Masterclass niveau B+ | Pensioenakkoord update; inzoomen op de Hoofdlijnennotitie plus bijlagen, impact op alle pensioenregelingen

Printen? Download hier deze informatie in pdf.

Deze opleiding wordt gegeven bij ons op kantoor in Woerden. Ons kantoor is Corona-proof ingericht. Voor meer informatie zie ons Coronabeleid. Mochten de maatregelen vanuit het RIVM toch weer verzwaren, wordt de opleiding online vervolgd. Je ontvangt dan bericht van ons.

Datum:

1 september 2020

Details:

Ontvangst: 12.30 uur
Start programma: 13.00 uur
Einde programma: 17.00 uur
Locatie: Swalef, Polanerbaan 13e, Woerden

Prijs: € 495,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal

Persoonlijke leeromgeving

Bij Swalef krijg jij je eigen (digitale) persoonlijke leeromgeving. Je ontvangt een link in je mailbox met inloggegevens. Met deze inloggegevens kun je inloggen op je persoonlijke leeromgeving, waar je interessante literatuur kunt downloaden.

Docenten:

 • Ronald Doornbos, partner Focus Orange zorgt voor de actuariële insteek
 • Monica Swalef, Swalef pensioenjuristen en academie benoemt de juridische knelpunten en aandachtspunten.

Inhoud:

De inhoud van het programma zal steeds worden bijgesteld naar aanleiding van de actualiteit.

Tijdens deze Masterclass staan de zogenaamde Hoofdlijnennotitie plus de bijlagen centraal.

Na tien jaar overleg, en veel kopjes koffie is er sinds juni 2019 dan nu echt het pensioenakkoord waarin veel is geregeld. En veel ook niet.

Het pensioenakkoord raakt zowel de eerste, de tweede als ook de derde pijler. En raakt alle pensioenregelingen bij alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s).

De uitwerking is in volle gang. Minister Koolmees van SZW presenteerde daarvoor begin oktober 2019 zijn ‘roadmap’, met daarin de planning.

De Hoofdlijnennotitie inclusief 4 bijlagen met daarin de uitwerking van de stuurgroep voor de Tweede Pijler is inmiddels op 22 juni 2020 verzonden naar de Tweede Kamer. Een belangrijke notitie! Die plus alles wat dan nog meer bekend is zullen we behandelen in de Masterclass op 1 september 2020. Zodat je verder voorbereid wordt op wat komen gaat, zodat de juiste planning en keuzes gemaakt kunnen worden.

Er zijn namelijk talloze zaken die gaan veranderen ten gevolge van het Pensioenakkoord, zoals de AOW, de doorsneepremiesystematiek, de fiscaliteit, de rekenregels voor korten en indexatie, de verschillende soorten pensioencontracten zoals de DB en DC regeling, pensioen voor zzp‘ers, teveel om hier allemaal op te noemen. Wat betekent dit allemaal voor de praktijk?

Door de bomen het bos blijven zien, verbanden leggen en actualiteiten kunnen duiden en toepassen in de dagelijkse praktijk. Daar draait het om, ook in deze Masterclass.

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze Masterclass is het gewenst dat de deelnemer beschikt over Geschiktheidsniveau B.

Onderwerpen die zoal aan bod zullen komen zijn:

 • Hoofdlijnennotitie en bijlagen
 • Inleiding en tijdslijn
 • Huidig pensioenstelsel
 • Waarom nieuw stelsel
 • Onderwerpen pensioenakkoord
  • Contractvormen:
   • Het Nieuwe Contract of te wel het doorontwikkelde contract
   • De Wet verbeterde premieregeling
  • Nabestaandenpensioen
  • Invaren
  • Nieuw fiscaal kader
  • Juridisch kader
  • Verplichtstelling
  • Governance
  • Communicatie
  • Voorkomen kortingen pensioenfondsen
  • Minder harde stijging AOW leeftijd
  • Vroegpensioen en maatregelen zware beroepen
  • Verbeteren pensioensparen en ZZP-ers
  • Verzekeringsplicht arbeidsongeschiktheid ZZP-ers
  • Eenmalige afkoop 10%
  • Monitoring
 • Wat weten we nog niet

In deze Masterclass Pensioenakkoord wordt je bijgepraat en kun je volop in dialoog met de andere deelnemers en de docenten!

Wij bieden deze Masterclass ook incompany aan.

Voor wie is deze Masterclass niveau B+ bedoeld?

Voor iedereen die zich bezighoudt met pensioen, o.a.:

 • Verzekeraars en PPI’s
 • Bestuurders van pensioenfondsen
 • Sleutelfunctiehouders van pensioenfondsen
 • Sleutelfunctievervullers van pensioenfondsen
 • Leden Raad van Toezicht
 • Niet-uitvoerend pensioenfondsbestuurders
 • Leden belanghebbendenorgaan en verantwoordingsorganen
 • Medewerkers van bestuurs- en directiebureaus van pensioenfondsen
 • Medewerkers van uitvoeringsorganisaties
 • Werkgevers, Finance- en HR-Managers
 • Leden Ondernemingsraad
 • Pensioenprofessionals
 • Adviseurs

PE-punten:

Na afloop van de opleiding kun je PE-punten aanvragen bij o.a. AG, FFP, NOPD, RB, NOvA, NBA. De toekenning van deze punten wordt bepaald door de betreffende instantie. Tevens verstrekt Swalef Academie-punten.

De inhoud van de opleiding en de prijs zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Corona opleiding opstelling