Pensioenweek in beeld week 12

mrt 22

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Trends en ontwikkelingen in de governance
De sector heeft behoefte aan rust en aan een professionaliseringsslag binnen de bestaande wettelijke kaders. Dat kan alleen als er ruimte voor is. In dit artikel schetsen wij trends en ontwikkelingen die voortvloeien uit wetswijzigingen waarvan wij denken dat die reeds nu of heel binnenkort impact zullen hebben op de verdere professionalisering, inrichting en/of wijziging van de governance van pensioenfondsen. Lees hier verder.

Wetgeving

Motie van het lid Van Rooijen
Lid Van Rooijen verzoekt de regering, een voorstel te ontwikkelen waarbij er niet wordt gekort op opgebouwde pensioenrechten die door pensioenfondsen moeten worden doorgevoerd op grond van de onderschrijding van het minimaal vereiste eigen vermogen met een achtereenvolgende periode van vijf jaar, terwijl de dekkingsgraad hoger is dan 100%.

Bron:           Tweede kamer
Datum:        20 maart 2019

GroenLinks en 50PLUS willen met initiatiefwet pensioenkorting voorkomen
GroenLinks en 50PLUS werken samen aan een initiatiefwet die moet voorkomen dat de pensioenen worden verlaagd.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:        18 maart 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         15 maart 2019

Overig

‘Spreiden van beleggingen zorgt voor minder stabiel pensioenstelsel’
Het spreiden van beleggingen pakt voor individuele pensioenfondsen goed uit, maar op macroniveau verhoogt dit de kans dat zij op hetzelfde moment moeten korten.

Bron:            PensioenPro
Datum:         21 maart 2019

Opleiding, levensverwachting en pensioenleeftijd
In alle Europese landen, inclusief Nederland, hebben mensen met een lage sociaaleconomische positie een lagere levensverwachting dan mensen met een hoge sociaaleconomische positie. Omdat met deze verschillen geen rekening wordt gehouden in de wettelijke pensioenleeftijd, is dit een potentiële bron van ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. In dit paper brengt Netspar dit probleem vanuit een Europees-vergelijkend perspectief in kaart.

Bron:            Netspar
Datum:         21 maart 2019

Zestigplusser zet zorgen over pensioen niet om in actie
Twee derde van de Nederlanders (66%) maakt zich zorgen over hun toekomstige pensioeninkomen, maar ondernemen zelf nog weinig om deze onrust weg te nemen. Van de 60-plussers geeft zelfs 74% aan zich zorgen te maken over het pensioeninkomen.

Bron:            AMweb
Datum:         21 maart 2019

Veel zzp’ers berooid naar pensioen
Meer dan anderhalf miljoen zzp’ers, flexwerkers en werknemers zonder pensioenvoorziening zetten onvoldoende geld opzij om zonder financiële problemen met pensioen te kunnen.

Bron:            De Telegraaf
Datum:         21 maart 2019

Het effect van maatwerk in pensioeninformatie op navigatiegedrag
Consumenten worden steeds vaker geconfronteerd met informatie over hun pensioen. Dit leidt tot een overvloed aan informatie, wat hinderlijk kan zijn bij het nemen van een optimale pensioenbeslissing. In een gerandomiseerd veldexperiment heeft Netspar getoetst of het aanpassen van de structuur van pensioeninformatie aan de leeftijd van deelnemers een effect heeft op hun navigatiegedrag.

Bron:            Netspar
Datum:         19 maart 2019

Pensioendilemma’s in tien grafieken
Tien jaar praten over pensioenhervormingen heeft nog geen doorbraak opgeleverd. Dezelfde dilemma’s keren keer op keer terug. Een illustratie in grafieken.

Bron:            Financieel Dagblad
Datum:         18 maart 2019

Werkgevers wijzen payrollpensioen Koolmees af
De nadere regels voor een pensioenregeling voor payrollwerknemers is veel werkgevers in het verkeerde keelgat geschoten. Dat blijkt uit de reacties op het ontwerpbesluit waar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken om heeft gevraagd.

Bron:            Financieel Dagblad
Datum:         17 maart 2019

Vakbonden zien geen probleem in rol overheid bij pensioen payrollers
FNV, CNV en VCP vinden het geoorloofd als de overheid de contractvrijheid van sociale partners inperkt rond het pensioen voor payrollers.

Bron:            PensioenPro
Datum:         17 maart 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.