Pensioenweek in beeld week 13

mrt 29

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

IORP II: pensioen in duidelijkere taal?
Met de inwerkingtreding van de implementatiewetgeving van IORP II zijn er aanvullende eisen aan de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders gesteld. Sommige voorschriften zijn behoorlijk gedetailleerd en hebben zodoende ook impact op de informatie die in Nederland (al) ter beschikking werd gesteld. Dit zal leiden tot een verzwaring van de regeldruk voor pensioenuitvoerders en (echter volgens de wetgever minimale) financiële gevolgen hebben. Monica Swalef en Noortje van Bergeijk schreven hier een overzichtelijk artikel over. Lees het artikel gepubliceerd in PensioenAdvies hier.

Wetgeving

Kamerbrief ESB artikel flexibele AOW
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op een artikel in het vakblad ESB waarin gesteld wordt dat mensen in 2035 drie jaar eerder met AOW kunnen door een flexibele AOW-leeftijd. In de brief geeft Koolmees aan “dat een flexibele AOW-leeftijd niet heel veel toegevoegde waarde heeft. Daar staat ook tegenover dat een flexibele AOW-leeftijd het stelsel zeer complex maakt voor de burger en de uitvoering, waardoor er een speciale zorgplicht voor de overheid zou ontstaan bij het keuzeproces om te voorkomen dat ouderen langdurig in armoede vervallen. Daarnaast zijn er nadelige grote budgettaire effecten op de korte termijn en wordt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verslechterd.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         27 maart 2019

Kamerbrief motie Omzigt over het Uniform Pensioen Overzicht
Minister Koolmees laat nader onderzoek doen naar hoe de motie Omzigt kan worden uitgevoerd. De motie gaat over de wens tot juridische afdwingbaarheid van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De motie beoogt de positie van de deelnemers te verstevigen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         21 maart 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Er is op 25 maart 2019 een V&A gepubliceerd met daarin het overzicht u-rendement en marktrenten.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         29 maart 2019

Toezicht

DNB uit serieuze zorgen over integriteit financiële sector
“Toegenomen buffers, maar serieuze zorgen over integriteit in de financiële sector”, aldus DNB-president Klaas Knot in het jaarverslag van DNB. Knot wijst ook op het gebrek aan hervormingen van het pensioenstelsel, iets waartoe al sinds 2010 vergeefse pogingen worden gedaan. “Hervorming is onverminderd van belang om het stelsel beter aan te laten sluiten op de veranderende arbeidsmarkt en de spanningen tussen generaties te verminderen. Afschaffing van de doorsneesystematiek kan een einde maken aan de huidige herverdeling van jong naar oud en van laagopgeleid naar hoogopgeleid. Daarnaast kan meer maatwerk in het beleggingsbeleid ervoor zorgen dat risico’s beter worden gespreid over jong en oud.”

Bron:           VVP
Datum:         28 maart 2019

Herziening van het Europees toezicht: Parlement en Raad bereiken voorlopig akkoord
Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt rondom de herziening van het Europees toezicht. Dit toezicht wordt gevormd door de European Banking Authority (EBA), de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). De European Banking Authority zal aanvullende bevoegdheden krijgen met het oog op de effectieve bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         22 maart 2019

Internationaal

Europees Parlement stemt voor ‘groene’ standaard voor beleggingen
Het Europees Parlement heeft donderdag voor een voorstel van de Commissie gestemd om tot een Europese definitie van een ‘groene’ belegging te komen. Deze zogenoemde taxonomie moet helpen om de verwarring weg te nemen onder beleggers over wat precies groen is en wat niet.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         28 maart 2019

Macron bereidt bevolking voor op langer werken
De Franse president Macron beloofde de pensioenleeftijd op 62 jaar te houden. Zijn ministers zeggen nu dat langer werken onvermijdelijk is.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         25 maart 2019

Overig 

Polder koerst op nieuwe ‘deadline’ voor pensioenakkoord
Kabinet, oppositie, pensioenfondsen, vakbonden: allemaal proberen ze nieuw momentum te creëren voor onderhandelingen over een pensioenakkoord. Die liggen stil sinds het klappen van de gesprekken in november. Maar nu de verkiezingen voor de Provinciale Staten voorbij zijn, zoemt er een nieuwe deadline door de Nederlandse polder: 1 juni.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         29 maart 2019

Klaas Knot: Pensioeneisen vakbonden onbetaalbaar
President Knot van De Nederlandsche Bank heeft begrip voor de pensioeneisen van de vakbonden. Maar de bonden zullen moeten kiezen. Eerder stoppen met werken én hogere pensioenen, dat wordt onbetaalbaar.

Bron:           NOS
Datum:         28 maart 2019

Het pensioenfonds belegt duurzamer
Het Pensioenfonds Detailhandel heeft ongeveer een kwart van zijn belegd vermogen ondergebracht in een speciaal ontwikkelde index voor duurzame beleggingen. Het is de bedoeling het totale vermogen, 21 miljard euro, de komende jaren duurzaam te beleggen, zo maakt het pensioenfonds deze dinsdag bekend. De nieuwe index is ontwikkeld door FTSE Russell en wordt beheerd door BlackRock, de vaste beheerder van de beleggingen van het fonds.

Bron:           NRC
Datum:         26 maart 2019

De bonden zetten Koolmees onder druk met een nieuwe staking
Exact een week nadat het openbaar vervoer plat lag door stakingen tegen een stijgende AOW-leeftijd tracht de vakbeweging minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken) opnieuw onder druk te zetten. Vakbonden CNV, FNV en VCP delen hem vandaag tijdens een informeel gesprek over de vastgelopen pensioenonderhandelingen een nieuwe stakingsdatum mee: 29 mei.

Bron:           Trouw
Datum:         25 maart 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.