Pensioenweek in beeld week 27

jul 03

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Inspiratiefilmpjes: Besturen in tijden van crisis en Besturen in de nieuwe realiteit

Pensioenfondsbestuurders in de nieuwe realiteit

We komen langzaam in een nieuwe realiteit. Wat gaat terug naar wat het was en wat blijft over van wat we tijdens deze crisis geleerd hebben? We vroegen het een aantal pensioenfondsbestuurders en andere pensioenprofessionals. Een nieuwe reeks filmpjes. Als vervolg op ‘pensioenfonds besturen in crisistijd’. ‘Hoe doe je dat in de nieuwe realiteit?’

 • Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom, lid Raad van Commissarissen a.s.r. en lid Raad van Toezicht bij Pensioenfonds Vervoer: ‘’Belangrijk om te vragen aan elkaar hoe het gaat’’. Klik hier.
 • Lenneke Roodenburg, Pensioenfonds Achmea: ‘’Deze situatie vraagt om vertrouwen geven.’’ Klik hier.
 • Peter Borgdorff, directeur bij pensioenfonds Zorg en Welzijn: ‘’Met elkaar de schouders eronder.’’ Klik hier.
 • Leen Paape, hoogleraar Corporate Governance op Nyenrode en Voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds: ‘’Modellen zijn maar beperkt bruikbaar.’’ Klik hier.
 • Norma van den Berg, bestuurder bij BPF Bouw: ‘’De hectiek in het dagelijks leven is minder geworden.’’ Klik hier.
 • Marco Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement: ‘’Maak de situatie niet mooier dan hij is.’’ Klik hier.
 • Gül Poslu, Head of Consultant Relations Netherlands bij NN Investment Partners: ‘’Erachter komen wat echt belangrijk is.’’ Klik hier.

Pensioenfondsbestuurders tijdens crisis

Een pensioenfonds besturen tijdens een crisis. Hoe doe je dat eigenlijk? We vroegen het een aantal specialisten, waaronder bestuurders zelf.

 • Pieter Verhoog, bestuurder BPF Levensmiddelenbedrijf: “Minstens de helft van de vergaderingen blijft online”. Klik hier.
 • Tim Kamphorst, partner bij The Executive Network: “Hopen dat alle partijen wat dichter bij elkaar komen”. Klik hier.
 • Emanuel Geurts, belangenbehartiger bij de Unie: “Straal niet alleen maar rust uit”. Klik hier.
 • Guus Wouters, onafhankelijk voorzitter van BPF Wonen: “Virtueel werken is goed te doen”. Klik hier.
 • Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen ANBO: ‘’Mensen houden van elkaar’’. Klik hier.
 • Sandra Smits, Mens & Kennis: ‘’Het is een impactvolle tijd’’. Klik hier.
 • Toine van der Stee, bestuursvoorzitter pensioenfonds UWV: ‘’Iedere week iets geks verzinnen.’’ Klik hier.
 • Pascal Hogenboom, Arbor Consulting: ‘’Drie tips voor pensioenfondsbestuurders’’. Klik hier.
 • José Suarez Menendez, bestuursvoorzitter Het nederlandse pensioenfonds: ‘’Scherp blijven om besluiten te nemen.’’ Klik hier.

We zijn weer op kantoor!

Ons kantoor in Woerden is al een tijdje 1,5 meter proof gemaakt. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je veilig bij ons op bezoek kunt komen en de opleidingen kan volgen. Ons Coronabeleid is er helemaal op aangepast. Dit allemaal om weer samen te komen.

Kom je langs? Koffie staat klaar. Samen in deze #nieuwerealiteit.

Publicaties

Blog | Discussie over pensioenkosten blijft een ratrace? – door Eric Veldpaus

Ken je dat gevoel, dat je je een roepende in de woestijn voelt? Ik heb dat gevoel soms als het gaat over de kosten van pensioenfondsen. Ik vind het echt belangrijk dat bij zo’n maatschappelijk product als pensioen, veelal uitgevoerd door pensioenfondsen, iedereen weet  hoe je naar de kosten van pensioenfondsen kan en in mijn beleving moet kijken. Want, volgens mij, is het als je je er echt voor openstelt, ook wel weer eenvoudig. Het stellen van de juiste vragen en het op een juiste wijze beoordelen van de kosten is dan wel belangrijk. Lees de blog van Eric hier verder.

Swalef nieuwsbericht: correctie op Hoofdlijnennotitie d.d. 22 juni 2020

Op 1 juli 2020 hebben wij een nieuwsbericht geplaatst. Met bovengenoemd nieuwsbericht delen we graag onze kennis, en willen we ervoor zorgen dat iedereen de juiste gegevens heeft om verdere vergissingen te voorkomen. Afgelopen maandag 29 juni 2020 gaf Ben Schuurman bij ons op kantoor de Masterclass Fiscale aspecten van het pensioenakkoord. Tijdens deze Masterclass heeft Monica hem opheldering gevraagd over de laatste paragraaf onder aan pagina 28 die overigens doorloopt op pagina 29 van de zogenaamde Hoofdlijnennotitie. In deze paragraaf is een fout geslopen.

