Pensioenweek in beeld week 30 en 31

aug 03

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Wegens de zomervakantie passen we de frequentie van de Pensioenweek in beeld aan. Dat betekent dat de Pensioenweek in beeld één keer in de twee weken verschijnt. De eerstvolgende nieuwsbrief volgt op 17 augustus 2018.

Fijne zomer!

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Aon publiceert Onderzoek Vermogensbeheer Europa 2018
Uit het onderzoek blijkt dat Europese pensioenfondsen, en met name fondsen die actief zijn in Nederland, steeds meer taken uitbesteden. Met name pensioenadministratie, dagelijks portefeuillebeheer en rapportage worden extern uitgevoerd. Reden hiervoor is dat pensioenfondsen met steeds complexere vraagstukken te maken krijgen. Gevraagd naar de grootste uitdagingen voor de komende 12 tot 18 maanden, werd de lage rente en rendementen het vaakst genoemd, gevolgd door financiering van de regeling. Een kleiner deel noemt regelgeving en governance als grootste uitdaging.

Bron:           Aon
Datum:         30 juli 2018

‘Vermogens Nederlandse huishoudens zit vast in pensioenen’
Dat blijkt uit een publicatie van het onderzoeksbureau van de Rabobank. Nederlanders hebben weinig vrij beschikbaar spaargeld, vergeleken met inwoners van vergelijkbare Europese landen. Het liquide vermogen van Nederlandse huishoudens, zoals spaartegoeden, aandelen en beleggingen, ligt onder het eurozone gemiddelde. Hoewel het liquide spaarvermogen laag is, is het totale netto financiële vermogen van Nederlandse huishoudens als percentage van het bbp wél hoog. Dit stond in 2016 op de vierde plek in de Europese vergelijking. Nederlandse huishoudens sparen namelijk zeer veel voor het pensioen. Veel meer dan huishoudens in andere Europese landen.

Bron:           Rabobank
Datum:         30 juli 2018

Discussienotitie Pensioenfederatie over sustainable finance
Op 18 juli 2018 heeft de Pensioenfederatie een discussienotitie over sustainable finance gepubliceerd. Deze discussienotitie is een reactie op het Action Plan om Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie. De Pensioenfederatie is positief over het plan, maar waarschuwt voor regelgeving die de vrijheid van pensioenbeleggers beperkt.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         18 juli 2018

Wet- en regelgeving

Verschillende regels pensioenfondsen kosten nabestaanden geld
Het nabestaandenpensioen moet beter worden geregeld in het nieuwe pensioenakkoord. CDA en ChristenUnie hebben een voorstel ingediend om dat voor elkaar te krijgen. In de huidige situatie hanteren pensioenfondsen allerlei verschillende regels over het nabestaandenpensioen, waardoor weduwen en weduwnaars veel geld mislopen.

Bron:           Amweb
Datum:         16 juli 2018

Toezicht

Oplossing voor lijfrente- of pensioenkapitaal bij emigratie
Het probleem was het omzetten van een lijfrente of pensioenkapitaal in een periodieke uitkering. Geëmigreerde Nederlanders konden in veel gevallen geen direct ingaande lijfrente- of pensioenuitkering ontvangen, omdat ze geen nieuw contract konden sluiten met de verzekeraar die de uitkering moest doen. Hierdoor ziet de Belastingdienst de lijfrente- of pensioenuitkering als een afkoop en moest er belasting betaald worden. Dat betekent dat geëmigreerde Nederlanders in één keer met de fiscus moesten afrekenen in plaats van over een reeks van jaren zoals dat normaal gesproken het geval is. De oplossing is dat de opbouw- en de uitkeringsfase bij een verzekeraar onder bepaalde voorwaarden nu beschouwd wordt als één contract. Deze oplossing geldt alleen voor mensen  die op het moment van omzetting nog in het buitenland wonen.

