Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen A

 Deze pensioenopleiding wordt vanaf 16 september 2020 weer aangeboden. Bekijk hier direct de opleidingskalender

De opleiding

De opleiding bestaat uit acht modules, waarvan twee modules uit twee dagdelen bestaat. De modules kun je binnen 12 weken afronden. Deze acht modules zijn opgesteld naar aanleiding van de zeven eindtermen zoals beschreven in de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. Uiteraard zijn kennis, inzicht en oordeelsvorming geborgd in de opleiding. De opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen op niveau A is bestemd voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeuren van pensioenfondsen, leden van intern toezichthoudende organen, leden van verantwoordingsorganen en leden van het intern toezicht van pensioenfondsen. De opleiding is zeker ook interessant voor pensioenprofessionals en adviseurs.

Het doel van de opleiding is om je op te leiden zodat je, na het behalen van het diploma, voldoet aan Geschiktheidsniveau A, het minimaal vereiste niveau om zitting te nemen in een pensioenfondsbestuur. Na afloop van de opleiding ben je in staat om onafhankelijk op te treden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt.

In deze opleiding is het een vereiste dat iedere deelnemer de lesstof, die per module van te voren wordt aangereikt, zeer nauwkeurig en diepgaand bestudeert. Op die manier wordt het contactmoment met iedere docent voor de volle 100% benut. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Tijdens deze opleiding wordt gebruik gemaakt van ons boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Alle deelnemers aan de opleiding krijgen een exemplaar.

SPEN gecertificeerd op niveau A

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft ons sinds 1 januari 2013 het SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) certificaat toegekend. Met deze certificering mogen wij diploma’s afgeven voor Geschiktheidsniveau A en B. Met dit diploma kun je bij De Nederlandsche Bank (DNB) aantonen dat je voldoet aan Geschiktheidsniveau A of B.

Benieuwd naar je niveau?

Twijfel je aan het niveau waaraan je het beste kunt deelnemen? Neem gerust contact op met Maritte van Munster, onze opleidingsmanager (maritte@swalef.nl).

Registeropleiding geschiktheidsniveau A

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Bekijk dan hier wanneer deze opleiding weer gegeven wordt. Wil jij deze opleiding op maat of staat de opleiding die jij zoekt niet ingepland? Mail dan naar onze opleidingsmanager voor meer informatie.