Pensioenweek in beeld week 15

apr 12

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Concepten voor UPO-modellen 2020 online
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de concept UPO’s voor 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is het opnemen van het bereikbaar pensioen in drie scenario’s, berekend met de Uniforme Rekenmethodiek. Dit vloeit voort uit de implementatie van de Europese IORP II-richtlijn.

Bron:           Uniformpensioenoverzicht
Datum:         9 april 2019

Oproep aan minister Koolmees om knelpunten in de Wet waardeoverdracht klein pensioen op te lossen
De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief aan minister Koolmees van SZW twee voorstellen gedaan met betrekking tot kleine pensioenen. In de praktijk is gebleken dat er zich twee grote knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen niet volledig kunnen worden geëffectueerd.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         9 april 2019

Beantwoording Kamervragen over brief vernieuwing pensioenstelsel
Minister Koolmees (SZW) heeft op 8 april 2019 antwoord gegeven op de Kamervragen van Martin van Rooijen over de brief van de minister over “vernieuwing pensioenstelsel”. De minister gaat onder meer in op de vraag welke problemen hij denkt op te lossen met persoonlijke pensioenvermogens.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         8 april 2019

Rechtspraak

Hof Arnhem-Leeuwarden doet uitspraak over Carenz-clausule
De weduwe van verzekerde/deelnemer onder de pensioenregeling maakt als begunstigde jegens ASR aanspraak op uitkering. Omdat de verzekerde binnen 1 jaar nadat de levensverzekering tot stand is gekomen is overleden heeft de Toetsingscommissie op verzoek van ASR zich uitgelaten over de gezondheidstoestand van overledene bij aanvang van de verzekering (carenz-clausule). Uitkering is geweigerd. Hof gelast deskundigenbericht voor de vraag of het overlijden van verzekerde binnen 1 jaar na het tot stand komen van de overlijdensdekking was te verwachten.

Bron:           Rechtspraak
Datum:         10 april 2019

 

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Er zijn deze week drie V&A’s gepubliceerd. Deze gaan over: “Handreiking inhaal en inkoop van pensioenen”, “Gebruikelijk loon en pensioengevend loon” en “Inhaalindexatie”.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         12 april 2019

Toezicht

AFM-onderzoek: keuzevrijheid bij pensioen gaat niet vanzelf goed
Keuzevrijheid bij pensioenen gaat niet vanzelf goed. Deelnemers maken niet altijd juiste keuzes en variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee. Niet alle pensioenuitvoerders van premieregelingen gaan hier goed mee om. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de invulling van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp), die een variabele pensioenuitkering mogelijk maakt. Het aantal pensioendeelnemers dat hier gebruik van maakt is momenteel klein, maar groeit snel.

Bron:           AFM
Datum:         11 april 2019

AFM stuurt wetgevingswensen naar Financiën en SZW
In haar jaarlijkse wetgevingsbrief pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor aanpassingen in toezichtwetgeving. Dit jaar doet zij concrete voorstellen op het terrein van consumptief krediet, accountantsorganisaties en pensioenen. De AFM wil voor de productontwikkeling van premieovereenkomsten bij pensioenfondsen wettelijke eisen, zoals die er al zijn voor verzekeraars en ppi’s. Dat moet zorgen voor veilige, kostenefficiënte en begrijpelijke regelingen.

Bron:           AFM
Datum:         10 april 2019

Grens tweehonderd pensioenfondsen in zicht
Het aantal pensioenfondsen daalt verder, zo blijkt uit de gegevens van DNB. Sinds deze maand staan er 230 pensioenfondsen onder toezicht, waarvan 29 in liquidatie zijn. Dit blijkt uit het statistische overzicht van fondsen dat DNB elk kwartaal bijwerkt.

Bron:           DNB
Datum:         5 april 2019

Overig

Belangrijke wijziging in het proces van automatische waardeoverdracht
Veel pensioenuitvoerders en/of uitvoeringsorganisaties zijn momenteel bezig met het inrichten van het proces om automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen mogelijk te maken. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een  gewijzigd servicedocument Waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         11 april 2019

Verzekeraars willen eenmalige switchoptie van variabel naar vast pensioen
Verzekeraars willen de informatieverstrekking rondom het variabel pensioen verder uniformeren om ervoor te zorgen dat flexibele pensioenen eenvoudiger toegankelijk en beter vergelijkbaar worden voor grotere groepen deelnemers. De wetgever en toezichthouder willen in gesprek over een switchmogelijkheid van variabel pensioen naar vast. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een position paper over de toekomst van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp), die binnenkort wordt geëvalueerd.

Bron:           Verbond van Verzekeraars
Datum:         10 april 2019

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen
Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben gebouwd dan vrouwen. Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt gewerkt. Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13.700 tegen 9.200 euro. Gemiddeld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd 11 600 euro bruto per jaar. Dat blijkt uit de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.

Bron:           CBS
Datum:         9 april 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.