Bron:           AFM
Datum:         27 juli 2018

Externe deskundigen bij bestuurstoetsingen
Deze zomer starten toezichthouders de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) met een pilot waarbij externe deskundigen betrokken worden bij bestuurderstoetsingen. De pilot loopt een jaar en zal daarna worden geëvalueerd. Hiermee geven de AFM en DNB invulling aan één van de aanbevelingen van de commissie Ottow, die onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop het toetsingsproces door de AFM en DNB wordt uitgevoerd.

Bron:           AFM
Datum:         18 juli 2018

Rechtspraak

RvS: hoger beroep in strijd wijziging pensioenregeling voor notarissen gegrond
In casus gaat het om de vraag of er een beroep kan worden ingesteld tegen een wijziging in de pensioenregeling voor notarissen uit 2015. Een notaris tekende bezwaar aan, maar de rechtbank in Gelderland verklaarde het besluit in september 2017 niet-ontvankelijk. De Raad van State oordeelde in hoger beroep dus dat de rechtbank het bezwaar alsnog moet behandelen.

Bron:           Rechtspraak.nl
Datum:         18 juli 2018

Internationaal 

Woede in Rusland, pensioenleeftijd haast gelijk aan levensverwachting
Het zeer impopulaire voorstel om de pensioenleeftijd gefaseerd te verhogen, zorgt voor een reeks protesten in Rusland. Voor vrouwen in Rusland geldt een verhoging van 55 jaar naar 63. Voor mannen van 60 naar 65 jaar. Er zijn twee belangrijke redenen waarom de verhoging van de pensioenleeftijd zo hard aankomt bij de Russen. Nummer een is de lage levensverwachting. In bepaalde afgelegen regio’s halen mannen vaak de 55 jaar niet. De vrees voor armoede is de tweede reden voor de protesten. Het pensioen is voor een grote groep namelijk een onmisbare aanvulling op hun inkomsten.

Bron:           NOS
Datum:         30 juli 2018

Financieel

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 108,4 procent
In het tweede kwartaal van 2018 is de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen met 0,6 procentpunt gestegen. Ook de dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in deze periode met 0,8 procentpunten gestegen (van 107,5 naar 108,3 procent). De financiële positie van pensioenfondsen verbeterde doordat gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten de negatieve gevolgen van rentedalingen overtroffen. Het aantal pensionfondsen dat een beleidsdekkingsgraad had die onder het wettelijk vereiste minimum van 104,2 procent lag, daalde van 54 naar 42 fondsen.

Bron:           DNB
Datum:         31 juli 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er drie nieuwe V&A’s toegevoegd over: toepassen extra verlaagde AOW-inbouw in deel pensioenregeling, inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage en berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         2 augustus 2018

Belastingdienst publiceert Nieuwsbrief Loonheffingen 2019
De nieuwsbrief bevat informatie over zes thema’s, waaronder de afkoopkorting voor pensioen in eigen beheer in 2019. 2019 is het laatste jaar waarin het pensioen in eigen beheer afgekocht kan worden. Er wordt dan een afkoopkorting toegekend van 19,5%.

Bron:           Belastingdienst
Datum:         20 juli 2018

Overig

Kwart van de zzp’ers heeft geen of nauwelijks vermogen
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over vermogens van zelfstandigen en werknemers. 19% van de zzp’ers had een negatief vermogen en 5% had geen of maar een klein vermogen van maximaal 5 duizend euro. Zelfstandigen moeten in tegenstelling tot werknemers voor hun eigen pensioen zorgen. Daarvoor is een eigen vermogen van enkele tienduizenden euro’s of meer wel nodig.

