Pensioenweek in beeld week 28

jul 10

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Inspiratiefilmpjes: Besturen in tijden van crisis en Besturen in de nieuwe realiteit

Pensioenfondsbestuurders in de nieuwe realiteit

We komen langzaam in een nieuwe realiteit. Wat gaat terug naar wat het was en wat blijft over van wat we tijdens deze crisis geleerd hebben? We vroegen het een aantal pensioenfondsbestuurders en andere pensioenprofessionals. Een nieuwe reeks filmpjes. Als vervolg op ‘pensioenfonds besturen in crisistijd’. ‘Hoe doe je dat in de nieuwe realiteit?’

Bekijk de inspiratiefilmpjes van Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom, Lenneke Roodenburg, Peter Borgdorff, Leen Paape, Norma van den Berg, Marco Zannoni en Gül Poslu. Klik hier.

Pensioenfondsbestuurders tijdens crisis

Een pensioenfonds besturen tijdens een crisis. Hoe doe je dat eigenlijk? We vroegen het een aantal specialisten, waaronder bestuurders zelf.

Bekijk de inspiratiefilmpjes van Pieter Verhoog, Tim Kamphorst, Emanuel Geurts, Guus Wouters, Willem Reijn, Sandra Smits, Toine van der Stee, Pascal Hogenboom en José Suarez Menendez. Klik hier.

We zijn weer op kantoor!

Ons kantoor in Woerden is al een tijdje 1,5 meter proof gemaakt. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je veilig bij ons op bezoek kunt komen en de opleidingen kan volgen. Ons Coronabeleid is er helemaal op aangepast. Dit allemaal om weer samen te komen.

Kom je langs? Koffie staat klaar. Samen in deze #nieuwerealiteit.

Corona en Pensioen

Corona & Pensioenpagina, dagelijks actueel met al het nieuws

Alle informatie over pensioenen en Corona op één plek.

Er is weer een nieuw bericht geplaatst:

 • Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij financiële crisis
 • DNBulletin: Publiek vertrouwen in financiële sector blijft op peil ondanks coronazorgen
 • SPIL publiceert kennispaper over Covid-19 en pensioenfondsen

Lees het hier.

Pensioenakkoord

Pensioenakkoord verzamelpagina

Een verzamelplaats voor alles wat je wil weten over het pensioenakkoord.

Er zijn weer nieuwe berichten geplaatst:

 • Wetsvoorstel verandering koppeling AOW leeftijd
 • Sluit oude systemen twee jaar na invoering van nieuwe stelsel af
 • Dit zijn de adviezen van de branche aan de beslissers over het pensioenakkoord
 • Fondsdeelnemer krijgt geen inspraak bij overgang naar nieuw pensioencontract
 • Nieuwe pensioencontract leidt tot heroverweging renteafdekking
 • Koolmees wil uitgebreide wettelijke definitie partnerbegrip
 • Uitvoeringstoets bij de Hoofdlijnennotitie
 • Koolmees: uitvoering knelpunt bij verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers
 • Bpf BOUW positief over bereikte uitwerking Pensioenakkoord
 • Kamerbrief contouren subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden
 • Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord
 • Pensioenfonds Huisartsen al in 2022 over op premieregeling
 • AFM: ’’Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn’’
 • Netspar: Doorbeleggen met garanties?
 • Overeenstemming over het pensioenakkoord
 • Dit betekent het pensioenakkoord voor jou
 • Ledenparlement FNV stemt in met uitwerking pensioenakkoord

Bekijk de pagina hier.

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie verzamelpagina

Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie over pensioencommunicatie.

Er is weer een nieuw bericht geplaatst:

 • ABP pleit voor uitsluitend reële bedragen op UPO
 • Concepten voor UPO-modellen 2021 online

Klik hier om hem te bekijken.

Governance

Governance verzamelpagina

Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie over governance.

Er is weer een nieuw bericht geplaatst.

 • Pensioenfonds MN start onderzoek naar nieuw uitvoeringsmodel

Klik hier om de pagina te bekijken.