Corona en Pensioen

Corona & Pensioenpagina, dagelijks actueel met al het nieuws

Alle informatie over pensioenen en Corona op één plek. Er is ook deze week weer nieuws toegevoegd:

 • Corona gooit roet in het eten bij liquidatie pensioenfonds Henkel
 • Insights | Beleggingen tandartsenfonds kunnen tegen dreun in crisistijd
 • FSC: voorkom dat economische crisis omslaat in financiële crisis

Lees het hier.

Pensioenakkoord

Pensioenakkoord verzamelpagina

Een verzamelplaats voor alles wat je wil weten over het pensioenakkoord. Er zijn weer nieuwe berichten geplaatst:

 • Lot pensioenakkoord in handen van FNV Ledenparlement
 • Swalef nieuwsbericht: Correctie op hoofdlijnennotitie
 • Koolmees: veel pensioenen zullen komende jaren nog niet stijgen
 • Pensioenorde vreest beperking arbeidsmobiliteit door pensioenakkoord
 • Kamer heeft veel vragen over invaren, compensatie en solidariteit
 • 50Plus: 55 vragen over het pensioenakkoord
 • Invaren: ‘De laatste grote herverdeling’

Bekijk de pagina hier.

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie verzamelpagina

Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie over pensioencommunicatie.

Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Klik hier om hem te bekijken.

Governance

Governance verzamelpagina

Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie over governance.

Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Klik hier om de pagina te bekijken.

 

Rechtspraak

Rechtbank Noord-Holland: Bigamie levert geen ouderdomspensioenaanspraken op bij scheiding

Toen twee partners van elkaar gingen scheiden werd in een echtscheidingsconvenant opgenomen dat X, aan ex-partner Y, een bijdrage zou betalen voor de kosten van levensonderhoud. Later verzoekt X het aangegane huwelijk nietig te verklaren, gezien Y al gehuwd was met iemand anders, woonachtig in het Verenigd Koninkrijk,  ten tijde van het sluiten van het huwelijk. De rechtbank verklaart het huwelijk tussen X en Y nietig en veroordeelt Y tot terugbetaling van partneralimentatie en de pensioenverevening. De rechtbank stelt vast dat Y ten tijde van de sluiting van het huwelijk met X al getrouwd was. Dit is in strijd is met artikel 1:33 BW, waardoor Y niet voldeed aan de vereisten om een geldig huwelijk te sluiten. Dit levert een grond op voor de nietigverklaring van het huwelijk.

Bron:           Rechtspraak

Datum:         19 juni 2020

 

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        3 juli 2020

 

Toezicht

DNB: speech Frank Elderson – “We should aim for a 1,5 degree economy when designing the recovery path”

Frank Elderson heeft zijn gedachten gedeeld wat betreft ‘a green recovery’. Hij geeft aan dat hij realiseert dat het in controle houden en tegengaan van de pandemie momenteel prioriteit heeft. De volgende stap van herstel moet echter al strategisch bekeken worden. “The economy should not only be rebuild based on 1,5 meters but also on 1,5 degrees.”, aldus Frank Elderson.

Bron:           DNB

Datum:         1 juli 2020

Melden van interne collectieve waardeoverdrachten

DNB heeft gemerkt dat er in de praktijk soms onduidelijkheid is of een interne collectieve waardeoverdracht moet worden gemeld bij DNB. De meeste interne collectieve waardeoverdrachten moeten op grond van artikel 83 van de Pensioenwet drie maanden voor de beoogde overdrachtsdatum gemeld worden bij DNB. DNB vraagt pensioenfondsen om bij wijzigingen van pensioenregelingen expliciet na te gaan of sprake is van een collectieve waardeoverdracht die bij DNB gemeld moet worden.

Bron:           DNB

Datum:         30 juni 2020

Verzoek beëindiging toezicht indienen via DLT

Een liquiderend pensioenfonds kan een verzoek tot beëindiging van het toezicht nu indienen via het Digitaal Loket Toezicht. Daarbij kan het aanvragende fonds het (door het bestuur getekende) liquidatieverslag, de verklaring van non-verzet en andere relevante informatie toevoegen. Na ontvangst van het verzoek gaat DNB de ingediende informatie beoordelen. Als blijkt dat alle verplichtingen van het fonds zijn afgewikkeld, ontvangt het fonds een brief waarin wordt aangegeven dat het toezicht is beëindigd.

Bron:           DNB

Datum:         30 juni 2020

Vernieuwing brochure ‘Liquidatie van een pensioenfonds’

Ter toelichting op het proces van liquidatie heeft DNB de brochure ‘Liquidatie van een pensioenfonds’ vernieuwd. Een andere reden is dat recent een aantal Q&A’s over collectieve waardeoverdrachten is aangepast. In deze brochure wordt het proces beschreven dat een liquiderend pensioenfonds moet doorlopen en wordt informatie gegeven over hoe een fonds dat proces zorgvuldig en adequaat kan doorlopen.

