Pensioenfederatie: Reactie Consultatie Beleidsregel geschiktheid

sep 10

De Pensioenfederatie heeft gereageerd op het conceptbesluit 2019 tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 door DNB. De regel werd door DNB gepresenteerd als beleidsarm en zou niet leiden tot aanzienlijke wijzigingen. De Pensioenfederatie concludeert anders. Het is niet alleen de meest recente beleidsregel die tot meer kosten en regeldruk leidt, maar ook de eisen die DNB stelt aan de invulling van de sleutelfuncties bij pensioenfondsen. Zo ontstaat een stapeling van normering van DNB, op zowel de invulling als de toetsing.

Bron:           Pensioenfederatie

Datum:         10-09-2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.