Pensioenweek in beeld week 16

apr 19

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicatie

Nibud: flexwerkers zetten minder geld opzij voor hun pensioen
Dat blijkt uit het Nibud-onderzoek “Geldzaken in de praktijk 2018-2019” dat op 18 april 2019 is gepubliceerd. 40% van de huishoudens heeft geen idee of ze na pensionering kunnen rondkomen. Pas op 55-jarige leeftijd gaan mensen zich erin verdiepen. Toch weet nog altijd 23% van 55- 65-jarigen niet of ze na pensionering kunnen rondkomen. Zij moeten dit nog uitzoeken of zien het straks wel.

Bron:           Nibud
Datum:         18 april 2019

Netspar brief: doorwerken tot op hogere leeftijd, wat vinden werkgevers, werknemers en zzp’ers?
De impact van de verhoging van de AOW-leeftijd is voelbaar voor werkgevers, oudere werknemers én zzp’ers in Nederland. Bij de eerste twee groepen overheersen vooral zorgen. 40% van de werknemers is bang het werken net vol te houden tot de AOW-leeftijd. Werkgevers verwachten vooral problemen door beperkte inzetbaarheid van mensen met gezondheidsproblemen en het lichamelijk volhouden van het werk tot de AOW-leeftijd. Zzp’ers geven vaker aan langer door te willen werken. Deels is dit uit financiële noodzaak, maar werkomstandigheden lijken ook een grote rol te spelen om het werken langer vol te houden.

Bron:           Netspar
Datum:         16 april 2019

Netspar rapport integrale financiële planning: acht componenten voor meer individueel handelingsperspectief
Hoewel bijna de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt over hun toekomstige financiën, is het lastig om mensen zover te krijgen dat ze zich in hun financiële situatie verdiepen. De mensen die dat wél willen, vinden dat data versnipperd is opgeslagen en bovendien moeilijk te verzamelen, ordenen en begrijpen is. In dit Netspar rapport analyseerden onderzoekers van TU Delft wat ervoor nodig is om deze barrières weg te nemen. Ze onderscheiden acht componenten voor een domein overstijgende infrastructuur voor informatie-uitwisseling. Hiermee kunnen tools worden ontwikkeld waarmee mensen meer regie over hun eigen financiële planning krijgen; nu en in de toekomst.

Bron:              Netspar
Datum:          15 april 2019

Wetgeving

Beantwoording Kamervragen over het Eerlijk pensioenlabel
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Smeulders en Snels (GroenLinks) over het EerlijkPensioenlabel. Met het recent afgesloten IMVB-convenant willen de pensioenfondsen samen met de andere partijen internationaal invloed uitoefenen en problemen in de keten van ondernemingen waarin zij beleggen voorkomen en aanpakken. De conclusies van het Eerlijk Pensioenlabel bevestigen dat er ruimte is voor verbetering.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         16 april 2019

Beantwoording Kamervragen over doorrekening van het Klimaatakkoord
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen beantwoord van Kamerlid Van Rooijen (50 plus). Van Rooijen bracht met de vragen het verschil onder de aandacht tussen de ‘maatschappelijke discontovoet’ van 3% en de ‘risicovrije discontovoet’ van 1,5% die de pensioenfondsen moeten gebruiken. Wiebes geeft in zijn toelichting aan dat de maatschappelijke discontovoet een maatschappelijke rendementseis is voor publieke investeringen en dat de risicovrije discontovoet een ander doel heeft, namelijk te bepalen of de pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben om hun verplichtingen te kunnen nakomen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         11 april 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         19 april 2019

Toezicht

Politiek akkoord over de herziening van het Europees toezicht
Op 16 april 2019 heeft het Europees Parlement het politieke akkoord over de herziening van het Europees toezicht goedgekeurd. Voor pensioenfondsen is dit van belang vanwege de herziening van de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen (EIOPA). De uitkomst is dat er in de toekomst geen directe contributies betaald hoeven te worden door pensioenfondsen. Ook door de opgezette governancestructuur zullen de nationale toezichthouders een grote rol blijven spelen. De tekst wordt nu juridisch bekeken en daarna door de Raad goedgekeurd.

Bron:           Europees Parlement
Datum:         16 april 2019

EIOPA publiceert haar peer review van nationale toezichthouders met betrekking tot het toepassen van de Prudent Person Rule
In het rapport doet EIOPA 27 aanbevelingen aan 19 toezichthouders in 16 landen met betrekking tot het toepassen van de Prudent Person Rule.

Bron:           EIOPA
Datum:         15 april 2019

AFM-jaarverslag 2018 gepubliceerd
Brexit drukte in 2018 een flinke stempel op de financiële markten en het toezicht van de AFM. Consumenten merkten vooral de inspanningen van de toezichthouder tegen onverantwoorde kredietverlening. AFM benoemt daarnaast dat een van de prioriteiten waar zij zich in 2018 op heeft gericht ging over het risico van tegenvallende financiële positie na pensionering. Zo heeft AFM zich ingespannen voor pensioenproducten in de tweede en derde pijler die aansluiten bij de kenmerken en behoeften van de doelgroep. In 2018 heeft de AFM specifiek aandacht besteed aan de effecten van de wet Verbeterde premieregeling.

Bron:           AFM
Datum:         11 april 2019

Internationaal

Europese Commissie tikt Nederland op vingers over invoering IORP II
De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland over de invoering van IORP II. Nederland is één van de zeventien lidstaten die nog niet heeft voldaan aan de eisen van de commissie.

Bron:           PensioenPro
Datum:         15 april 2019

Eenkindpolitiek leidt tot Chinees pensioentekort
De eenkindpolitiek die China vier decennia doorvoerde, zorgt over een jaar of vijftien voor problemen. Rond 2035 zijn de kassen voor de staatspensioenen leeg, waarschuwt de Chinese academie voor sociale studies.

Bron:           AMweb
Datum:         12 april 2019

Overig

Pensioenfederatie: kans op pensioenverlagingen neemt verder toe
Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen houden steeds nadrukkelijker rekening met de noodzaak om de pensioenen in 2020 of 2021 te moeten verlagen. Dat blijkt uit de kwartaalberichten die deze fondsen vandaag hebben gepubliceerd. Om verlagingen te voorkomen moeten de dekkingsgraden eind dit jaar of eind volgend jaar een niveau van circa 104,2 procent hebben bereikt. De pensioenfondsen merken daarnaast dat het niet meer is uit te leggen aan hun deelnemers en gepensioneerden dat in een tijd van economische voorspoed de pensioenen al jarenlang niet meer worden geïndexeerd en wellicht zelfs moeten worden verlaagd.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         18 april 2019

Japans pensioenfonds kiest voor kunstmatige intelligentie
’s Werelds grootste pensioenfonds GPIF wil mogelijk kunstmatige intelligentie inzetten als vervanger van onder meer vermogensbeheerders. De verwachting is dat de mens volgend jaar al deels plaats kan maken voor het digitale alternatief. Op dit moment besteedt GPIF het beheer van alle beleggingen uit. Omdat het fonds wordt geconfronteerd met een toenemende onbalans tussen rendementen en beheervergoedingen, zou kunstmatige intelligentie wellicht een oplossing kunnen bieden.

Bron:           AM
Datum:         15 april 2019

Metaalfondsen verzetten zich tegen pensioenkorting
De pensioenfondsen voor de metaalsector verzetten zich met hand en tand tegen de aankomende pensioenkortingen. Ze vinden het ’idioot en onverantwoord’ dat ze straks de pensioenen van 2 miljoen mensen moeten korten.

Bron:           De Telegraaf
Datum:         13 april 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.