Pensioenweek in beeld week 21

mei 24

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicatie

Zorgplicht verzekeraars bij (beschikbare) premieregelingen met beleggingsvrijheid
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft recent een aantal  uitspraken gedaan over (beschikbare) premieregelingen met beleggingsvrijheid. Daarin oordeelde het Kifid dat een daling van verzekerd kapitaal bij (beschikbare) premieregelingen met beleggingsvrijheid kort voor de einddatum geen schending van de zorgplicht oplevert, ook als er belegd wordt volgens een defensief life cycle profiel. Wij schreven hier een nieuwsbericht over, lees deze hier.

Wetgeving

 Een uitleganimatie over de werking van het pensioenstelsel en waarom dit toe is aan vernieuwing
Wat in de volksmond “pensioen” wordt genoemd, bestaat eigenlijk uit drie dingen: AOW, pensioen en individuele aanvullingen zoals lijfrentes, levensverzekeringen of koopsommen.

Werkgevers, werknemers en overheid werken aan een nieuw pensioenstelsel. Maar…waarom eigenlijk?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt in een animatiefilmpje uit waarom er nu gewerkt wordt aan een nieuw pensioenstelsel! Namelijk, zodat we ook in de toekomst een goed werkend pensioen hebben.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         21 mei 2019

Kamerbrief over gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering
Met deze brief komt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Ark, tegemoet aan een toezegging die is gedaan aan het Tweede Kamerlid Van Brenk om een reactie te geven op een casus over een gepensioneerde alleenstaande man en een echtpaar die moeilijk rond kunnen komen van de AOW, toeslagen en gemeentelijke regelingen. Zij zouden moeilijk rond kunnen komen omdat de kosten voor het leven in een woon-zorg centrum, de maaltijd- en wasverzorging te hoog zijn.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         21 mei 2019

Verslag Wet arbeidsmarkt in balans
Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans zegt minister Koolmees toe dat het recht op een adequate pensioenregeling pas gaat  gelden per 1 januari 2021 om partijen de gelegenheid te geven om die adequate pensioenregeling ook met elkaar af te spreken.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         20 mei 2019

Antwoord van Minister Koolmees op vragen van het lid Van Weyenberg (D66) Over het bericht «Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen»
Minister Koolmees antwoordt o.a. dat hij het positief vindt dat veel deelnemers duurzaam beleggen belangrijk vinden. Verder haalt hij zijn brief van 1 februari 2019 over de vernieuwing van het pensioenstelsel aan waarin hij aangeeft dat hij wil bekijken welke andere keuzemogelijkheden (naast een uitkering ineens op pensioendatum) op termijn kunnen worden toegevoegd, waaronder de mogelijkheid voor deelnemers om te kiezen voor een groener pensioen dat meer duurzaam belegd wordt.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         20 mei 2019 

Reactie van Minister Hoekstra inzake gebruik definitie vermogensongelijkheid
Minister Hoekstra reageert op een verzoek van deskundigen om in toekomstige rapporten gebruik te maken van twee vermogensdefinities: vermogen met pensioen en vermogen zonder pensioen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         17 mei 2019

Toezicht

DNB Nieuwsbrief Pensioenen april 2019
In dit nummer wordt in gegaan op de nieuwe guidance die DNB heeft gepubliceerd over de mogelijkheden van uitbesteding van sleutelfuncties, in het bijzonder het sleutelfunctiehouderschap. Daarnaast wijzen AFM en DNB op het belang van overgang naar alternatieve benchmarks. En verder in de nieuwsbrief: uitvraag niet-financiële risico’s; onderzoek niet-financiële risico’s 2018; uitkomsten materiële toetsing pensioeninstellingen; Premiepensioeninstellingen: toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar; Brexit-voorbereidingen.

Bron:           DNB
Datum:         30 april 2019

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend
De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder DNB hebben verstrekt. Het vermogen van de pensioenfondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoers. Daar staat tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente toenamen.

Bron:           DNB
Datum:         30 april 2019

Overig

PFWZ komt in 2021 met een regeling voor zzp’ers
PFZW wil in 2021 een verplichte regeling invoeren voor zzp’ers in de sector kunst en cultuur. Zelfstandigen die zelf al pensioen opbouwen, kunnen afzien van deelname. Dit staat in het deze week verschonen jaarverslag van het fonds voor de sector zorg en welzijn. Aansluiting van alle werkenden is in deze sector, waar kunst en cultuur ook binnenvallen, een belangrijke doelstelling van de PFWZ.

Bron:           PensioenPro
Datum:         3 mei 2019

ABP volledig uit tabak en kernwapens
Pensioenfonds ABP heeft vorig jaar circa 5,7 miljard euro meer belegd in duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook stak het meer geld in hernieuwbare energie. Daarmee ligt het ambtenarenfonds op schema om zijn eigen verduurzamingsdoelen te halen. Inmiddels zijn tabaksproducenten en producenten van kernwapens in de ban gedaan. Daarnaast stapte ABP uit zo’n 150 beursgenoteerde bedrijven die niet meer aan zijn duurzaamheidscriteria voldoen.

Bron:           NRC
Datum:         2 mei 2019

Pensioenthermometer: dekkingsgraad loopt weer wat op in april
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april weer wat opgekrabbeld van 106% naar 107%. De rente is na de dip van eind maart weer iets opgelopen en de aandelenbeurzen noteerden in april wederom goede rendementen. De beleidsdekkingsgraad is in april stabiel gebleven op 108%.

Bron:           Aon
Datum:         1 mei 2019

ANBO houdt vertrouwen in vakbonden
De belangenorganisatie voor senioren ANBO houdt vertrouwen in de onderhandelaars van vakbonden die werken aan een nieuw pensioenstelsel. ANBO vindt het logisch dat de vakbonden een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd onderdeel van de onderhandelingen maken: de AOW is gemiddeld de helft van het inkomen van gepensioneerden en de te snelle verhoging is voor vele aanstaande gepensioneerden een zware last. ANBO heeft dat vandaag in een brief aan minister Koolmees (SZW) laten weten. ANBO heeft de brief gestuurd naar aanleiding van een schrijven waarin de organisaties KNVG en NVOG hun vertrouwen in de onderhandelaars hebben opgezegd.

Bron:           ANBO
Datum:         29 april 2019

Vakcentrale VCP werkt aan een plan B voor de pensioenonderhandelingen
Vakcentrale VCP werkt aan een plan B voor de pensioenonderhandelingen, waarin hardere afspraken worden gemaakt over premies die werkgevers inleggen. De VCP studeert op een pensioencontract waarbij de rekenrente niet meer hoeft te worden gehanteerd en valt daarbij terug op een reëel contract, waarbij wordt gekoerst op een gemiddeld beleggingsrendement. Zo omzeilt de VCP de problemen met de rekenrente.

De pensioenuitkomst wordt voor deelnemers wel ongewisser, omdat er dus gekoerst wordt. Dit model komt in de buurt van wat in FNV-kringen ook wel een casinopensioen genoemd wordt.

Bron:           De Telegraaf
Datum:         27 april 2019

Intern toezicht bij pensioenfondsen naar een hoger plan
De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de VITP-Toezichtcode gemoderniseerd. De nieuwe code geeft weer wat haar leden zien als principes en normen voor een goed intern toezicht om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in de pensioensector en daarmee aan het herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen. De VITP-Toezichtscode vindt u hier.

Bron:           Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector
Datum:         25 april 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.