Masterclass niveau B+ | Uitvoeringskosten transitie nieuwe pensioenstelsel

Printen? Download hier deze informatie in pdf.

Datum en tijdstip

Donderdag 21 januari 2021 van 10:00 – 13:00 uur

Ben jij eigenlijk in control? En… Blijf je dat ook?

De uitvoeringskosten van een pensioenfonds liggen altijd onder een vergrootglas. Logisch. Zeker nu ook in deze Coronacrisis die een enorme impact heeft. En wat te denken van alle veranderingen, die op ons afkomen door het pensioenakkoord. Goed dus om volledig in control te zijn. En te blijven. Hoe worden de kosten bij jouw fonds eigenlijk transparant gemaakt? En hoe wordt er gecommuniceerd? Welke rol ligt hier voor het pensioenfonds zelf? En welke rol heeft ieder orgaan van het fonds bij dit belangrijke onderwerp?

Samen met Eric Veldpaus van Institutioneel Benchmarking Instituut ontwikkelden wij een Masterclass waarin deze onderwerpen centraal staan.

Institutioneel Benchmarking Instituut heeft, op verzoek van een aantal pensioenfondsen, de benchmarking ontwikkeld die volledig voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving inclusief de Aanbevelingen uitvoeringskosten. De Aanbevelingen zijn via zelfregulering van de pensioensector tot stand gekomen en is daarmee het normenkader voor het rapporteren en berekenen van de uitvoeringskosten.

Het is Eric’s missie om pensioenfondsbestuurders, maar ook leden van raden van toezicht en verantwoordingsorganen instrumenten te geven om meer inzicht en kennis op te doen van de eigen uitvoeringskosten in vergelijking met die van anderen. De uitkomsten kunnen onder andere worden gebruikt om de kosten te optimaliseren, maar ook om in lijn met de Aanbevelingen uitvoeringskosten te communiceren. En om in control te komen en te blijven.

Swalef en Het Instituut van Eric sloegen de handen ineen vanwege het belang van het onderwerp, dat ook heel goed past bij een betere governance en betere pensioencommunicatie. Daarom bieden we deze speciaal op maat gemaakte Masterclass graag aan. Waarin alle drie deze aspecten uitgebreid aan bod komen.

Docenten

Eric Veldpaus, directeur Institutioneel Benchmarking Instituut en auteur van de Aanbevelingen uitvoeringskosten, uitgegeven door de Pensioenfederatie.

Monica Swalef belicht tijdens deze Masterclass de governance eisen en eisen vanuit pensioencommunicatie ten aanzien van dit specifieke onderwerp.

Eric VeldpausEric Veldpaus

                Monica Swalef

                    Eric Veldpaus 

Wat ga je leren?

In deze Masterclass komen de volgende punten aan de orde:

Startopdracht:

  • Aan de slag: Deelnemers nemen enkele toelichtingen door op de kosten zoals opgenomen in de jaarverslagen van pensioenfondsen met als doel kennis te nemen van de wijze waarop kosten worden toegelicht en hoe de belanghebbenden dit kunnen interpreteren
  • Berichtgeving in de media over de uitvoeringskosten

Theorie:

  • Aanbevelingen uitvoeringskosten uitgegeven door de Pensioenfederatie (totstandkoming, theorie en toelichting op belangrijke onderdelen)
  • Inzicht in de uitvoeringskosten
  • Hoe kun je de kosten in het jaarverslag beter communiceren?
  • Welke communicatie is noodzakelijk ten aanzien van de uitvoeringskosten uit hoofde van de Wet Pensioencommunicatie?
  • Governance en belangen van de diverse organen ten aanzien van de uitvoeringskosten
  • Hoe kun je als Bestuur, Raad van toezicht en als Verantwoordingsorgaan de prestatie van het fonds op waarde beoordelen? Met ‘de prestatie’ van het pensioenfonds wordt hier bedoeld de gemaakte kosten in relaties tot de beleidskeuzes waaronder rendement

Voor wie is dit programma?

Ben je bestuurslid, sleutelfunctiehouder risicobeheer, sleutelfunctiehouder interne audit, deelnemer aan een verantwoordingorgaan, belanghebbendenorgaan of lid van de raad van toezicht? Dan is deze Masterclass niveau B+ speciaal ontwikkeld voor jou en misschien dus precies wat je zoekt. Maar ook is deze Masterclass B+ geschikt voor adviseurs, en managers en medewerkers van bestuursbureaus.

Details

Datum: donderdag 21 januari 2021

Start programma: 10.00 uur
Einde programma: 13.00 uur
Locatie: Online, via MS Teams

Prijs: € 495,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal in een online leeromgeving en broodjes

Persoonlijke leeromgeving

Bij Swalef krijg jij je eigen (digitale) persoonlijke leeromgeving. Je ontvangt een link in je mailbox met inloggegevens. Met deze inloggegevens kun je inloggen op je persoonlijke leeromgeving, waar je interessante literatuur kunt downloaden.

PE-punten en bewijs van doorlopende geschiktheid:
Na afloop van de Masterclass kun je PE-punten aanvragen bij o.a. AG, FFP, NOPD, RB, NOvA, NBA. De toekenning van deze punten wordt bepaald door de betreffende instantie. Tevens verstrekt Swalef Academie-punten per lesuur, zodat je in lijn met de Beleidsregel Geschiktheid, de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur en de Code Pensioenfondsen jouw doorlopende geschiktheid (permanente educatie) kunt bijhouden.

De inhoud van de opleiding en de prijs zijn onder voorbehoud van wijzigingen