 

Publicaties

PEPP-kenniscentrum

Het PEPP is een Europees persoonlijk pensioenproduct, vergelijkbaar met het Nederlandse ‘banksparen’ en lijfrentes. Het is daarmee een vrijwillig pensioenspaarproduct dat een nieuwe pan-Europese optie biedt om via beleggingen te sparen voor de oude dag. Kenmerkend is dat PEPP een expliciet pensioendoel heeft. Wij verwachten dat PEPP met name buiten Nederland zal worden toegepast in de 2e pijler. Benieuwd naar het PEPP-kenniscentrum? Klik hier.

 

Wetgeving

Wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd

Er is een nieuw voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 ingediend in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd). Daarbij is ook meteen de memorie van toelichting gepubliceerd. De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel ook al beoordeeld. Dit wetsvoorstel is gepubliceerd nadat de FNV 4 juli jl. akkoord is gegaan met het Pensioenakkoord.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         8 juli 2020

Initiatiefnota: Van oliedom naar gezond verstand- verduurzaming van de financiële sector

Het kabinet onderschrijft de noodzaak om de financiële sector verder te verduurzamen in een reactie van 3 juni op de initiatiefnota ‘Van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector’ van Tweede Kamerleden Snels (GL), Sneller (D66), Bruins (CU), en Slootweg (CDA). Daarbij stuurt het kabinet vooral aan op een ambitieuze invulling van lopende Europese beleidstrajecten én initiatieven genomen door de financiële sector, waaronder pensioenfondsen.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         8 juli 2020

Kamerbrief tweede nota van wijziging wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging van het voorstel van wet houdende regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) gestuurd.

Bron:           Rijksoverheid

Datum          6 juli 2020

Kamerbrief contouren subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de tijdelijke subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Ook beschrijft hij de contouren van het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         6 juli 2020

Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van alle maatregelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         6 juli 2020

Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         4 juli 2020

Rechtspraak

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

In deze uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wijzigde een werkgever in 2000 zijn pensioenregeling van eindloon naar beschikbare premie. Een werknemer maakte geen gebruik van informatiebijeenkomsten, maar tekende wel een aanmeldingsformulier voor een beleggingskeuze. Eind 2016 stelt deze werknemer zich vervolgens op het standpunt dat hij nooit heeft ingestemd met de wijziging.

De kantonrechter oordeelde dat van een goed werkgever verwacht mag worden dat hij zorgvuldig omgaat met de pensioenvoorziening van een werknemer, bijvoorbeeld bij het einde van het dienstverband of bij overgang van een onderneming. In lijn met deze situaties mag volgens de kantonrechter tevens van een werkgever worden verlangd dat hij zorgvuldig te werk gaat wanneer er binnen een onderneming van pensioenregeling gewisseld wordt.

De werkgever had de werknemer voldoende in de gelegenheid gesteld informatie en advies in te winnen, waarbij hem tevens de mogelijkheid is geboden om persoonlijk advies in te winnen over zijn pensioen. Werknemer heeft nagelaten om van die mogelijkheden gebruik te maken en kan zich er dan ook niet op beroepen dat hij onvoldoende kennis van zaken had.

De kantonrechter concludeerde dan ook dat onder deze omstandigheden werkgever erop heeft mogen vertrouwen dat werknemer heeft ingestemd met de wijziging van de pensioenregeling.

Bron:           Rechtspraak

Datum:         23 juni 2020

 

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Er zijn nieuwe berichten geplaatst.

Het CAP heeft een nieuwe versie gepubliceerd van V&A 17-008 inzake het in de uitkeringsfase aanwenden van de oudedagsverplichting (ODV) voor de verkrijging van een lijfrente.Het nieuw toegevoegde V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        10 juli 2020

 

Toezicht

DNBulletin: Publiek vertrouwen in financiële sector blijft op peil ondanks coronazorgen

Nederlanders houden in coronatijd onverminderd vertrouwen in hun eigen financiële instellingen ondanks hun zorgen over de schadelijke gevolgen van de coronacrisis. Het stabiele vertrouwen gaat gepaard met breder vertrouwen in instituties in het algemeen en met een opvallende vertrouwensgroei in de politiek ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit DNB onderzoek onder ruim 2.400 huishoudens.

