Leergang niveau B+ | Risicomanagement en governance i.v.m. IORP II

Download hier het hele programma met de inhoud van deze Leergang.

Deze opleiding wordt online gegeven vanwege de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19. Voor meer informatie zie ons Coronabeleid.

Wij werken mee aan het beperken van de sociale contacten door de opleidingen tot nader bericht online te vervolgen.

Data

Deze leergang bestaat uit vier modules.

Vrijdag 30 oktober 2020
Vrijdag 6 november 2020
Vrijdag 20 november 2020
Vrijdag 27 november 2020

Details

Ontvangst: 09.30 uur
Start programma: 10.00 uur
Einde programma: 14.00 uur*
Locatie: Swalef, Polanerbaan 13e, Woerden

* Voorafgaand aan de eerste Module (om 09.45 uur) is er een kennismaking en lichten we de opleiding verder toe. De Module start dan om 10.30 uur en duurt tot 14.30 uur.

Prijs: € 2.950,- excl. BTW voor de Leergang, inclusief broodjes en studiemateriaal

Persoonlijke leeromgeving

Bij Swalef krijg jij je eigen (digitale) persoonlijke leeromgeving. Je ontvangt een link in je mailbox met inloggegevens. Met deze inloggegevens kun je inloggen op je persoonlijke leeromgeving, waar handige documenten staan als naslagwerk.

Docenten

Martijn Vos, Ortec Finance
Pascal Hogenboom, Arbor Consulting
Frank de Klerk, HDLG
Gijsbert de Heer, een ervaren gezagvoerder (piloot)
Gisella van Vollenhoven, toezichthouder in financiële sector
Monica Swalef, Swalef Pensioenjuristen en Academie

Leerdoel Leergang niveau B+

Speciaal ontwikkeld voor de (aankomend) sleutelfunctiehouder en -vervuller risicobeheer

Sleutelfuncties hebben als doel countervailing power te bieden ten opzichte van de onderdelen die belast zijn met de uitvoerende werkzaamheden, dit in het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering.

Bij de inrichting van de sleutelfuncties geldt het wettelijke vereiste dat het pensioenfonds waarborgt dat de houders van sleutelfuncties, alsmede de overige personen betrokken bij het uitoefenen van de sleutelfuncties, in staat worden gesteld, hun taken op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen. Ook is wettelijk vereist dat het risicobeheer doeltreffend is en goed geïntegreerd in de organisatiestructuur en de besluitvormingsprocessen.

De deelnemer verdiept daarom tijdens deze Leergang zijn aantoonbaar opgedane kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement, AO/IC, uitbesteding en governance. Hij doorziet het risicomanagementproces en begrijpt de onderlinge samenhang tussen risicomanagement, AO/IC, uitbesteding en governance. Daarnaast kan de deelnemer concrete invulling geven aan de risicomanagement inrichting binnen het pensioenfonds door zijn inhoudelijke kennis op het gebied van zowel specifieke risico’s als overall risk management beleid. Dit aan de hand van concrete praktijk voorbeelden/cases algemeen en specifiek uit de eigen omgeving. Hiermee is hij een volwaardige gesprekspartner voor externe specialisten, toezichthouders en andere stakeholders. De deelnemer wordt tevens vakbekwaam.

Daarnaast kan de deelnemer gemotiveerd aangeven wat zijn eigen oordeel en ervaring met voorgaande onderwerpen is en zijn keuzes en argumenten motiveren aan zijn medebestuursleden en derden.

 

 

Voor wie is de Leergang niveau B+ bedoeld?

Personen die houder zijn van de risicobeheerfunctie van een pensioenfonds moeten geschikt zijn. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de taken behorende bij de positie van sleutelfunctiehouder naar behoren te vervullen. De geschiktheid van de sleutelfunctiehouder blijkt uit het samenstel van opleiding, kennis, werkervaring en competenties. We kunnen bij Swalef overigens geen uitsluitsel geven over het voldoen aan het geschiktheidsniveau. Dit is aan DNB. Wij doen er uiteraard alles aan, zodat jij geschikt wordt.

Wij ontwikkelden speciaal voor de (aankomend) houder van de risicobeheerfunctie deze uniek samengestelde Leergang.

In deze Leergang Risicomanagement en governance i.v.m. IORP II op niveau B+ staat de sleutelfunctiehouder van de risicobeheerfunctie centraal. Deze Leergang is daarom speciaal gemaakt voor (aankomend) sleutelfunctiehouders risicobeheer, maar is zeker net zo interessant voor de sleutelfunctievervuller en ook voor bestuursleden. Voor iedereen die op niveau B+ wilt komen op het gebied van risicomanagement.

In deze opleiding is het een vereiste dat iedere deelnemer aantoonbaar beschikt over Geschiktheidsniveau B voor Risicomanagement.

Daarnaast is het vereist dat de lesmaterialen die worden aangereikt, zeer nauwkeurig en diepgaand bestudeerd worden. Op die manier wordt het contactmoment met de docent voor de volle 100% benut. De laatste module wordt afgesloten met een toets. Wanneer de toets met een voldoende wordt afgesloten en alle modules volledig zijn doorlopen door 100% aanwezig te zijn geweest en actief te hebben geparticipeerd, volgt het diploma.

De lesstof bestaat uit een syllabus, verdiepende literatuur en cases.

Onderdeel van het lesmateriaal is ook ons boek tweede geheel herziene druk ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’.  Deze krijg je van ons tijdens de Leergang.
Het bijbehorende interviewboek ‘Best practices & trends, Governance pensioenfondsen’ met overwegingen van pensioenfondsbestuurders kun je natuurlijk bijbestellen.

Uniek en interactief lesprogramma

Onze Leergang niveau B+ | Risicomanagement en governance i.v.m. IORP II, bestaat uit vier modules, waarbij de volgende onderwerpen uitvoerig en interactief worden besproken:

Module 1: Risico-alertheid bevorderen, door Frank de Klerk en Gijsbert de Heer (ervaren gezagvoerder, piloot)

Module 2: De ‘vlinderdas’ inrichting, door Pascal Hogenboom

Module 3: Governance, uitbesteding en wet- en regelgeving, door Gisella van Vollenhoven en Monica Swalef

Module 4: Risicomanagement, van strategie naar operationeel, door Martijn Vos

Tijdens alle vier de modules wordt theorie afgewisseld met opdrachten c.q. cases voor een optimale dialoog en gedachtenuitwisseling.

Klik hier om het hele programma en de bijbehorende geschiktheidseisen van DNB in te zien.

Na afloop van de opleiding kun je PE-punten aanvragen bij o.a. AG, FFP, NOPD, RB, NOvA, NBA. De toekenning van deze punten wordt bepaald door de betreffende instantie. Tevens verstrekt Swalef Academie-punten.

 

De inhoud van de opleiding en de prijs zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Frank de Klerk

Frank de Klerk

Gijsbert 1

Gijsbert de Heer

Foto Pascal Hogenboom

Pascal Hogenboom

foto Gisella van Vollenhoven

Gisella van Vollenhoven

Monica

Monica Swalef

Martijn Vos 0199

Martijn Vos