Pensioenweek in beeld week 24

jun 14

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden
Onze collega Diederik Kok en Menno de Wijs van De Clercq Advocaten hebben samen aan deze zaak gewerkt, waarbij het ging om een ex-partner die bijzonder nabestaandenpensioen moet terugbetalen aan het pensioenfonds Tandtechniek i.l.. Meer lezen? Dat kan hier

Nieuwsbericht principeakkoord pensioenen
Minister Koolmees (SZW) bericht de Tweede Kamer dat kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Wij hebben hier een kort nieuwsbericht over geschreven. Meer lezen? Dat kan hier.

Pensioenakkoord

FNV-steun voor pensioenakkoord op losse schroeven na week vol tegenslagen
De aangekondigde verlaging van de rekenrente en de reactie daarop van het FNV-bestuur heeft tot enige onrust binnen de vakbond geleid. De uitslag van het ledenreferendum over het pensioenakkoord is allerminst zeker. ‘Het rapport brengt veel zorgen en nee-stemmers teweeg.’ De uitslag van het pensioenreferendum wordt zaterdagmiddag wereldkundig gemaakt. De uitslag is ‘zwaarwegend’, maar niet bindend; het ledenparlement velt zaterdag het definitieve oordeel.

Bron:           Volkskrant
Datum:         13 juni 2019

Fondsspecifieke effecten van overgang op nieuwe pensioenregels
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan het Centraal Planbureau (CPB) en aan de Pensioenfederatie gevraagd om kwantitatieve analyses te maken over de transitie-effecten van de eventuele overgang van de huidige FTK-uitkeringsovereenkomst naar een nieuw pensioencontract, waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De Pensioenfederatie heeft in lijn met het CPB doorrekeningen gemaakt om de effecten op fondsniveau zichtbaar te maken. De effecten van deze eventuele transitie kunnen worden beperkt door middel van gerichte compensatiemaatregelen.

De belangrijkste conclusies zijn dat de effecten heel verschillend zijn voor de verschillende pensioenfondsen.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         11 juni 2019

FNV-bestuurders: wij hebben onderste uit pensioenkan gehaald
FNV-bestuurders Han Busker en Tuur Elzinga waarschuwen leden dat als het pensioenakkoord wordt afgewezen alle afspraken van tafel zijn. Zij zeggen in een interview met De Telegraaf dat het onderste uit de kan is gehaald. “Het is het geheel of niet. Anders is het aan de politiek en dan moet je maar weer afwachten, want die zijn niet altijd even betrouwbaar gebleken”, zegt Busker.

Bron:           de Telegraaf
Datum:         13 juni 2019

Wetgeving

Advies Commissie Parameters
Pensioenfondsen moeten rekening houden met lagere dekkingsgraden vanaf 2021. Dan gaat de rekenrente omlaag zoals staat in dit advies. Vakbonden en pensioenfondsen pleitten juist voor een verhoging van de rekenrente, omdat fondsen dan lagere buffers mogen aanhouden. Gemiddeld zullen de dekkingsgraden van pensioenfondsen met 2,5% dalen door een lagere rekenrente.

Minister Koolmees (SZW) reageert op dit advies in een Kamerbrief en biedt de Kamer het ontwerpbesluit financieel toetsingskader pensioenfondsen aan.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         11 juni 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Op 7 juni is de V&A 19-0004 gepubliceerd. Het V&A gaat in op de situatie waarin inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel plaatsvindt over diensttijd waarover eerder pensioenopbouw op basis van een 4%-staffel heeft plaatsgevonden. Volgens het V&A is in die situatie inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel onder voorwaarden mogelijk.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioene
Datum:         7 juni 2019

Dekkingsgraden 2,5%-punt lager door nieuwe UFR
Uit het advies van de commissie en de reactie erop van de DNB blijkt dat de Ultimate Forward Rate (UFR/ rekenrente) van de commissie parameters leidt tot een daling van de dekkingsgraden met een gemiddeld 2,5%-punt. Ook mogen fondsen pas later volledig indexeren. DNB schrijft de nieuwe UFR voor per 2021.
Samen met de swaprentes vormt de UFR-methode de zogeheten rentermijnstructuur. DNB heeft de wettelijke taak om te bepalen met welke rentermijnstructuur en dus met welke UFR-methode pensioenfondsen moeten rekenen om de waarde van hun toekomstige verplichtingen te bepalen.

Bron:           DNB
Datum:         11 juni 2019

Overig

Vrouwen somberder over hun pensioen dan mannen
In Nederland zijn vrouwen een stuk somberder over hun pensioen dan mannen. 37% van de vrouwen verwacht een pensioentekort dat zij niet zelf kunnen opvangen, ten opzichte van 26% van de mannen. Dat blijkt uit onderzoek van EY VODW onder zo’n 1.000 huishoudens in ons land.

Bron:           Consultancy.nl
Datum:         12 juni 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.