Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

feb 22
pensioenopleidingen swalef

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Per 1 januari 2018 is er een belangrijke fiscale wijziging in pensioenregelingen. Dit betreft de pensioenrichtleeftijd die wettelijk naar 68 jaar gaat.

Bekijk hier de samenvatting van de fiscale wijzigingen in pensioenregelingen.  

In 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. De wetgeving die dat mogelijk maakte koppelt de verhoging van de pensioenrichtleeftijd aan de verhoging van de levensverwachting door middel van een formule (artikel 18a, lid 11 Wet op de Loonbelasting 1964).

Op 31 oktober 2016 heeft het CBS bekend gemaakt dat de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen. Omdat dit rechtstreeks doorwerkt in de wet, wordt de pensioenrichtleeftijd vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar.

Het jaarlijks opbouwpercentage per dienstjaar voor het ouderdomspensioen blijft ongewijzigd op maximaal 1,875% staan voor een middelloonregeling en 1,657% voor een eindloonregeling, maar nu dus met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

Dit betekent feitelijk een fiscale versobering van de pensioenregeling.

Heb je een beschikbare premieregeling met meerdere AOW franchises? Dan is het volgende van belang.
Indien in een pensioenregeling meerdere opbouwstelsels worden toegepast (combinatieregelingen), bijvoorbeeld een partnerpensioen op eindloonbasis (op risicobasis) in combinatie met een beschikbare premieregeling, dient in feite voor elk deel van de pensioenregeling rekening te worden gehouden met de eigen, bij dat opbouwstelsel passende fiscaal minimaal in aanmerking te nemen AOW-franchise.

Uit de praktijk zijn door de Belastingdienst signalen ontvangen dat het hanteren van twee verschillende franchises in deze combinatieregelingen tot uitvoeringsproblemen leidt.

Met het oog op een soepele implementatie van de Wet Witteveen 2015 per 1 januari 2015 wordt er voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 een oplossing geboden voor het geconstateerde uitvoeringsprobleem.

Voor combinatieregelingen wordt het onder de hierna genoemde voorwaarde fiscaal goedgekeurd dat voor het op risicobasis verzekerde partner- en/of wezenpensioen op basis van het eindloonstelsel de berekening van de AOW-franchise mag plaatsvinden met toepassing van de franchisefactor voor het middelloonstelsel (100/75).

De voorwaarde die geldt is dat de pensioengrondslag voor het op risicobasis verzekerde partner- en/of wezenpensioen wordt bepaald op basis van ten hoogste het pensioengevend loon op het moment van overlijden van de werknemer. Dit is dus in principe een oplossing tot 31 december 2017, maar naar alle verwachting zal dit in de toekomst in stand blijven.

De maximale opbouwpercentages op pensioenrichtleeftijd 67 jaar en de aangepaste beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018 zijn overigens nog niet bekendgemaakt door de Belastingdienst.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.