Bron:           DNB

Datum:         9 juli 2020

AFM legt Aegon boete op voor overtreding regels productontwikkelingsproces

De AFM heeft in mei een bestuurlijke boete van €500.000 opgelegd aan Aegon. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling en aanpassing van een financieel product, het Uitkerend Beleggingspensioen (UBP), voorschriften voor het productontwikkelingsproces niet naleefde. Aegon heeft geen bezwaar aangetekend tegen het besluit van de AFM, waardoor dit op 24 juni 2020 onherroepelijk is geworden.

Bron:           AFM

Datum:         6 juli 2020

 

Overig

Financiële instellingen van start met pilot Inkomensbepaling Pensioen

In navolging van de Inkomensbepaling Loondienst starten ING, ABN Amro, Aegon, Florius, Rabobank, De Hypotheker, NHG en HDN gedurende drie maanden een pilot met de Inkomensbepaling Pensioen. Hiermee kan direct een pensioeninkomen worden berekend met de gegevens uit MijnPensioenOverzicht. Als de pilot succesvol verloopt wordt de applicatie voor alle intermediairs en geldverstrekkers beschikbaar gemaakt.

Bron:           VVP

Datum:         9 juli 2020

Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij crisis

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens op de proef. De helft van de Nederlandse huishoudens houdt volgens de Nibud-normen te weinig buffers aan. Veel van de huishoudens die het eerst en het hardst worden geraakt door deze crisis, waren daarvoor al relatief kwetsbaar. Het gaat hierbij vooral om jongeren, flexwerkers en zelfstandigen.

Bron:           AFM

Datum:         9 juli 2020

Concepten voor UPO-modellen 2021 online

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben vandaag op de website Pensioenmodellen.nl de concepten voor de UPO-modellen 2021 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen voor het UPO 2021 zijn nog niet officieel vastgesteld, maar de pensioenkoepels stellen de conceptmodellen alvast beschikbaar.

Bron:           Pensioenmodellen

Datum:         8 juli 2020

Beroepsbevolking neemt tot 2050 met miljoen af

De Nederlandse bevolking zal over dertig jaar veel diverser zijn samengesteld dan nu. Dat voorspelt het demografisch instituut NIDI. Minstens 10 procent van de Nederlanders zal boven de 80 jaar zijn. En veel meer Nederlanders dan nu zullen een migratie-achtergrond hebben.

Bron:           BNR

Datum:         7 juli 2020

Platform voor beleggingen in Duurzame Ontwikkelingsdoelen

APG en andere wereldwijde beleggers hebben het Sustainable Development Investments Asset Owner Platform (SDI AOP) opgericht. Dit platform stelt beleggers in staat bedrijven te beoordelen op hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals).

Bron:           APG

Datum:         6 juli 2020

Iets hogere dekkingsgraad helpt pensioenfondsen weinig in strijd tegen kortingsgrens

Aon zet maandelijks de dekkingsgraden op een rij in de Pensioenthermometer. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is afgelopen maand verder opgekrabbeld van 92% naar 93%, meldt Aon. Dat is nog altijd onvoldoende om kortingen eind dit jaar te kunnen uitsluiten.

Bron:           AMweb

Datum:         2 juli 2020

Pensioenuitkering van meeste doorbeleggers fors gestegen na goed 2019

PPI’s hebben de pensioenuitkeringen van doorbeleggers fors verhoogd na een uitstekend beleggingsjaar. De daling van vorig jaar is daarmee ruimschoots goedgemaakt, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau LCP naar de resultaten van beschikbare premieregelingen. Van de zeven onderzochte producten werden er vijf verhoogd met percentages tussen de 6,6 en 10,1 procent.

Bron:           AMweb

Datum          1 juli 2020

 

Eerstvolgende opleidingen


Deze opleidingen worden gegeven bij ons op kantoor in Woerden. Ons kantoor is Corona-proof ingericht. Voor meer informatie zie ons 
Coronabeleid. Mochten de maatregelen vanuit het RIVM toch weer verzwaren, wordt de opleiding online vervolgd. Je ontvangt dan bericht van ons.

Belangstelling voor één van onze opleidingen op maat en inhouse? Dat doen we ook regelmatig, neem dan vooral even contact op met maritte@swalef.nl.

 

 

 

 

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.