Pensioenfonds Medewerkers Apotheken fuseert met eigen uitvoerder

mei 08

Door te fuseren met de eigen uitvoerder, Appolaris worden kosten bespaard. Beide organisaties zitten in hetzelfde pand en werkten al nauw samen. Het bestuur heeft voor de fusie positief advies gekregen van het Verantwoordigingsorgaan en heeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. Eind 2020 moet de fusie rond zijn.

Bron:           PMA-pensioenen

Datum:         6 mei 2020