Pensioenweek in beeld week 25

jun 22

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Publicatie – Beheerste uitbesteding
Deze week is het artikel ‘Beheerste uitbesteding’ gepubliceerd in het vakblad Pensioen, Bestuur & Management 2018 nr. 3. In deze publicatie wordt ingegaan op governance en uitbesteding. Pensioenfondsen die uitbesteden blijven namelijk altijd verantwoordelijk.

Bron:            Swalef
Datum:         18 juni 2018

Wet- en regelgeving

Wetsvoorstel Wet digitale overheid ingediend
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 19 juni het wetsvoorstel Wet digitale overheid ingediend. Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder de regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid.

Bron:           Eerstekamer
Datum:         22 juni 2018

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 gepubliceerd
Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon. Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee. Zo ook de AOW uitkeringen.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         20 juni 2018

Kamerbrief reactie op artikel ‘DNB: Bij 10 miljoen pensioenen dreigt korting’
Op verzoek van de vaste commissie voor SZW reageert minister Koolmees op het artikel. In dat artikel opgenomen informatie is gebaseerd op het Bulletin herstelplannen 2018 van DNB waarin het financieel herstel van pensioenfondsen wordt geschetst. De minister geeft aan dat de beleidsdekkingsgraad ultimo 2019 bepalend is voor de vraag of kortingen in 2020 nodig zijn. Op dit moment is niet te voorzien hoe de beleidsdekkingsgraden van de fondsen met een herstelplan zich tot die datum ontwikkelen.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         18 juni 2018

Kamerbrief over voortgang Europese besluitvorming rond PEPP
Minister Hoekstra (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en de inzet van het kabinet in de Raadsonderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). “De voorkeur van het kabinet blijft uitgaan naar het geheel uitsluiten van IORPs als aanbieders van PEPP. Gegeven het draagvlak bij andere landen, verwacht de minister dat hier uiteindelijk niet de benodigde steun voor zal komen in de Raad.” Volgens de minister wordt de belangrijkste Nederlandse inzet binnengehaald met het compromis dat nu op tafel ligt.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         18 juni 2018

Ministerie van SZW start campagne behoud bestaande hele kleine pensioenen
Op 18 juni 2018 startte het ministerie een campagne om pensioendeelnemers te attenderen op de mogelijkheid om te voorkomen dat hele kleine pensioenen (maximaal 2 euro per jaar) komen te vervallen. Mensen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten vóór 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuitvoerder om te vragen naar de mogelijkheden.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         18 juni 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s toegevoegd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         22 juni 2018

Overig

Koolmees wijst belangrijke wens concept-pensioenakkoord af
Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken ziet niets in aanpassingen van de rekenrente voor pensioenfondsen, zoals werknemers en werkgevers voorstellen in het uitgelekte concept-pensioenakkoord.

Bron:           FD
Datum:         20 juni 2018

Nieuw pensioenstelsel voor minister Koolmees ‘olifant in de kamer’
Over de toekomst van een nieuw pensioenstelsel is nog steeds niet veel duidelijk. Er worden momenteel gesprekken gevoerd door werkgevers en werknemers, maar minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil alleen kwijt dat die gesprekken “constructief” verlopen.

Bron:           NU.nl
Datum:        20 juni 2018

CBS: Pensioenleeftijd werknemers met 5 maanden gestegen
De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen is in 2017 verder gestegen naar 64 jaar en 10 maanden, dat is 5 maanden hoger dan in 2016. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd net onder de 61 jaar. Deze leeftijd begon in 2007 te stijgen onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden werknemers te stimuleren om langer door te werken. Ook de AOW-leeftijd die vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs wordt verhoogd, speelt een rol.

Bron:            CBS
Datum:         20 juni 2018

Vermogensbeheerkosten bij grootste pensioenfondsen gestegen
Bij de grootste pensioenfondsen zijn de vermogensbeheerkosten vorig jaar licht gestegen, in tegenstelling tot de jaren daarvoor. De transactiekosten namen ook toe, terwijl de kosten voor pensioenbeheer juist afnamen.

Bron:           PensioenPro
Datum:         19 juni 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.