stellen aan het voortzetten van de pensioenopbouw van slapers. 2 jaar geleden oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat er sprake was van verboden leeftijdsdiscriminatie. Dat blijkt uit een arrest van het gerechtshof in Amsterdam gepubliceerd op 3 augustus 2018. Lees het arrest hieronder.

Bron:           Rechtspraak.nl
Datum:         3 augustus 2018

Poolse hoge raad blokkeert verplicht pensioen rechters
De hoge raad in Polen heeft een nieuwe wet geblokkeerd die rechters eerder met pensioen stuurt. De uitspraak zet de verhouding tussen regering en rechters van het land verder op scherp. De uitspraak werd gedaan door een groep van zeven rechters. Ze bepaalden dat het Europese Hof van Justitie naar de uitspraak gaat kijken. Eerder tekende de Poolse president een wet die de pensioenleeftijd veranderde en daarmee bijna een derde van de rechters met pensioen stuurde. Zijn partij wil met dergelijke maatregelen het voormalig communistische land moderniseren.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         3 augustus 2018

Indexatie mag toch voorwaardelijk in plaats van vast
De wijziging van de pensioenovereenkomst als gevolg van de instemming van DNB zou een onaanvaardbare doorkruising betekenen van de beschermingsgedachte die is opgenomen in artikel 19 PW. Een werkgever kan op grond van die bepaling immers alleen dan een pensioenovereenkomst wijzigen indien hij een zodanig zwaarwegend belang heeft bij wijziging van de overeenkomst dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.

Bron:           Rechtspraak.nl
Datum:         24 juli 2018

Financieel

Aantal pensioenfondsen met dekkingstekort zakt
Het aantal pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die onder het wettelijke vereiste minimum van 104,2% ligt, daalt. Eind juni ging het nog om 42 fondsen.

Bron:           PensioenPro
Datum:         12 augustus 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         17 augustus 2018

Overig

Zieke werknemer kan zich vervroegd pensioen vaak niet veroorloven
Oudere werknemers met gezondheidsklachten die het werk ernstig belemmeren, werken toch door tot hun pensioenleeftijd. Zij kunnen zich geen vervroegd pensioen veroorloven.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         16 augustus 2018

Allianz voegt twee ondernemingspensioenfondsen samen
Pensioenfonds Allianz Nederland en Pensioenfonds Buizerdlaan zijn per 1 juni gefuseerd. Beide fondsen zijn ondernemingspensioenfondsen van verzekeraar Allianz. Ze gaan verder onder de naam Allianz Nederland Groep. De twee fondsen beheren samen de pensioenvermogens van ruim vierduizend deelnemers.

Bron:           Amweb
Datum:         15 augustus 2018

BrightPensioen: ‘Jong bedrijf kiest vaker voor individuele pensioenpotjes’
Jonge bedrijven kiezen steeds minder vaak voor traditioneel pensioen. Dit stelt pensioenverzekeraar BrightPensioen naar aanleiding van het binnenhalen van haar 150ste klant. Volgens commercieel directeur Sjaak Zonneveld zijn er ook gevestigde bedrijven die hun bestaande tweede pijlerregeling inruilen voor de derde of vierde pijler.

Bron:           Amweb
Datum:         10 augustus 2018

Stijging inkomen tweeverdiener, daling bij eenverdiener
Uit onderzoek van het CBS is tussen 2006 en 2016 het gemiddelde besteedbare inkomens van tweeverdieners gestegen, terwijl het voor eenverdieners met partner en eventueel gezin in diezelfde periode afnam.

Bron:           CBS
Datum:         8 augustus 2018

Vermogen zzp’ers in tien jaar afgenomen
Een grote groep zelfstandigen zonder personeel heeft niet of nauwelijks financiële buffers. De afgelopen tien jaar is die situatie alleen maar nijpender geworden. Dat blijkt donderdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         2 augustus 2018

Takenpakket pensioenfonds te complex
Vanwege de steeds complexere vraagstukken binnen het pensioendomein besteden in Europa met name de pensioenfondsen die actief zijn in Nederland, vaker delen van hun dagelijkse beheerstaken uit. Vooral pensioenadministratie, portefeuillebeheer en rapportage worden extern uitgevoerd.

Bron:           Infinance
Datum:         31 juli 2018

Hoe kunnen verschillen in levensverwachting uitpakken voor een gedifferentieerde AOW-leeftijd?
Voor iedereen geldt dezelfde AOW-leeftijd hoewel de levensverwachting sterk kan verschillen. Mensen met een lage sociaaleconomische status leven gemiddeld korter en ontvangen dus ook gemiddeld minder jaren AOW. Volgens berekeningen van NIDI-onderzoekers De Beer en Van der Gaag zou in dat geval in 2050 de AOW-leeftijd voor laagopgeleiden uitkomen op 65,2 jaar in plaats van de 70 jaar die volgens de huidige regels in het verschiet ligt.

Bron:           Mejudice
Datum:         31 juli 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.