Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie. Een lastig onderwerp waar we graag bij helpen

Wat dat betreft zijn we wellicht een a-typisch juridisch kantoor. Want hoewel juristen gaan voor volledig en juridisch correct, realiseren we ons dat die factoren vaak niet bijdragen aan het in beweging krijgen van mensen. Bij gedragsbeïnvloeding spelen hele andere elementen. Kleine stapjes bijvoorbeeld en duidelijke keuzes maken in wat je communiceert. Wat wil je deelnemer of gepensioneerde eigenlijk weten? Swalef combineert communicatiekracht met juridische know how. Een optimale mix om met de wetgeving in de hand, optimaal resultaat te behalen in pensioencommunicatiekracht.

Zo helpen we pensioenfondsen bijvoorbeeld met communicatiebeleids- en jaarplannen, een creatieve invulling daarvan, de uitwerking in middelen, maar ook met opstellen van juridische documenten. Een leesbaar pensioenreglement bijvoorbeeld. Ja natuurlijk kan dat. Moet dat!

Ook bij communicatie in deze crisistijd helpen we graag. Lees daarvoor de ‘take aways’ van de Virtuele Meeting die we hier over gaven.

En kijk ook eens bij onze speciale pensioencommunicatie nieuwspagina met al het nieuws over de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie.

Suggesties Swalef Event | Pensioencommunicatie 20 februari 2020

Naar aanleiding van het Swalef event Pensioencommunicatie heeft Swalef een vragen-en wensenlijst opgesteld die vanuit Swalef namens de deelnemers aan het Event naar het ministerie verzonden is. Bekijk de brief hier.

Verslag Swalef Event | Pensioencommunicatie 20 februari 2020

Op 31 januari 2020 bood minister Koolmees in een Kamerbrief de evaluatie Wet pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer aan. Swalef heeft samen met Regioplan meegewerkt aan deze evaluatie. Swalef vond het belangrijk, leuk, interessant en inspirerend om voor allerlei experts uit de sector een bijeenkomst hierover te organiseren. Met een toelichting op de evaluatie en de daaruit volgende Kamerbrief, maar vooral ook om de mening van de professionals uit de sector op te halen. In discussie te gaan en waar mogelijk conclusies te trekken. Lees hier het verslag van het event.

Evaluatie wet Pensioencommunicatie

Op 31 januari 2020 heeft Minister Koolmees in een Kamerbrief de evaluatie Wet pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer aangeboden. Swalef heeft samen met Regioplan meegewerkt aan deze evaluatie.

In dit nieuwsbericht gaan we in op de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de evaluatie en welke beleidsvoornemens Minister Koolmees heeft naar aanleiding van deze conclusies. Allereerst gaan we in op de doelstelling van de Wet Pensioencommunicatie. Lees het hier.

Een pensioentransitie bij een opdrachtgever van Swalef

De pensioensector is continu in beweging. En hoewel voor sommigen de hervormingen niet snel genoeg gaan is het voor onze pensioenjuridische adviespraktijk iedere dag ‘alle hens aan dek’. Als je in de top van de markt opereert moet je continu ‘up to date’ zijn. En er verandert veel. Hoe duid je het en ga je er in de praktijk mee? En alsof alleen de pensioenjuridische vraagstukken nog niet genoeg zijn hebben we natuurlijk altijd ook te maken met arbeidsrechtelijke, civielrechtelijke, fiscaalrechtelijke, governance, actuariële- en communicatie-aspecten. Lees hier een nieuwsbericht over hoe een pensioentransitie in zijn werk gaat en welke aspecten (waaronder communicatie) daarbij komen kijken. 

Boek Pensioencommunicatie

Op 19 mei 2016 lanceerden Swalef en Catapult een nieuw boek over pensioencommunicatie. Een boek waarin de nieuwe wet Pensioencommunicatie de basis vormt. Dat communicatie bij wet geregeld wordt is best uniek natuurlijk. Voor veel pensioenuitvoerders is het voldoen aan de wet een van de belangrijkste uitgangspunten bij de communicatie met alle betrokken stakeholders. Reden om alles eens logisch te ordenen. In die zin kan het nieuwe boek als handleiding voor de communicatie van pensioenfondsen, APF-en, PPI-s en verzekeraars, die een pensioenregeling uitvoeren, gezien worden. Werkgevers hebben met dit boek op een rij wat er allemaal nodig is voor pensioencommunicatie. Maar de wet gaat verder. ‘’Van overzicht, naar inzicht, naar actie.” En dan staat gedragsverandering op de agenda. En daar is normaal gesproken meer voor nodig dan alleen het zenden van communicatie. Meer informatie? Kijk hier

Wet Pensioencommunicatie

De wet is op 19 mei 2015 door de Eerste Kamer aangenomen en op 29 mei 2015 gepubliceerd in het staatsblad. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit. De Wet pensioencommunicatie is op 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden en moet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer. Het moet duidelijk zijn welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen. Ook gaan fondsen en verzekeraars meer  communiceren over onzekerheden. Lees hier ons nieuwsbericht over de Wet Pensioencommunicatie.

Voorontwerp Wet pensioencommunicatie

Swalef heeft in samenwerking met Catapult een reactie geschreven op het voorontwerp van de Wet pensioencommunicatie. Lees het hier.