Bron:           DNB

Datum:         30 juni 2020

Uitvraag rentebenchmarks

De AFM en DNB lanceren een uitvraag bij instellingen over de transitie naar alternatieve rentebenchmarks. De uitvraag is bedoeld om de AFM en DNB een beeld te geven van de status van de transitie bij financiële instellingen. Vanaf 1 juli zal een selectie van verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en banken (die niet onder direct toezicht van de ECB vallen) deelnemen aan de halfjaarlijkse uitvraag. Alle betrokken instellingen zijn hiervan op de hoogte.

Bron:           DNB

Datum:         30 juni 2020

AFM: Belonen en waarderen in financiële sector raakt klantbelang

AFM heeft het rapport ‘Bewust belonen en waarderen’ gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de manier waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd, direct invloed heeft op hun organisatiecultuur en de manier waarop zij omgaan met het belang van hun klanten. De AFM gebruikt de uitkomsten van het onderzoek in haar toezicht op ondernemingen, om zo een bewuste omgang met belonen en waarderen te stimuleren.

Bron:           AFM

Datum:         29 juni 2020

DNB: pensioenfondsen leunen voor herstel te veel op verwacht rendement

DNB heeft na beoordeling van 150 herstelplannen geconcludeerd dat het niet zeker is dat pensioenfondsen met een ondermaatse dekkingsgraad er weer bovenop komen. Ze verwachten in de herstelplannen vaak dat alles goed komt omdat de beleggingsrendementen vanzelf weer verbeteren. Maar of er echt sprake zal zijn van overrendement, waarmee de financiële positie pas echt verbetert, is maar zeer de vraag.

Bron:           AMweb

Datum:         26 juni 2020

AFM deelt visie op duurzaamheid

AFM heeft een position paper gepubliceerd, waarin wordt beschreven wat de AFM op hoofdlijnen verwacht van marktpartijen op het vlak van de transitie naar een duurzame samenleving en hoe zij hier toezicht op gaan houden.

Bron:           AFM

Datum:         25 juni 2020

 

Overig

Minimumloon en AOW stijgen

Omdat het minimumloon stijgt, krijgen AOW’ers er per 1 juli ook iets bij. Zo ontvangen alleenstaande AOW’ers vanaf die datum netto 1.201,42 euro per maand. Nu is dat nog 1.187,43 euro.

Bron:           nu.nl

Datum:         3 juli 2020

Variabele dc-uitkeringen omhoog

Uit jaarlijks onderzoek door adviesbureau LCP naar de resultaten van dc-regelingen blijkt dat variabele uitkeringen bij dc-regelingen dit jaar bij de meeste aanbieders verhoogd. Dit is het gevolg van goede beleggingsresultaten in 2019. Door de verhoging is een verlaging van vorig jaar goedgemaakt.

Bron:           LCP

Datum:         1 juli 2020

Bedrijven buigen te snel voor toezichthouders uit angst voor publiciteit

De president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vindt dat toezichthouders de mogelijkheid moeten krijgen overtredingen niet direct bekend te maken. Bedrijven binden te snel in bij discussies met hun toezichthouder uit angst voor negatieve publiciteit. Dit komt doordat waakhonden als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht zijn hun sancties publiek te maken. Vermeende overtreders buigen daardoor te snel voor de toezichthouders.

Bron:           FD

Datum:         1 juli 2020

Pensioenorde vreest beperking arbeidsmobiliteit door pensioenakkoord

De Pensioenorde maakt zich zorgen over de arbeidsmobiliteit bij het ongewijzigd invoeren van het nieuwe pensioenstelsel. De beroepsorganisatie van pensioenadviseurs en pensioendeskundigen spreekt van “een cruciale fout in het akkoord, die voor veel problemen zorgt” en pleit ervoor dat opnieuw onderhandeld wordt met het doel het pensioenstelsel echt te moderniseren. “Als Pensioenorde zien wij met lede ogen aan dat er wel wordt gesproken over de toegang van de ZZP’er tot het 2e pijler pensioen, maar dat er nog steeds groepen over blijven die geen pensioen hoeven op te bouwen. Nu wij toch het pensioenstelsel aan het vernieuwen zijn, blijft de vraag waarom we in Nederland niet overstappen naar een algemene verplichtstelling om pensioen op te bouwen.’’

Bron:           VVP

Datum:         30 juni 2020

Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord

Adfiz is positief over de uitwerking van het pensioenakkoord. De brancheorganisatie is er vooral over te spreken dat een “uitweg is gevonden voor de bijzondere problematiek bij de verzekerde regelingen”. Adfiz stelt wel dat de regeling nog verdere uitwerking vraagt.

Bron:           AMweb

Datum:         24 juni 2020

Eerstvolgende opleidingen


Deze opleidingen worden gegeven bij ons op kantoor in Woerden. Ons kantoor is Corona-proof ingericht. Voor meer informatie zie ons 
Coronabeleid. Mochten de maatregelen vanuit het RIVM toch weer verzwaren, wordt de opleiding online vervolgd. Je ontvangt dan bericht van ons.

Belangstelling voor één van onze opleidingen op maat en inhouse? Dat doen we ook regelmatig, neem dan vooral even contact op met maritte@swalef.nl.

 

 

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.