Bron:           CBS
Datum:         2 augustus 2018

‘In 2050 AOW-leeftijd voor laagopgeleiden op 65,2 jaar’
Voor iedereen geldt dezelfde AOW-leeftijd hoewel de levensverwachting sterk kan verschillen. Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) leven gemiddeld korter en ontvangen dus ook gemiddeld minder jaren AOW. Het lijkt logisch om de AOW-leeftijd zodanig te differentiëren dat de verhouding tussen AOW-jaren en arbeidsjaren voor verschillende sociaaleconomsiche groepen gelijk zou moeten zijn. Een mogelijkheid is om de AOW-leeftijd te differentiëren voor bepaalde bevolkingsgroepen. Volgens berekeningen van NIDI-onderzoekers De Beer en Van der Gaag zou in dat geval in 2050 de AOW-leeftijd voor laagopgeleiden uitkomen op 65,2 jaar in plaats van de 70 jaar die volgens de huidige regels in het verschiet ligt. Voor hoogopgeleiden zou dit uitkomen op een AOW-leeftijd van 71,8 jaar.

Bron:           Me Judice
Datum:         31 juli 2018

Extreem weer kan stijging van pensioenleeftijd afremmen
De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat ouderen eerder overlijden bij hoge temperaturen en winterse griepgolven. De extreme seizoenswisselingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Die drukt namelijk de levensverwachting van Nederlanders, stelt Jan Latten, hoogleraar Demografie aan de UvA. Als het oplopen van de levensverwachting stokt, zal dat ook gevolgen kunnen hebben voor de verhoging van de AOW-leeftijd.

Bron:           AD
Datum:         28 juli 2018

FLO-overgangsrecht: AOW-compensatieregeling
In hoofdstuk 9b van de CAR-UWO (FLO-overgangsrecht) is per 1 januari 2018 een AOW-compensatieregeling opgenomen. De werkgever is hierover een eindheffing van 52% verschuldigd over zowel de eenmalige als maandelijkse betalingen.

Bron:           VNG
Datum:         25 juli 2018

Onderzoek: tot zeventigste doorwerken geen probleem
De verhoging van de AOW-leeftijd is al vaak in het nieuws geweest. Tegenstanders van dit beleid zeggen vaak dat langer doorwerken lang niet voor iedereen mogelijk is. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt nu dat dat allemaal wel mee zou vallen. Een van de conclusies is dat ongeveer 95 procent van alle 50-jarigen lichamelijk makkelijk in staat is om tot zijn 70e te blijven werken.

Bron:           Independer
Datum:         25 juli 2018

Helft zorgpersoneel haalt pensioen niet
Na bouwvakkers dreigen nu ook werknemers in de zorg massaal voor hun pensioen uit te vallen. Ruim de helft van alle zorgverleners (52%) vreest zijn huidige werk niet tot aan het pensioen te kunnen volhouden, blijft uit een enquête van onderzoeksinstituut Nivel. Vijf jaar geleden was dit 40%. Nivel-onderzoeker Anke de Veer: ‘De toename heeft waarschijnlijk te maken met de verhoogde pensioenleeftijd. Daarnaast ervaren zorgverleners de laatste jaren steeds meer werkdruk.’ Van de werknemers in verzorgingstehuizen denkt 60% niet te kunnen blijven werken tot aan de pensioenleeftijd en bij huisartsassistenten denkt 15% het niet vol te houden tot het pensioen.

Bron:           Nivel
Datum:         24 juli 2018

Volgende pensioenombudsman krijgt onderzoeksbevoegdheid
Het takenpakket van de nieuwe Ombudsman Pensioenen wordt verzwaard. De opvolger van de huidige ombudsman Piet Keizer krijgt een onderzoeksbevoegdheid. Dat is het resultaat van overleg tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over een nieuwe invulling van de functie. Per 1 januari loopt volgens de regels de aanstelling van Piet Keizer af.

Bron:           Amweb
Datum:         24 juli 2018

Onderzoek: pensioen via verzekeraar pas rendabel als u 90 jaar wordt
Werknemers die via hun werkgever een pensioen hebben opgebouwd bij een verzekeraar of een Premie Pensioen Instelling (PPI) moeten ouder worden dan 89 jaar om tenminste hun opgebouwde pensioenkapitaal terug te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Moneywise.nl.

Bron:           Moneywise
Datum:         23 juli 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.