SPEN/CPION gecertificeerd

SPEN/CPION diploma voor de Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A en/of B

Swalef is sinds 1 januari 2013 gecertificeerd door CPION/SPEN voor de Registeropleidingen Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A en B (toen nog I en II).  Met deze certificering mogen wij diploma’s afgeven voor Geschiktheidsniveau A en/of B en kun je bij De Nederlandsche Bank aantonen dat je voldoet aan Geschiktheidsniveau A en/of B.

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft voor onze Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A en niveau B het SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) certificaat toegekend.  Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van cursussen en opleidingen, die kunnen worden gevolgd in het kader van Permanente Educatie. Het doel van SPEN is om door middel van een kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan seminars, cursussen en korte opleidingen in Nederland.

Wat is CPION?

CPION is de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie. Namens vier stichtingen op het gebied van postinitieel onderwijs en één stichting voor permanente educatie vervult CPION 3 functies:

CPION toetst postinitiële opleidingen

Een positief afgesloten toets is een voorwaarde voor erkenning van de opleiding als Registeropleiding en opname in het Opleidingenregister.

CPION waarmerkt diploma’s en certificaten

Deelnemers aan Registeropleidingen krijgen een diploma (na geslaagde toets) of een certificaat (na afronding zonder toets). Deze erkende diploma’s en certificaten worden uitgegeven door de bij CPION aangesloten educatieve stichtingen.

CPION registreert

CPION beheert drie registers:
1. Opleidingenregister (register van positief getoetste post-initiële opleidingen)
2. Abituriëntenregister (register van personen met CPION-diploma of –certificaat)
3. PE-register (landelijk register voor Permanente Educatie opleidingen)

De informatie hierboven is afkomstig van de CPION: https://www.cpion.nl/Page/Home

SPEN/CION Gecertificeerd